Dnes je začiatok našej spásy! | Správy Výveska | Scoop.it
„Dnes je začiatok našej spásy a zjavenie tajomstva od večnosti. Boží Syn sa stáva synom Panny a Gabriel oznamuje radostné posolstvo milosti“ (Tropár). Boh by chcel začať nanovo. Ľudia sa majú stať opäť takými, akých ich zamýšľal pri stvorení, a žiť s ním v jednote. Pri tomto novom začiatku Boh ale nechce konať bez ľudí či azda nanútiť im svoju vôľu, ale chce pôsobiť spolu s nimi. Boh hľadá človeka, ktorý je ochotný sa na to podujať a spolupracovať pri uskutočňovaní jeho plánu, ktorý je podľa ľudského uvažovania nemožný. Tohto partnera nachádza v Márii.