Správy Výveska
2.8M views | +461 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scoop.it!

Pápež František na Kvetnú nedeľu: Ježiš dnes trpí vojnou a terorizmom

Pápež František na Kvetnú nedeľu: Ježiš dnes trpí vojnou a terorizmom | Správy Výveska | Scoop.it
Toto liturgické slávenie má akoby dvojakú príchuť: sladkú i trpkú; je radostné a je bolestné. Oslavujeme v ňom Pána, vstupujúceho do Jeruzalema, ktorému jeho učeníci spievajú na slávu ako kráľovi.
Christin's insight:

Ježiš, ktorý prijíma, aby bol oslavovaný i keď dobre vie, že ho čaká „ukrižuj ho!“, nás nežiada, aby sme ho kontemplovali len na obrazoch alebo fotografiách či videách, ktoré kolujú na internete. Nie. On je prítomný v toľkých našich bratoch a sestrách, ktorí dnes podstupujú utrpenie ako on: trpia otrockou prácou, trpia pre rodinné drámy, trpia chorobami... Trpia v následku vojen a terorizmu, kvôli záujmom, ktoré dávajú do pohybu zbrane a ničenie. Muži a ženy, oklamaní, obratí o svoju dôstojnosť, zavrhnutí... 

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Lazárova sobota

Lazárova sobota | Správy Výveska | Scoop.it
Jánovo evanjelium opisuje vzkriesenie Lazára ako najväčšie z Ježišových znamení krátko pred jeho popravou. Tým ho vyzdvihuje ako Pána nad životom a smrťou, hoci on sám o krátky čas zomrie na kríži. Svojím zmŕtvychvstaním však Ježiš neprehliadnuteľne ukazuje, čo už naznačil vzkriesením Lazára a čo povedal o sebe Marte, sestre Lazára: „Ja som vzkriesenie a život!“ (Jn 11,1-44)
Christin's insight:

Vo východnej cirkvi sa sobota pred Kvetnou nedeľou slávi ako Lazárova sobota. Prinášame úvahu nemeckého teológa.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Kvetná nedeľa vo Vatikáne (fotoreportáž)

Kvetná nedeľa vo Vatikáne (fotoreportáž) | Správy Výveska | Scoop.it
„Tak ako vstúpil do Jeruzalema, rovnako túži vstúpiť aj do našich miest a našich životov,“ povedal František v homílii. „Zástup, ktorý ho krátko predtým oslavoval, mení svoje chvály na obviňujúci krik a dokonca uprednostní to, aby namiesto neho prepustili vraha. Tak prichádza k smrti na kríži, ktorá bola najbolestnejšia a najpotupujúcejšia, vyhradená zradcom, otrokom a najhorším kriminálnikom.“
Christin's insight:

Pápež František slávil omšu Kvetnej nedele na Námestí svätého Petra za účasti 60-tisíc veriacich.

 
more...
No comment yet.
Scoop.it!

Kríž Svetových dní mládeže odovzdali z Krakova do Panamy

Kríž Svetových dní mládeže odovzdali z Krakova do Panamy | Správy Výveska | Scoop.it

Mladí z Krakova na záver slávnosti odovzdali putovný kríž Jána Pavla II. zástupcom mládeže z Panamy, ktorí prišli do Ríma spolu so svojím arcibiskupom Ulloa Mendietom. Spolu s krížom putuje do Panamy aj ikona Panny Márie z Baziliky Santa Maria Maggiore, kde sa včera večer mladí modlili spolu so Svätým Otcom na vigílii.

Christin's insight:

Dnešné slávenie Kvetnej nedele, ktorému na vatikánskom námestí predsedal Svätý Otec František, bolo spojené s 32. svetovým dňom mládeže, ktorého motto znie „Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný“ (Lk 1,49). Pápež František pozdravil všetkých mladých, ktorí na celom svete slávia dnešný diecézny Deň mladých so svojimi biskupmi.

more...
No comment yet.