Leopold Jablonský: “Na kríži vidím mŕtveho muža” | Správy Výveska | Scoop.it
„Na to, aby ma  Boh akceptoval a aby som bol drahý v jeho očiach nemusím teraz nič zmeniť,“ aj táto myšlienka odznela v kázni pátra Leopolda  Jablonského.