Sestry v Azerbajdžane začali priekopnícku misiu | Katolícke noviny | Správy Výveska | Scoop.it
V ázijskom štáte AzerbajdŽan, ktorý zo severu lemuje pohorie Kaukazu, pôsobia slovenskí saleziáni uŽ od roku 2000. Vlani prišli do hlavného mesta Baku aj saleziánky s cieľom pomôcť v činnosti vo farnosti