Správy Výveska
2.6M views | +1.1K today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scoop.it!

Generálna audiencia: V spojení s Bohom vytrvalosti a útechy rozsievať nádej

Generálna audiencia: V spojení s Bohom vytrvalosti a útechy rozsievať nádej | Správy Výveska | Scoop.it

Medzi pútnikmi, ktorí si prišli vypočuť slová Svätého Otca malo zastúpenie aj Slovensko. 

Christin's insight:

Aj v dnešnú stredu sa konala Generálna audiencia na Námestí sv. Petra.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Katechéze pápeža Františka: Pôstne obdobie je cestou nádeje

Katechéze pápeža Františka: Pôstne obdobie je cestou nádeje | Správy Výveska | Scoop.it

V katechéze, ktorou pokračoval v cykle o kresťanskej nádeji, poukázal na zmysel pôstu ako cesty nádeje. Na úvod zaznelo biblické čítanie z knihy Exodus, ku ktorému sa Svätý Otec vrátil aj v samotnej katechéze:

Christin's insight:

Pri  generálnej audiencii, ktorá sa konala na Námestí sv. Petra, sa pápež František tematicky zameral na vstup do Pôstneho obdobia.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Katechéza pápeža Františka: Nádej – zdroj vzájomnej útechy a pokoja

Katechéza pápeža Františka: Nádej – zdroj vzájomnej útechy a pokoja | Správy Výveska | Scoop.it

Pripomenul vzájomnú zodpovednosť v spoločenstve za tých, ktorí sú najviac ohrození stratou nádeje.

Christin's insight:

Pri generálnej audiencii Svätý Otec František pokračoval v cykle o nádeji poukázaním na komunitný a cirkevný rozmer nádeje.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Generálna audiencia: Judita nám ukazuje cestu dôvery, modlitby a poslušnosti

Generálna audiencia: Judita nám ukazuje cestu dôvery, modlitby a poslušnosti | Správy Výveska | Scoop.it

Judita nám v ťažkostiach naznačuje cestu dôvery, pokojného očakávania, modlitby a poslušnosti – čiže cestu nádeje.

Christin's insight:

V centre dnešnej katechézy pápeža Františka bola biblická postava Judity, odvážnej ženy dodávajúcej nádej izraelskému ľudu nachádzajúcemu sa v hraničnej životnej situácii.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Generálna audiencia: Pravá nádej kresťana a falošné idoly

Generálna audiencia: Pravá nádej kresťana a falošné idoly | Správy Výveska | Scoop.it

Veriacim zhromaždeným v Aule Pavla VI. hovoril o bôžikoch, ktoré človeka odvádzajú od pravého Boha a vedú ho do nešťastia. 

Christin's insight:

Pri generálnej audiencii dnes Svätý Otec František venoval katechézu opäť téme nádeje, tentoraz s osobitným zameraním na pokušenie falošných nádejí.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Generálna audiencia: Ježišovo narodenie je zdroj nádeje

Generálna audiencia: Ježišovo narodenie je zdroj nádeje | Správy Výveska | Scoop.it

Svoju katechézu zameral na Ježišovo narodenie ako prameň nádeje, z ktorého kresťan čerpá.  Na úvod zaznelo biblické čítanie z Lukášovho evanjelia:

Christin's insight:

Dnešná generálna audiencia pápeža Františka v predvianočnej atmosfére Auly Pavla VI. bola tretím pokračovaním jeho cyklu katechéz o nádeji.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Anjel Pána 4. adventnej nedele: Mária a Jozef ako vzory prijatia Božej blízkosti

Anjel Pána 4. adventnej nedele: Mária a Jozef ako vzory prijatia Božej blízkosti | Správy Výveska | Scoop.it

Pápež František sa poďakoval za všetky blahopriania, ktoré prijal včera k svojej osemdesiatke.

Christin's insight:

Mimoriadne hojnú účasť veriacich mala poludňajšia modlitba Anjel Pána so Svätým Otcom v Štvrtú adventnú nedeľu.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Pri generálnej audiencii Svätý Otec začal katechézy o nádeji

Pri generálnej audiencii Svätý Otec začal katechézy o nádeji | Správy Výveska | Scoop.it

Dnes sa zameral na adventnú tému prípravy cesty pre Pána v duchu Izaiášovho utešujúceho proroctva nádeje.

