Správy Výveska
2.7M views | +787 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scoop.it!

Anjel Pána so Svätým Otcom: Zušľachtime si pôdu srdca spoveďou a modlitbou

Anjel Pána so Svätým Otcom: Zušľachtime si pôdu srdca spoveďou a modlitbou | Správy Výveska | Scoop.it

Svätý Otec pri príležitosti sviatku Panny Márie Karmelskej zablahoželal všetkým karmelitánom: „Chcel by som pozdraviť osobitne sestry a bratov karmelitánov v deň ich sviatku. Prajem im, aby dokázali naďalej s rozhodnosťou kráčať po ceste kontemplácie.“

Christin's insight:

V júli sa verejný program Svätého Otca obmedzuje na nedeľné poludňajšie stretnutia pri modlitbe Anjel Pána, preto viacerí pútnici a návštevníci Ríma využili príležitosť, aby dnes napoludnie na Námestí sv. Petra prijali apoštolské požehnanie. Pápež František sa v krátkej katechéze venoval evanjeliovému podobenstvu o rozsievačovi (Mt 13,1-23). Veriacich povzbudil k zušľachťovaniu pôdy svojho srdca sviatosťou zmierenia a modlitbou, aby sa stala úrodnou pre prijatie Božieho slova.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Ekologické posolstvo pápeža Františka do Ria: Úcta k prírode a medziľudské vzťahy

Ekologické posolstvo pápeža Františka do Ria: Úcta k prírode a medziľudské vzťahy | Správy Výveska | Scoop.it

Pápež František vo svojom posolstve adresuje novú naliehavú výzvu vládam, aby sa starali o životné prostredie, nezostali nečinné voči znečisteniu ovzdušia a vody. Rešpektovať stvorenie je jednou z našich „základných úloh“, zdôrazňuje Svätý Otec. Citujúc svoju encykliku Laudato si´ ozrejmuje, že „nemôžeme zostať so založenými rukami, keď pozorujeme veľké zníženie kvality ovzdušia alebo nárast produkcie odpadu, s ktorým nesprávne nakladáme.“

Christin's insight:

Význam ekológie a odkaz Encykliky Laudato si´ o starostlivosti o spoločný dom pripomenul pápež František v posolstve do brazílskeho Ria de Janeiro pri príležitosti medzinárodnej konferencie venovanej ekologickým problémom veľkomiest. Vyzval k zodpovednému pestovaniu postoja úcty k prírode a k vytváraniu si vzťahu k prostrediu, v ktorom človek žije.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Anjel Pána so Svätým Otcom: Poďme k Ježišovi s našou vyčerpanosťou

Anjel Pána so Svätým Otcom: Poďme k Ježišovi s našou vyčerpanosťou | Správy Výveska | Scoop.it

Poďme k Ježišovi s našou vyčerpanosťou, nezostaňme ležať pod ťarchami života. Takto dnes vyzval Svätý Otec veriacich pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána. Letnou horúčavou rozpálené Námestie sv. Petra dnes zaplnili spolu s domácimi Talianmi a pútnikmi z iných národov aj pútnici z Poľska, ktorí prišli až do Ríma na bicykloch. 

Christin's insight:

Svätý Otec okrem nich osobitne pozdravil aj mládežnícky spevácky zbor z Taiwanu. Na diaľku tiež pozdravil veľkú púť Rádia Mária, tkorá sa dnes konala v Čenstochovej.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Pápež František slávil omšu v kruhu zamestnancov technickej údržby Vatikánu

Pápež František slávil omšu v kruhu zamestnancov technickej údržby Vatikánu | Správy Výveska | Scoop.it

„Všetci sme promovaní hriešnici.“ Týmito slovami sa dnes ráno pápež František prihovoril v homílii stovke zamestnancov vatikánskeho strediska technickej údržby, pre ktorých slúžil svätú omšu. 

