Poznáte Model veľkej päťky? Charakterizuje ľudí podľa ich vlastností | Správy Výveska | Scoop.it

Psychológia zahŕňa množstvo teórií zameraných na rôzne veci vo vývine človeka. Jedným z najzaujímavejších smerov je opis osobnosti človeka, čiže jeho charakteristika.