Christin's insight:

Veriacich, ktorí prišli na generálnu audienciu Svätý Otec prijal v Aule Pavla VI. Podľa svojho zvyku požehnal chorých a znevýhodnených, ktorým usporiadatelia vyhradili prvé rady. V katechéze pápež František začal nový cyklus venovaný kresťanskej nádeji.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Svätý Otec prijal írskeho premiéra Endu Kennyho

Svätý Otec prijal írskeho premiéra Endu Kennyho | Správy Výveska | Scoop.it

Následne sa stretol s predstaviteľmi štátneho sekretariátu Svätej stolice, s kardinálom Pietrom Parolinom a Mons. Paulom Richardom Gallagherom.

Christin's insight:

Svätý Otec František dnes prijal na audiencii írskeho predsedu vlády Endu Kennyho.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Pápež sa pri Anjel Pána prihovoril za väzňov a podporil konferenciu o klíme

Pápež sa pri Anjel Pána prihovoril za väzňov a podporil konferenciu o klíme | Správy Výveska | Scoop.it

V závere vyzval k zlepšeniu životných podmienok väzňov a podporil aj konferenciu o klíme. Z okna Apoštolského paláca sa Svätý Otec prihovoril sa veriacim týmito slovami:

Christin's insight:

Pri poludňajšej modlitbe Anjela Pána pápež František v katechéze priblížil veriacim odkaz Božieho slova z nedeľného evanjelia z dôrazom na kresťanskú vieru vo vzkriesenie.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Veriaci na Námestí sv. Petra: Skutky milosrdenstva sú skutkami konkrétnej lásky

Veriaci na Námestí sv. Petra: Skutky milosrdenstva sú skutkami konkrétnej lásky | Správy Výveska | Scoop.it

„Verím, že Boh poslal Cirkvi do cesty pápeža Františka práve preto, aby nám otvoril dvere milosrdenstva, ktoré sú vstupnou bránou do neba.“

Christin's insight:

Poslednú jubilejnú audienciu pred letnými prázdninami, počas ktorej pápež vyzval veriacich, aby si osvojili konanie skutkov milosrdenstva ako „životný štýl“, sprevádzali silné emócie. Bezprostredné dojmy pútnikov, pochádzajúcich z rôznych kútov sveta, sa na mikrofón Vatikánskeho rozhlasu podarilo zachytiť redaktorke Marine Tomarro.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Deti Katolíckej akcie zablahoželali pápežovi k narodeninám i k Vianociam

Deti Katolíckej akcie zablahoželali pápežovi k narodeninám i k Vianociam | Správy Výveska | Scoop.it

Deti Katolíckej akcie zablahoželali pápežovi k narodeninám i k Vianociam - Svätý Otec dnes prijal na tradičnej predvianočnej audiencii deti Talianskej katolíckej akcie (ACR), aby si vzájomne zablahoželali k blížiacim sa sviatkom.

Christin's insight:

Svätý Otec prijal na tradičnej predvianočnej audiencii deti Talianskej katolíckej akcie, aby si vzájomne zablahoželali k blížiacim sa sviatkom. Šesťdesiat chlapcov a dievčat pápežovi zároveň pri príležitosti jeho narodením podarovalo tortu.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Pápež členom kooperatívnej banky: Šíriť ekonómiu čestnosti

Pápež členom kooperatívnej banky: Šíriť ekonómiu čestnosti | Správy Výveska | Scoop.it
Pápež členom kooperatívnej banky: Šíriť ekonómiu čestnosti
Christin's insight:

Svätý Otec prijal na audiencii členov kooperatívnej úverovej banky Banca di Credito Cooperativo di Roma s rodinami pri príležitosti 60. výročia jej založenia. Aby kooperatíva rástla a zároveň zostala skutočnou a čoraz lepšou kooperatívou, musí podľa pápeža Františka napomáhať aktívnej účasti partnerov. „Konať spoločne a konať pre druhých“, zdôraznil pápež, pričom prítomných vyzval „snažiť sa poľudštiť ekonomiku, spojiť efektívnosť so solidaritou“.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Generálna audiencia: Radostná nádej kresťana vyplýva z opravdivosti lásky

Generálna audiencia: Radostná nádej kresťana vyplýva z opravdivosti lásky | Správy Výveska | Scoop.it

Pri generálnej audiencii sa Svätý Otec pri úvodnom pozdrave pútnikov osobitne pristavil pri skupinke veriacich z Číny. 

