Správy Výveska
2.8M views | +938 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scoop.it!

Anjel Pána so Svätým Otcom: Poďme k Ježišovi s našou vyčerpanosťou

Anjel Pána so Svätým Otcom: Poďme k Ježišovi s našou vyčerpanosťou | Správy Výveska | Scoop.it

Poďme k Ježišovi s našou vyčerpanosťou, nezostaňme ležať pod ťarchami života. Takto dnes vyzval Svätý Otec veriacich pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána. Letnou horúčavou rozpálené Námestie sv. Petra dnes zaplnili spolu s domácimi Talianmi a pútnikmi z iných národov aj pútnici z Poľska, ktorí prišli až do Ríma na bicykloch. 

Christin's insight:

Svätý Otec okrem nich osobitne pozdravil aj mládežnícky spevácky zbor z Taiwanu. Na diaľku tiež pozdravil veľkú púť Rádia Mária, tkorá sa dnes konala v Čenstochovej.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Pápež František si pripomenul Svetový deň lepry

Pápež František si pripomenul Svetový deň lepry | Správy Výveska | Scoop.it

Podľa slov pápeža Františka, ktoré vyslovil na záver dnešnej modlitby Anjel Pána na Námestí sv. Petra, „táto choroba, i keď je na ústupe, stále patrí medzi najobávanejšie a postihuje tých najchudobnejších a ľudí na okraji spoločnosti“. 

Christin's insight:

Svet si včera pripomínal 64. svetový deň lepry.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Svätý Otec František sa prihovoril za bezdomovcov vystavených mrazu

Svätý Otec František sa prihovoril za bezdomovcov vystavených mrazu | Správy Výveska | Scoop.it

Len v samotnom Taliansku na extrémny chlad zomrelo najmenej osem ľudí. Pri poslednej modlitbe Anjel Pána si Pápež František spomenul aj na nich.

Christin's insight:

V dôsledku studeného prúdenia, ktoré sa prehnalo Európou zomreli na podchladenie najmä ľudia bez domova.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Anjel Pána so Svätým Otcom v 3. adventnú nedeľu: Radosť je ovocím Božej lásky

Anjel Pána so Svätým Otcom v 3. adventnú nedeľu: Radosť je ovocím Božej lásky | Správy Výveska | Scoop.it

Tretia adventná nedeľa priviedla na Námestie sv. Petra vo Vatikáne osobitne rodiny s deťmi. Svätý Otec podľa rímskeho zvyku po modlitbe Anjel Pána požehnal figúrky malého Ježiška, ktoré si deti so sebou priniesli. 

Christin's insight:

Katechézu pred modlitbou Anjel Pána venoval Svätý Otec povzbudeniu k radosti.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Anjel Pána s pápežom Františkom: Advent vyzýva rozšíriť si horizont srdca

Anjel Pána s pápežom Františkom: Advent vyzýva rozšíriť si horizont srdca | Správy Výveska | Scoop.it

V Prvú adventnú nedeľu sa Svätý Otec na poludnie pomodlil spolu s veriacimi mariánsku modlitbu.

Christin's insight:

V katechéze hovoril František o troch príchodoch Pána a o adventnej výzve Božieho slova na bdelosť, čo znamená nebyť naviazanými na veci a mať horizont srdca otvorený pre Božie prekvapenia.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Pápež sa pri Anjel Pána prihovoril za väzňov a podporil konferenciu o klíme

Pápež sa pri Anjel Pána prihovoril za väzňov a podporil konferenciu o klíme | Správy Výveska | Scoop.it

V závere vyzval k zlepšeniu životných podmienok väzňov a podporil aj konferenciu o klíme. Z okna Apoštolského paláca sa Svätý Otec prihovoril sa veriacim týmito slovami:

Christin's insight:

Pri poludňajšej modlitbe Anjela Pána pápež František v katechéze priblížil veriacim odkaz Božieho slova z nedeľného evanjelia z dôrazom na kresťanskú vieru vo vzkriesenie.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Anjel Pána s pápežom Františkom: Boh platí oveľa viac než ľudia

