Ruské kamenné chrámy a ich mená | Správy Výveska | Scoop.it

V dejinách architektúry sa francúzsky výraz „architecture parlante“ – hovoriaca architektúra – používa v súvislosti s vonkajšou kameno-sochárskou výzdobou chrámu. V doslovnom zmysle slova sú takýmito stavbami ruské chrámy lombardských majstrov na území niekdajšieho Suzdaľsko-Vladimirského kniežatstva.