Socha a majster | Správy Výveska | Scoop.it

Niekedy nás pýcha príliš valcuje, aj keď si hovoríme, že patríme Bohu. Možno aj pre teba je tento príbeh.