Pápežov obľúbený obraz je výkrikom proti nacizmu | Správy Výveska | Scoop.it
S nástupom pápeža Františka do úradu rímskeho biskupa sa vynorilo množstvo otázok o tom, kto a aký je tento človek. Novinári sa snažili získať čo najviac informácií o jeho vkuse, záľubách a činnosti vo voľnom čase. Okrem iného sa im podarilo vypátrať, že jeho obľúbeným obrazom je Biele ukrižovanie od židovského maliara Marca Chagalla.