Aby boli jedno, ako sme my jedno | Správy Výveska | Scoop.it
Kniha Genezis obsahuje v 18. kapitole známe a tajuplné rozprávanie o Božej návšteve u Abraháma. Raní teológovia ho čoskoro považovali za anticipáciu zjavenia jedného Boha v troch osobách, t. j. ako od seba odlíšené skutočnosti jedinej podstaty.