Správy Výveska
2.9M views | +41 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scoop.it!

Načo je nám voľný čas?!

Načo je nám voľný čas?! | Správy Výveska | Scoop.it

Aký zmysel má vlastne voľný čas? Josef Pieper si túto otázku položil v Nemecku hneď po Druhej svetovej vojne, keď sa mnohým zdalo, že táto téma nie je vôbec aktuálna. Bolo predsa potrebné znovu vybudovať vojnou zničenú krajinu. A téma neprestala byť aktuálnou aj dnes.

Christin's insight:

Prečítal som si knižku nemeckého filozofa a teológa Josefa Piepera s úvodom od pána kardinála Lehmanna "Voľný čas a kult". Knižka sa dá prečítať jedným dýchom, nie je rozsiahla. Je však vynikajúca. Ponúkam svoju krátku recenziu tu. Píše prof. Ján Duda.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Procesy manželskej nulity: je ich veľa alebo málo?

Procesy manželskej nulity: je ich veľa alebo málo? | Správy Výveska | Scoop.it
Existujú rozdielne názory na kauzy manželskej nulity, ktoré z rozhodnutia pápežov riešia cirkevné súdy. Niektoré cirkevné súdy riešia málo prípadov manželskej nulity. Príčiny môžu byť rôzne a pokúsim sa ich vysvetliť v texte. Iné cirkevné súdy riešia viac prípadov.
Christin's insight:

Súdny vikár Spišskej diecézy Ján Duda prináša zaujímavé štatistiky o počtoch uzavretých, civilne rozvedených a cirkevne anulovaných manželstiev a uvažuje, čo z týchto čísel vyplýva.

 
more...
No comment yet.
Scoop.it!

Moje poznámky k osobe kardinála Saraha

Moje poznámky k osobe kardinála Saraha | Správy Výveska | Scoop.it
V dňoch 13. až 16. júla 2016 navštívil Slovensko africký kuriálny kardinál Róbert Sarah, prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí. Slovensko navštívil pri príležitostí prezentácie svojej knihy, ktorú vydalo Nakladateľstvo Lúč pod názvom Boh alebo nič, rozhovory Nicolasa Diata s kardinálom Sarahom o viere. S názormi kardinála Saraha možno súhlasiť i nesúhlasiť (nie je to učenie Cirkvi „ex cathedra“), napriek tomu ide o pozoruhodné vyjadrenia, ktoré volajú po uvažovaní. Preto som si dovolil niekoľko poznámok.
Christin's insight:

Kňaz Ján Duda si prečítal knihu kardinála Róberta Saraha a ponúka zopár myšlienok.

 
more...
No comment yet.
Scoop.it!

Biblista Blažej Štrba: Ak kňazi nevedia kázať, je to sčasti aj naša vina

Biblista Blažej Štrba: Ak kňazi nevedia kázať, je to sčasti aj naša vina | Správy Výveska | Scoop.it
O kňazoch kazateľoch má niekoľko zaujímavých vyjadrení. Považuje ich za „učiteľov viery“ a teda ak učí vieru, musí poznať jej obsah a preto by mal byť vzdelaný.
Christin's insight:

Biblista Blažej Štrba: „Ak kňazom sa kázanie nedarí hoci študovali v kňazskom seminári 6 rokov, sčasti máme vinu na tom aj my, čo vyučujeme seminaristov.“

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Cirkevný právnik: Ak v cirkvi nerešpektujeme zákony, nastáva morálny úpadok

Cirkevný právnik: Ak v cirkvi nerešpektujeme zákony, nastáva morálny úpadok | Správy Výveska | Scoop.it
Aj keď v súčasnosti sa latinská cirkev riadi novším vydaním kódexu z roku 1983 a východné cirkvi majú svoj vlastný Kódex kánonov východných cirkví z roku 1990, oba vychádzajú z právnych základov vystavaných kódexom z roku 1917.
Christin's insight:

Ak sa v cirkvi nerešpektujú cirkevné zákony, ak cirkevný predstavený postaví sám seba nad pápežský zákon alebo mimo neho, považujem to za drámu konkrétneho cirkevného spoločenstva a za jeho morálny úpadok.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

O čom bolo sympózium kanonického práva na Spiši

O čom bolo sympózium kanonického práva na Spiši | Správy Výveska | Scoop.it
Sympózium je svojim spôsobom odborné školenie, ktoré sa organizuje pre pracovníkov cirkevných súdov Českej republiky i Slovenska, ako aj vyučujúcich kánonicko-právne disciplíny na právnických fakultách Čiech, Moravy a Slovenska. Záleží, aké témy na sympóziu zaznejú, akí sú prednášajúci a nakoľko prednášky a diskusie poslucháčov obohatia.
Christin's insight:

V Spišskej Kapitule sa konalo XVIII. sympózium kánonického práva. Tu je zhodnotenie sympózia z pera profesora Jána Dudu.

 
more...
No comment yet.