Pripomenieme si Slávnosť všetkých svätých a spomienku na zosnulých | Správy Výveska | Scoop.it

Po vzkriesení Krista sa nachádzame na ceste do večného mesta, kde nás očakáva blaženosť všetkých tých, ktorí boli Pánom oslávení. To má byť zmyslom Slávnosti všetkých svätých.