Kateřina Lachmanová:  Treba sa zrieknuť sebaľútosti | Správy Výveska | Scoop.it
Uzmierenie. S touto témou zavítala do našej farnosti známa česká autorka a psychologička Kateřina Lachmanová. V stredu po svätej omši sme ju mohli počuť v Kostole sv. Cyrila a Metoda rozprávať o prekážkach, ktoré bránia uzmiereniu.