P. Konštanc Adam OP: Čo prináša reforma procesov manželskej nulity? | Správy Výveska | Scoop.it
Na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie, 8. decembra 2015 vstúpi do platnosti reforma manželských procesov nulity, ktorú inicioval súčasný Svätý Otec František. Výsledky, ktoré prinieslo úsilie poverenej komisie, však u nemalého počtu veriacich vyvolávajú neistotu, či dokonca obavy.