A vy už máte svoj akčný plán? | Správy Výveska | Scoop.it
Ešte sme sa nestačili spamätať z rozporového konania k Akčnému plánu LGBTI a už sa na portáli právnych predpisov objavil nový akčný plán pod názvom