Christin's insight:

Stredisko, ktoré sa nachádza na území najmenšieho štátu na svete, nemá kaplnku, preto Petrov nástupca slávil liturgiu v priestoroch zariadenia za improvizovaným oltárom.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Svätý Otec vyjadril solidaritu s rodičmi chlapčeka Charlieho Garda

Svätý Otec vyjadril solidaritu s rodičmi chlapčeka Charlieho Garda | Správy Výveska | Scoop.it

Svätý Otec František vyjadril solidaritu s rodičmi ťažko chorého chlapčeka Charlieho Garda, hospitalizovaného v londýnskej nemocnici. Vatikánsky hovorca Greg Burke o tom včera informoval týmito slovami:

Christin's insight:

„Svätý Otec sleduje s láskou a pohnutím prípad malého Charlieho Garda a vyjadruje svoju blízkosť jeho rodičom. Modlí sa za nich s prianím, aby sa nič nezanedbalo v ich túžbe sprevádzať a opatrovať vlastné dieťa až do konca.“

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Anjel Pána so Svätým Otcom: Pre učeníka je Ježiš vždy na prvom mieste

Anjel Pána so Svätým Otcom: Pre učeníka je Ježiš vždy na prvom mieste | Správy Výveska | Scoop.it

Svätý Otec pripomenul, že vzťah s Ježišom musí u učeníka zaujímať prvé miesto. „Čím viac je Ježiš stredom učeníkovho srdca a života, tým viac z tohto učeníka presvitá Ježišova prítomnosť,“ povedal Svätý Otec. Prvoradá otázka určená každému kresťanovi je preto podľa pápežových slov nasledovná: „Stretávaš sa s Ježišom?“

Christin's insight:

 Svätý Otec František sa v nedeľu napoludnie prihovoril veriacim zhromaždeným na Námestí sv. Petra na modlitbou Anjel Pána. V krátkej katechéze im z okna Apoštolského paláca ponúkol výklad Ježišových slov o prioritách, ktoré sa vyžadujú od učeníka - misionára. Predniesol tiež výzvu na pokojné riešenie politickej a ekonomickej krízy vo Venezuele.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Tvít pápeža Františka o kresťanskej nádeji

Tvít pápeža Františka o kresťanskej nádeji | Správy Výveska | Scoop.it

Tak veľmi je potrebné živiť kresťanskú nádej, tú nádej, ktorá dáva nový pohľad, schopný objaviť a vidieť dobro. (Tvít pápeža Františka, 30. júna)

Christin's insight:

Tak veľmi je potrebné živiť kresťanskú nádej, tú nádej, ktorá dáva nový pohľad, schopný objaviť a vidieť dobro.

 

(Tvít pápeža Františka, 30. júna)

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Modlitba Anjel Pána s pápežom Františkom na sviatok sv. Petra a Pavla

Modlitba Anjel Pána s pápežom Františkom na sviatok sv. Petra a Pavla | Správy Výveska | Scoop.it

Svätý Otec František sa na záver slávnostnej liturgie na Vatikánskom námestí pri príležitosti sviatku sv. Petra a Pavla pomodlil s veriacimi Anjel Pána. Pred modlitbou sa prítomným prihovoril nasledovne:

Christin's insight:

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň!
Otcovia Cirkvi radi prirovnávali sv. apoštolov Petra a Pavla k dvom stĺpom, o ktoré sa opiera viditeľná stavba Cirkvi. Obaja spečatili svojou vlastnou krvou svedectvo o Kristovi, kážuc a slúžiac rodiacej sa kresťanskej komunite.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Tvít pápeža Františka: Uprime zrak na Božie znamenia vo svete

Tvít pápeža Františka: Uprime zrak na Božie znamenia vo svete | Správy Výveska | Scoop.it

Zaostrite zrak, aby ste videli Božie znamenia prítomné v realite života. (Tvít pápeža Františka, 27. júna 2017)

Christin's insight:

Zaostrite zrak, aby ste videli Božie znamenia prítomné v realite života.

 

(Tvít pápeža Františka, 27. júna 2017)

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Anjel Pána so Svätým Otcom: Nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo

Anjel Pána so Svätým Otcom: Nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo | Správy Výveska | Scoop.it

Medzi pútnikmi na Námestí sv. Petra dnes viali najmä ukrajinské zástavy. Okolo 6000 gréckokatolíckych veriacich z Ukrajiny a Bieloruska prišlo dnes sláviť do Baziliky sv. Petra 150. výročie kanonizácie sv. Jozafáta. Svätý Otec osobitne pozdravil biskupov a kňazov Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi a vyprosoval od Pána „odvahu kresťanského svedectva a dar pokoja pre drahú ukrajinskú zem“.

