Pán Prezident, vďaka, zbohom a dovidenia! | Správy Výveska | Scoop.it

Vtedy sme si začali uvedomovať, že nová Ústava je nastavená tak, že nik ani zvolený byť nemusí a štátna moc sa skoncentruje v rukách predsedu vlády a parlamentu. Tak sa aj stalo neskoršie, v marci 1998.