Centrálna Afrika potrebuje posilniť dialóg náboženstiev a kultúr, píše kard. Tauran | Správy Výveska | Scoop.it

Kardinál Jean-Louis Tauran, predseda Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg, zaslal posolstvo účastníkom plenárneho zasadnutia Asociácie biskupských konferencií krajín z oblasti centrálnej Afriky.