Nebojte sa! | Správy Výveska | Scoop.it
Často môžeme počuť frázu: „Cesta je cieľ.“ Čo je tým myslené, zostáva síce väčšinou nejasné, avšak je nesporné, že sme ustavične na ceste, a často aj pri hľadaní cieľa. Odpoveď na naše otázky – ako na otázku cesty, tak na otázku cieľa – nám ponúka ikona Pánovho premenenia. Jej odpoveď znie: Cesta je Ježiš, cieľ je božská sláva.