Správy Výveska
2.8M views | +21 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scoop.it!

Diakonky na kresťanskom Západe (Reakcia)

Diakonky na kresťanskom Západe (Reakcia) | Správy Výveska | Scoop.it
Ako historikovi medievalistovi mi nedá, aby som k článku Jána Krupu zo 16. mája nezaujal stanovisko. Robím tak čisto z profesionálnych a historiografických pohnútok, keďže interpretácie v predmetnom texte môžu viesť k omylom. Reakcia na článok Jána Krupu „Ženské diakonky: Sporná otázka v dejinách Cirkvi“.
Christin's insight:

Ako to bolo v histórii so ženským diakonátom? "Ženský diakonát nebol ordináciou v pravom slova zmysle klerickej ordinácie à la vstupovanie do posvätného rádu, ako ho cirkev chápala v prípade mužských diakonov. Ženský diakonát nemal žiadny ordinačný pred-stupeň ani post-stupeň."

 
more...
No comment yet.
Scoop.it!

Chce František urobiť zo žien diakonky? (Vatikánska sedma)

Chce František urobiť zo žien diakonky? (Vatikánska sedma) | Správy Výveska | Scoop.it
Vo štvrtok sa pápež František stretol s viac ako 800 rehoľníčkami, ktoré sa v Ríme zúčastňujú na plenárnom zasadaní Únie generálnych predstavených. Rovnako ako pri mnohých iných stretnutiach mohli účastníčky klásť pápežovi otázky, na ktoré odpovedal.
Christin's insight:

Médiá uplynulý týždeň informovali o ďalšom liberálnom úlete pápeža Františka. Údajne chce zriadiť komisiu, ktorá posúdi možnosti pôsobenia žien ako diakoniek. Aká je skutočnosť?

 
more...
No comment yet.
Scoop.it!

Pápež pri stretnutí s rehoľníčkami otvorený skúmať diakonát žien

Pápež pri stretnutí s rehoľníčkami otvorený skúmať diakonát žien | Správy Výveska | Scoop.it

Svätý  Otec František sa dnes stretol s vyše 800 rehoľníčkami, ktoré majú v Ríme od pondelka plenárne zhromaždenie Únie generálnych predstavených.

Christin's insight:

Rehoľníčky položili pápežovi otázku o možnosti prístupu žien k trvalému diakonátu s odkazom na prvotnú Cirkev. Pápež František pripomenul, že starobylá úloha diakonís nie je dodnes veľmi jasná a prejavil ochotu predložiť túto otázku študijnej komisii.

 

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Ženské diakonky: Sporná otázka v dejinách Cirkvi

Ženské diakonky: Sporná otázka v dejinách Cirkvi | Správy Výveska | Scoop.it
Prinášame krátku úvahu o historickom pozadí ženských diakoniek a o tom, čo možno a nemožno očakávať od pápežom ohlásenej študijnej komisie.
Christin's insight:

Počnúc 4. storočím sú svedectvá o ženskom diakonáte početnejšie, diakonky však nie sú považované za súčasť kléru, aj keď sú ordinované vkladaním rúk (gr. cheirotonía). Panenstvo alebo vdovstvo po jedinom manželovi sú nevyhnutnou požiadavkou. Pre náš argument má najzásadnejší význam Biancovej tvrdenie, že „táto forma inštitucionalizovaného ženského diakonátu zostala typická len pre kresťanský Východ a nepodarilo sa ju zaviesť na kresťanskom Západe“.

„Ženy, ktoré vyučujú, krstia, slávia eucharistiu a plnia biskupské alebo kňazské úlohy, nachádzame v heretických sektách, zvlášť pri montanistoch,“ píše v závere svojho príspevku profesorka Biancová.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Plné znenie odpovede Svätého Otca na otázku rehoľníčok o diakonáte žien

Plné znenie odpovede Svätého Otca na otázku rehoľníčok o diakonáte žien | Správy Výveska | Scoop.it
Pri stretnutí Svätého Otca Františka s generálnymi predstavenými ženských rehoľných inštitútov 12. mája v Aule Pavla VI. vo Vatikáne Svätý Otec odpovedal aj na otázku týkajúcu sa úlohy zasvätených žien v Cirkvi a ich eventuálneho prístupu k trvalému diakonátu.
Christin's insight:

V prvých storočiach Cirkvi boli nejaké „diakonky“. Avšak kto boli tieto diakonky? Mali svätenie alebo nie? Prečítajte si celú odpoveď Svätého Otca Františka ohľadom diakonátu žien.

 
more...
No comment yet.
Scoop.it!

Papež ustaví komisi, která bude studovat možnost znovuobnovení jáhenství pro ženy

Papež ustaví komisi, která bude studovat možnost znovuobnovení jáhenství pro ženy | Správy Výveska | Scoop.it
Vatikán - Papež František dnes vedl důkladnou diskuzi o roli žen v církvi během audience členek Unie generálních představených ženských kongregací (UISG) ve Vatikánu. Oznámil, že ustaví komisi, jež prozkoumá možnost obnovení jáhenského svěcení pro ženy.
Christin's insight:

Katolická církev ženám kněžské svěcení neumožňuje, a pokud by v této věci změnila názor, byl by to radikální obrat. V jiných křesťanských církvích už ženy možnost zapojit se do oficiálních struktur mají - například anglikánská církev umožňuje ženám kněžské svěcení už více než 20 let, a od roku 2013 se dokonce ženy smějí stát i biskupem.

more...
No comment yet.