V Lateránskej bazilike pápež František vysvätil pomocného biskupa pre Rím | Správy Výveska | Scoop.it
V dnešný deň výročia posvätenia Lateránskej baziliky, ktorá je rímskou katedrálou, sa v tomto chráme konala biskupská vysviacka Mons. Angela De Donatisa, nového pomocného biskupa Rímskej diecézy.