Christin's insight:

Na Námestí sv. Petra boli prítomní aj pútnici zo Slovenska.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Stredajšia katechéza pápeža Františka: V nádeji sme spasení

Stredajšia katechéza pápeža Františka: V nádeji sme spasení | Správy Výveska | Scoop.it

Vychádzal pri tom zo slov sv. Pavla, že celé stvorenie túžobne vzdychá a v nádeji očakáva naplnenie nového stvorenia.   

Christin's insight:

Pravidelná stredajšia generálna audiencia Svätého Otca Františka sa už konala opäť na Námestí sv. Petra po zimnom období, keď bývala v Aule Pavla VI. Svätý Otec v katechéze opäť pokračoval v cykle o nádeji, pričom tentoraz dal nádej do súvisu so vzťahom človeka k prírode.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Generálna audiencia pápeža Františka: Kresťanská viera znamená žiť v očakávaní

Generálna audiencia pápeža Františka: Kresťanská viera znamená žiť v očakávaní | Správy Výveska | Scoop.it

Ako Svätý Otec vo svojej katechéze priblížil, mať kresťanskú nádej znamená žiť v očakávaní niečoho, čo už je, čo sa už naplnilo.

Christin's insight:

Prilba nádeje.“ Tak znie názov katechézy pápeža Františka, ktorú si do preplnenej Auly Pavla VI. prišli vypočuť aj študenti a pedagógovia z Katolíckeho gymnázia Štefana Moysesa v Banskej Bystrici.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Katechéza pápeža Františka: Jonáš – nádej a modlitba

Katechéza pápeža Františka: Jonáš – nádej a modlitba | Správy Výveska | Scoop.it

Pokračoval v nej v cykle o kresťanskej nádeji témou „Jonáš – nádej a modlitba“. Na úvod zaznel nasledovný úryvok z Knihy proroka Jonáša.

Christin's insight:

Prinášame plné znenie katechézy Svätého Otca Františka pri dnešnej generálnej audiencii.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Pápež František apeloval na zmierenie a pokoj v Konžskej demokratickej republike

Pápež František apeloval na zmierenie a pokoj v Konžskej demokratickej republike | Správy Výveska | Scoop.it

Pri dnešnej generálnej audiencii vo Vatikáne vyslovil v tejto súvislosti osobitný apel.

Christin's insight:

Svätý Otec František opätovne reagoval na napätú situáciu v Konžskej demokratickej republike.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Pápež František prijal poverovacie listiny kórejského veľvyslanca

Pápež František prijal poverovacie listiny kórejského veľvyslanca | Správy Výveska | Scoop.it

Má za sebou bohatú univerzitnú kariéru, pričom pôsobil aj v Nemecku, Japonsku i vo Spojených štátoch amerických. 

Christin's insight:

Pápež František dnes prijal poverovanie listiny nového veľvyslanca Južnej Kórey pri Svätej stolici prof. Jonghyua Jeonga.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Pápež František prijal súčasného i bývalého prezidenta Kolumbie

Pápež František prijal súčasného i bývalého prezidenta Kolumbie | Správy Výveska | Scoop.it

Stretnutie prebiehalo v srdečnej atmosfére, ako sa uvádza v oficiálnom komuniké Tlačového strediska Svätej stolice.