Christin's insight:

Pápež František sa dnes na poludnie stretol s veriacimi pri modlitbe Anjel Pána. Vo svojom zamyslení nad odkazom liturgických textov 12. cezročnej nedele zdôraznil Ježišovu výzvu učeníkom, aby sa nebáli prenasledovania pre Evanjelium. Vysvetlil, že sa žiada nielen odvážne vzdorovať fyzickému prenasledovaniu, ale aj skrytým formám odporu a boja proti Evanjeliu.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Pápež resurekcionistom: Mária Magdaléna, príklad pre misionárov na ceste

Pápež resurekcionistom: Mária Magdaléna, príklad pre misionárov na ceste | Správy Výveska | Scoop.it

„Nebuďte mužmi nostalgie, ale mužmi pohýnanými vierou v Boha dejín a života, ohlasujúc príchod svitania v hlbokej noci (porov. Iz 21,11-12). Mužmi kontemplatívnymi, ktorí vedia s pohľadom upretým na Pána vidieť to, čo iní nevidia, lebo im v tom prekážajú starosti o tento svet. Mužmi, ktorí vedia s odvahou ohlasovať, že príde Duch, že Kristus je živý, a že je Pán.“

Christin's insight:

Pápež František dnes prijal tridsiatku účastníkov generálnej kapituly Kongregácie zmŕtvychvstania nášho Pána Ježiša Krista. Kňazov povzbudil, aby im nostalgia za „minulosťou bohatou na povolania a veľkolepé diela“ nebránila vidieť veci, ktoré Pán koná dnes.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Holandský kráľovský pár na audiencii u pápeža Františka

Holandský kráľovský pár na audiencii u pápeža Františka | Správy Výveska | Scoop.it

Svätý Otec František dnes na súkromnej audiencii prijal kráľovský pár z Holandska. Kráľ Willem Alexander sa spolu s manželkou kráľovnou Reginou a so sprievodom následne stretol so štátnym sekretárom kard. Pietrom Parolinom a sekretárom pre vzťahy so štátmi Mons. Paulom Richardom Gallagherom.  

Christin's insight:

Ako sa uvádza v oficiálnej správe, „srdečné rozhovory umožnili výmenu názorov na niektoré témy spoločného záujmu, akými sú ochrana životného prostredia a boj proti chudobe, ako aj konkrétny prínos Svätej stolice a Katolíckej cirkvi v týchto oblastiach“.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

„Dospievanie nie je choroba“ - pápež František na kongrese Rímskej diecézy

„Dospievanie nie je choroba“ - pápež František na kongrese Rímskej diecézy | Správy Výveska | Scoop.it

Prvú časť so šesťbodového príhovoru nazval Svätý Otec «rímske nárečie». Prítomným predstavil niektoré z výziev, ktorým musia rodiny vo Večnom meste čeliť. Sú nimi vzdialenosť medzi domovom a prácou (ktorej prekonanie niekedy zaberie aj dve hodiny), nedostatok úzkych rodinných vzťahov kvôli presťahovaniu sa za prácou alebo kvôli zaplateniu nájomného, každý mesiac sa žije do „posledného centu“, mnohokrát chýba čas na zoznámenie sa so susedmi, v mnohých prípadoch zostávajú deti doma samé

Christin's insight:

Buďme nablízku dospievajúcim, obdobie adolescencie je„náročným obdobím“, avšak „nie je to nejaká choroba“. Pápež František sa takto prihovoril dvom tisíckam účastníkov kongresu Rímskej diecézy. Práve výchova dospievajúcich a pomoc rodičom je témou tohtoročného kongresu, ktorý nesie názov „Nenechajme ich samých! Sprevádzajme rodičov pri výchove dospievajúcich detí“.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Na Twitteri sleduje pápeža Františka už 35 miliónov priaznivcov

Na Twitteri sleduje pápeža Františka už 35 miliónov priaznivcov | Správy Výveska | Scoop.it

Vo svojom prvom Posolstve ku dňu masovokomunikačných prostriedkov pápež František napísal: „Digitálna sieť môže byť miestom bohatým na ľudskosť, nie sieťou káblov, ale ľudských osôb.“ Svätý Otec využíva aj tento priestor na svedectvo o milosrdenstve Božom. Používa tento prostriedok, aby oslovil čo najväčší počet ľudí.