Anjel Pána s pápežom Františkom: Boh platí oveľa viac než ľudia | Správy Výveska | Scoop.it
Vatikán 28. augusta – Svätý Otec František plánuje osobne navštíviť miesta postihnuté zemetrasením z uplynulej stredy v centre Talianska. Povedal to v nedeľu na poludnie pri stretnutí s veriacimi pri modlitbe Anjel Pána. Opäť vyjadril svoju duchovnú blízkosť obyvateľom zasiahnutých regiónov Lazio, Marche a Umbria a pozval pútnikov na Námestí sv. Petra k spoločnej modlitbe za postihnutých.
Christin's insight:

Starostlivosť, s akou pracujú verejné autority, poriadkové sily, civilná ochrana a dobrovoľníci, ukazuje, ako dôležitá je solidárnosť pre zdolanie tak bolestných skúšok. Drahí bratia a sestry, len čo to bude možné, aj ja dúfam, že za vami prídem, aby som vám osobne priniesol útechu viery, objatie otca a brata a posilu v kresťanskej nádeji. Modlime sa za týchto bratov a sestry, všetci spoločne: Ave Maria...“

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Pápež na Anjel Pána: Modlite sa za Sýriu a za stretnutie s drahým bratom Kirillom

Pápež na Anjel Pána: Modlite sa za Sýriu a za stretnutie s drahým bratom Kirillom | Správy Výveska | Scoop.it
Pápež na Anjel Pána: Modlite sa za Sýriu a za stretnutie s drahým bratom Kirillom - Hlavnou témou príhovoru Svätého Otca Františka pred nedeľnou modlitbou Anjel Pána bolo povolanie Šimona za apoštola, ktorému predchádzal zázračný úlovok rýb.
Christin's insight:

Na záver nedeľného stretnutia s veriacimi, pozdravil pápež František z okna Pápežského paláca aj pútnikov zo Slovenska. Na modlitbe Anjel Pána sa zúčastnili okrem iných slovenských pútnikov aj 50 seminaristi a predstavení z Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Jedině jsme-li milováni, můžeme milovat

Jedině jsme-li milováni, můžeme milovat | Správy Výveska | Scoop.it

Drazí bratři a sestry, dobrý den!

Slavíme dnes svátek svatého Štěpána. Památka prvního mučedníka následuje bezprostředně po slavnosti Narození Páně. Včera jsme rozjímali o milosrdné Boží lásce, která se pro nás stala tělem; dnes vidíme koherentní odpověď Ježíšova učedníka, který dává svůj život. Včera se Spasitel narodil na zemi, dnes se narodil pro nebe Jeho věrný svědek. Včera stejně jako dnes se ukazují temnoty odmítání života, ale ještě silněji září světlo lásky, která přemáhá nenávist a představuje nový svět.


Christin's insight:

Odpouštět však není snadné, je vždycky velmi obtížné. Jak můžeme následovat Ježíše? Odkud začít odpouštět malá či velká příkoří, která denně zakoušíme? Především od modlitby, jako svatý Štěpán. Začíná se od vlastního srdce. Modlitbou můžeme čelit zlosti, kterou zakoušíme, když toho, kdo nám způsobil zlo, svěřujeme Božímu milosrdenství: „Pane, prosíme tě za něho, za ni!“ Vzápětí zjistíme, že tento vnitřní boj o odpuštění očišťuje od zla a modlitba a láska nás vysvobozují z vnitřních okovů zášti. Je velice ohavné žít v zášti! Každý den máme příležitost cvičit se v odpouštění a prožívat gesto, které je tak vznešené, že přibližuje člověka k Bohu. Jako náš nebeský Otec stáváme se také milosrdnými, protože v odpuštění přemáháme zlo dobrem, proměňujeme nenávist v lásku a tak přispíváme k čistšímu světu.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Anjel Pána so Svätým Otcom: Kristus Kráľ z lásky nezostúpil z kríža

Anjel Pána so Svätým Otcom: Kristus Kráľ z lásky nezostúpil z kríža | Správy Výveska | Scoop.it
V Nedeľu Krista Kráľa napoludnie zaplnili veriaci Námestie sv. Petra v hojnom počte aj napriek sprísneným bezpečnostným prehliadkam. Pápež František v príhovore vysvetlil, akým spôsobom nad nami Kristus kraľuje. Poprosil veriacich o modlitbu za jeho cestu do Afriky 25. - 30. novembra.
Christin's insight:

Ježiš sa zjavil ako kráľ – kedy? V udalosti kríža. Kto hľadí na Kristov kríž, nemôže nevidieť prekvapivú nezištnosť lásky. Niekto z vás môže povedať: ‚Ale, Otče, toto bolo zlyhanie!‛ A práve v zlyhaní hriechu – hriech je zlyhaním – v zlyhaní ľudských ambícií, tam je víťazstvo kríža, tam je nezištnosť lásky. V zlyhaní kríža je vidieť lásku, túto lásku, ktorá je nezištná, ktorú nám Ježiš dáva. Hovoriť o moci a sile pre kresťana znamená odvolávať sa na moc kríža a na silu Ježišovej lásky

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Pápež František pred modlitbou Anjel Pána: Neboj sa, len ver!