Christin's insight:

Svätý Otec František včera prijal na súkromnej audiencii v Apoštolskom paláci kolumbijského prezidenta Juana Manuela Santosa.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Katolíci z Gruzínska prišli Svätému Otcovi poďakovať za návštevu krajiny

Katolíci z Gruzínska prišli Svätému Otcovi poďakovať za návštevu krajiny | Správy Výveska | Scoop.it

Delegácia sa prišla osobne poďakovať Svätému Otcovi za septembrovú návštevu v Gruzínsku.    

Christin's insight:

Návšteva, ktorá so sebou „prináša mnoho spomienok“. Týmito slovami sa dnes pápež František prihovoril členom Apoštolskej administratúry z Kaukazu, ktorých prijal na súkromnej audiencii.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Generálna audiencia: Radiť v pochybnostiach a učiť múdrosti

Generálna audiencia: Radiť v pochybnostiach a učiť múdrosti | Správy Výveska | Scoop.it

Pápež František sa v Aule Pavla VI. opäť stretol s pútnikmi pri generálnej audiencii. 

Christin's insight:

Vo svojej katechéze František pokračoval v približovaní ďalších dvoch skutkov duchovného milosrdenstva: dobre radiť pochybujúcim a vyučovať nevedomých.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Svätý Otec pri generálnej audiencii zhrnul cestu do Gruzínska a Azerbajdžanu

Svätý Otec pri generálnej audiencii zhrnul cestu do Gruzínska a Azerbajdžanu | Správy Výveska | Scoop.it

Na Námestí sv. Petra boli aj tento raz slovenskí veriaci v bohatom zastúpení. Prítomné boli skupiny z Lendaku, Košíc, Sobraniec, Novej Ľubovňe, Liptovskej Tepličky, Prešova, Martina a Trenčína.

Christin's insight:

 

Pápež František sa dnes prihovoril účastníkom medzinárodnej konferencie „Šport v službe ľudstva“, pri ktorej otvorení v Aule Pavla VI. vystúpili aj generálny tajomník OSN Pan Ki-mun

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Druhá jubilejná audiencia pápeža Františka: Milosrdenstvo a angažovanosť

Druhá jubilejná audiencia pápeža Františka: Milosrdenstvo a angažovanosť | Správy Výveska | Scoop.it

Včera sa v Ríme slávila sobota v rámci Svätého roka milosrdenstva ako Jubileum pracovníkov cestovného ruchu a darcov krvi. Na Námestí sv. Petra Svätý Otec prijal na mimoriadnej generálnej audiencii najmä početné skupiny talianskych združení darcov krvi.

Christin's insight:

Na úvod zazneli slová sv. Pavla z Listu Rimanom (Rim 8,31a-34): «Ak je Boh za nás, kto je proti nám? Keď on vlastného Syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých, akože by nám s ním nedaroval všetko?!» Po tomto biblickom čítaní sa už ujal slova pápež František v katechéze, v ktorej stručne poukázal na to, ako sa milosrdenstvo prejavuje angažovanosťou v praktickom živote. Tou najväčšou angažovanosťou je to, čo pre nás koná Boh ako stvoriteľ a záchranca človeka a sveta.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Pápež členom Rádia Mária: Dodávajte nádej a robte dobrú spoločnosť

Pápež členom Rádia Mária: Dodávajte nádej a robte dobrú spoločnosť | Správy Výveska | Scoop.it

Svätý Otec včea na audiencii prijal členov Združenia Rádia Mária, ktoré pôsobí v približne 70 krajinách sveta na piatich kontinentoch. Jeho činnosť, ktorá funguje len vďaka pomoci dobrovoľníkov a vďaka milodarom, je zameraná na evanjelizáciu.

Christin's insight:

Pápež František povzbudil prítomných asi tristo členov združenia nasledujúcimi slovami: "...Rádio sa stáva prostriedkom, ktorý nekomunikuje len zmes správ, myšlienok a hudby bez nosnej idey, a ktorý sa nesnaží iba ponúkať rozptýlenie a azda zábavu, ale stáva sa prvotriednym prostriedkom na prinášanie nádeje - tej pravej, ktorá pochádza zo spásy prinesenej Kristom Pánom, ako aj ponukou dobrej spoločnosti pre mnohých, ktorí to potrebujú."

more...
No comment yet.