Fabrice Hadjadj: Rodina je miestom odboja | Správy Výveska | Scoop.it

Definuje sa ako žid s arabským menom a katolíckym vierovyznaním. Fabrice Hadjadj je riaditeľom Inštitútu Philantropos vo Fribourgu vo Švajčiarsku. Pred začiatkom Synody o rodine v Ríme tomuto filozofovi, spisovateľovi*, dramaturgovi a členovi Pápežskej rady pre laikov vyšla ďalšia dôležitá kniha (Čo je to rodina?), ktorá niektorým možno ide proti srsti. Pre týždenník Famille Chrétienne odpovedá na niekoľko otázok na tému rodiny.