Pápež František pred modlitbou Anjel Pána: Neboj sa, len ver! | Správy Výveska | Scoop.it
Pápež František pred modlitbou Anjel Pána: Neboj sa, len ver!
Christin's insight:

Po spoločnej modlitbe Anjel Pána a udelení požehnania Svätý Otec na prvom mieste pozdravil účastníkov pochodu ulicami Ríma na podporu „ľudskej ekológie“, podujatia s názvom „Jedna zem, jedna ľudská rodina“, organizovaného zo strany Federácie kresťanských organizácií medzinárodného dobrovoľníctva (FOCSIV), medzináboženskej kampane proti klimatickým zmenám Our Voices a dalších zložiek.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Pápež v nedeľnom príhovore: Kresťanská láska je väčšia než názorové rozdiely

Pápež v nedeľnom príhovore: Kresťanská láska je väčšia než názorové rozdiely | Správy Výveska | Scoop.it
Pápež v nedeľnom príhovore: Kresťanská láska je väčšia než názorové rozdiely
Christin's insight:

Toto Pánovo slovo nás teda vyzýva, aby sme sa milovali navzájom, aj vtedy, ak si nie vždy rozumieme, nie vždy sa navzájom zhodneme... no práve vtedy sa vidí kresťanská láska. Láska, ktorá sa prejavuje napriek rozdielnostiam v názoroch a charakteroch; veď láska je väčšia než tieto rozdiely! Práve takejto láske nás učí Ježiš. 

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Anjel Pána s pápežom Františka: Spoľahnime sa na Boha, mamona sklame

Anjel Pána s pápežom Františka: Spoľahnime sa na Boha, mamona sklame | Správy Výveska | Scoop.it

Svätý Otec v katechéze pripomenul naliehavú evanjeliovú výzvu spoliehať sa na Boha a nie na bohatstvo. 

Christin's insight:

Na poludňajšiu modlitbu Anjel Pána so Svätým Otcom prišlo na Námestie sv. Petra 30-tisíc veriacich.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Pri Anjel Pána pápež František vyzval k ochrane maloletých migrantov

Pri Anjel Pána pápež František vyzval k ochrane maloletých migrantov | Správy Výveska | Scoop.it

Upozornil na veľký počet maloletých migrantov vo svete, z ktorých najzraniteľnejší sú tí, čo nemajú pri sebe nikoho a sú vydaní napospas mnohým nebezpečenstvám. 

Christin's insight:

Anjel Pána osobitne pripomenul slávenie Svetového dňa migrantov a utečencov, ktorý má tému „Maloletí migranti, zraniteľní a bez hlasu“.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Pápež František odsúdil násilnosti v Sýrii, Egypte a ďalších krajinách

Pápež František odsúdil násilnosti v Sýrii, Egypte a ďalších krajinách | Správy Výveska | Scoop.it

Pápež František vyjadril svoju blízkosť aj patriarchovi Koptskej pravoslávnej cirkvi Tawadrosovi po tom, ako teroristický útok v blízkosti koptskej katedrály v Káhire dnes dopoludnia vyhasil najmenej 25 životov.

Christin's insight:

Pri poludňajšej modlitbe na Vatikánskom námestí v dnešnú nedeľu Svätý Otec František opakovane apeloval na ukončenie vojny v sýrskom Aleppe, ktorou ťažko trpí civilné obyvateľstvo.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Pápež František na slávnosť Nepoškvrnenej: Máriino plné „áno“ Bohu

Pápež František na slávnosť Nepoškvrnenej: Máriino plné „áno“ Bohu | Správy Výveska | Scoop.it

Pred ňou osvetlil hlavné posolstvo tohto mariánskeho sviatku ako výzvu pre každého kresťana povedať Bohu jasné a jednoznačné „áno“. 

