Prijmite svoje malé nedostatky. Robia vás tým, kým ste | Správy Výveska | Scoop.it
Ľudia sú rôzni. Líšia sa figúrou, výškou či farbou pokožky. Majú svoju vlastnú vieru, morálku, ambície i obavy. Skúsenosti sú však vlastné jednej osobe. Nikto nebude nikdy žiť presne taký istý život ako niekto druhý.