Christin's insight:

Pápež František oslovuje stále viac ľudí aj cez sociálne siete. Potvrdzuje to skutočnosť, že jeho profil na twitteri - Twitter@Pontifex - má viac ako 35 miliónov priaznivcov (followers). Tento profil bol založený ešte pápežom Benediktom XVI. v decembri 2012.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Dikastérium pre integrálny ľudský rozvoj má podsekretárov, jedna je žena

Dikastérium pre integrálny ľudský rozvoj má podsekretárov, jedna je žena | Správy Výveska | Scoop.it

Svätý Otec doplnil personál Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj menovaním ďalších troch nových podsekretárov. 

Christin's insight:

Sú nimi Mons. Segundo Tejado Muñoz, niekdajší podsekretár Pápežskej rady „Cor unum“, páter Nicola Riccardi OFM, profesor Teologickej fakulty Pápežskej univerzity Antonianum v Ríme a Dr. Flaminia Giovanelliová, ktorá v munilosti zastávala funkciu podsekretára Pápežskej rady pre spravodlivosť a pokoj.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

V prímorských krajinách Cirkev slávila Nedeľu mora

V prímorských krajinách Cirkev slávila Nedeľu mora | Správy Výveska | Scoop.it
Reaguje ním na tradíciu zaužívanú v krajinách užšie spätých s morom, kde Cirkev práve dnes slávi tzv. „Nedeľu mora“.
Christin's insight:

 „Zverujem do materinskej ochrany Márie, Hviezdy morskej námorníkov, rybárov a všetkých, čo sa nachádzajú v ťažkostiach a ďaleko od domu.“ To je dnešný odkaz  Svätého Otca Františka, ktorý rozoslal cez sociálnu sieť Twitter.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Videoposolstvo pápeža Františka pre kongres „Scholas“ v Jeruzaleme

Videoposolstvo pápeža Františka pre kongres „Scholas“ v Jeruzaleme | Správy Výveska | Scoop.it

Svätý Otec František dnes prostredníctvom videa zaslal posolstvo účastníkom štvordňového kongresu Pápežskej nadácie Scholas Occurrentes (Scholas), nazývanej aj Školy dialógu, ktorý dnes vyvrcholil v Jeruzaleme. Podujatie s názvom „Medzi univerzitou a školou, budujúc pokoj prostredníctvom kultúry stretnutia“ hostila Hebrejská univerzita, najstaršia a najdôležitejšia univerzita v Izraeli. 

Christin's insight:

„V tejto chvíli mladí i dospelí Izraela, Palestíny a iných častí sveta, z rozličných národností, vierovyznaní a životných situácií, všetci dýchame ten istý vzduch, kráčame po tej istej zemi, ktorá je naším spoločným domovom.“

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Tvít Svätého Otca: Aké krásne, keď sú mladí pútnikmi viery

Tvít Svätého Otca: Aké krásne, keď sú mladí pútnikmi viery | Správy Výveska | Scoop.it
Aké krásne, keď sú mladí „pútnikmi viery“, radostne nesúcimi Ježiša na každú z ciest, do každého kúta zeme! (Tvít pápeža Františka 2. júla 2017)
Christin's insight:

Aké krásne, keď sú mladí „pútnikmi viery“, radostne nesúcimi Ježiša na každú z ciest, do každého kúta zeme! 

 

(Tvít pápeža Františka 2. júla 2017)

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Tvít pápeža Františka: Chrániť ľudský život je povinnosťou všetkých

Tvít pápeža Františka: Chrániť ľudský život je povinnosťou všetkých | Správy Výveska | Scoop.it

Chrániť ľudský život, predovšetkým vtedy, keď je zranený chorobou, je povinnosťou lásky, ktorú Boh zveruje každému jednému z nás. (Tvít pápeža Františka, 30. júna 2017)

Christin's insight:

Chrániť ľudský život, predovšetkým vtedy, keď je zranený chorobou, je povinnosťou lásky, ktorú Boh zveruje každému jednému z nás.

 

(Tvít pápeža Františka, 30. júna 2017)