Christin's insight:

Na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie sa Svätý Otec na poludnie pomodlil spolu s veriacimi zhromaždenými na Námestí sv. Petra mariánsku modlitbu Anjel Pána.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Anjel Pána s pápežom Františkom: Boh nás nikdy neopustí

Anjel Pána s pápežom Františkom: Boh nás nikdy neopustí | Správy Výveska | Scoop.it

Vo svojej katechéze prítomným priblížil Božie slovo z nedeľného evanjelia, v ktorom Ježiš hovorí o posledných časoch a o zachovaní si viery. Z okna Apoštolského paláca sa pápež prihovoril týmito slovami:   

Christin's insight:

Svätý Otec František sa dnes po skončení slávnostnej omše pri príležitosti ukončenia Jubilea chorých v Bazilike sv. Petra pomodlil s veriacimi na Vatikánskom námestí modlitbu Anjel Pána.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Anjel Pána s pápežom: Voľba medzi svetským a evanjeliovým životným štýlom

Anjel Pána s pápežom: Voľba medzi svetským a evanjeliovým životným štýlom | Správy Výveska | Scoop.it
Vatikán 18. septembra – Pápež František sa v príhovore pred dnešnou modlitbou Anjel Pána nechal inšpirovať podobenstvom o nepoctivom správcovi (Lk 16,1-13). Pred kresťanmi stojí, podľa slov Svätého Otca, voľba medzi dobrom a zlom, medzi poctivosťou a chamtivosťou, medzi svetským a evanjeliovým životným štýlom.
Christin's insight:

Kráčanie životom si nevyhnutne vyžaduje voľbu medzi dvoma cestami: medzi poctivosťou a nečestnosťou, medzi vernosťou a neverou, medzi egoizmom a altruizmom, medzi dobrom a zlom. Nemožno lavírovať medzi jednou a druhou, lebo fungujú na základe odlišných a protichodných logík.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Anjel Pána s pápežom Františkom: Milosrdný otec zachraňuje aj „spravodlivých“

Anjel Pána s pápežom Františkom: Milosrdný otec zachraňuje aj „spravodlivých“ | Správy Výveska | Scoop.it
V pätnástej kapitole Lukášovho evanjelia nachádzame tri podobenstvá o milosrdenstve: o stratenej ovci (v. 4-7), o stratenej minci (v. 8-10), a veľké podobenstvo o márnotratnom synovi, alebo lepšie, o milosrdnom otcovi (v. 11-32). Dnes by bolo pekné, keby si každý z nás vzal Evanjelium, túto 15. kapitolu sv. Lukáša, a prečítal si tie tri podobenstvá.
Christin's insight:

Rovnaký postoj prechováva otec aj voči staršiemu synovi, ktorý zostal vždy doma, a teraz je namrzený a protestuje, pretože nechápe a nezdieľa všetky tie prejavy dobra voči bratovi, ktorý pochybil. Otec vychádza v ústrety aj tomuto synovi a pripomína mu, že oni boli vždy spolu, mali všetko spoločné (v. 31), ale treba prijať s radosťou toho brata, ktorý sa konečne vrátil domov.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Pápež František na Anjel Pána: Náboženstvo nie je „ľudskou investíciou“

Pápež František na Anjel Pána: Náboženstvo nie je „ľudskou investíciou“ | Správy Výveska | Scoop.it
Pápež František na Anjel Pána: Náboženstvo nie je „ľudskou investíciou“ - Pri nedeľňajšej modlitbe Anjel Pána Svätý Otec František upozornil na nebezpečenstvo považovať náboženstvo za záležitosť „ľudských investícií“ a na vytváranie si falošnej predstavy Boha ako „divotvorcu“.
Christin's insight:

Pozdravil aj chlapcov a dievčatá z Katolíckej akcie Rímskej diecézy, ktorí boli na Námestí sv. Petra už od rána v rámci podujatia „Karavána pokoja“. Dvaja ich zástupcovia, chlapec a dievča, z okna pápežského paláca po jeho boku prečítali prítomným svoj odkaz, v ktorom sa podelili so svojím nasadením v prospech tých, ktorí to majú v živote ťažšie, napr. na pomoc tým, čo sú vo väznici pre mladistvých.

more...
No comment yet.