Správy Výveska
2.8M views | +13 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scoop.it!

Kázeň na pohrebe dona Ernesta Macáka SDB

Kázeň na pohrebe dona Ernesta Macáka SDB | Správy Výveska | Scoop.it
Drahý otec arcibiskup Stanislav Zvolenský, otec arcibiskup Ján Orosch, otec biskup Ludvik Schwarz z Rakúska, otec Jozef Ižold - provinciál saleziánov na Slovensku, sestra Jana Kurkinová - provinciálna predstavená Dcér Márie Pomocnice na Slovensku, sestra Šebastiána Tuptová - provinciálna predstavená Sestier svätého kríža, drahá smútiaca rodina, členovia saleziánskej rodiny, kňazi, rehoľné sestry a rehoľníci, členovia sekulárnych inštitútov, bývalí odchovanci dona Ernesta, vzácni hostia zo zahraničia, milí televízni diváci, bratia a sestry v Kristu.
Christin's insight:

Krášlili ho aj iné čnosti. Bola to predovšetkým jeho vnútorná sila, pokoj, vľúdnosť, priateľskosť a dobrota. Nielen pre mňa, ale pre všetkých saleziánov našej provincie, dovolím si to tvrdiť, on bol otcom – nikdy nebol predstaveným v tom zmysle, žeby rozkazoval, prikazoval, bol otcom, ktorý vedelkaždého vypočuť, pochopiť, priať mu a byť mu nápomocným. Fascinovalo ma na ňom aj to, že som ho nikdy nevidel nahnevaného, bravúrne dokázal zvládnuť napäté situácie, vedel druhých trpezlivo počúvať a aktívne s nimi spolupracovať. Bol nenáročný. Žil príkladnou chudobou, uspokojil sa s tým, čo mal. Nebol požadovačný. Vyžarovalo z neho silné presvedčenie, že sa oplatí žiť pre Krista a pre svoju vieru.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Zomrel bývalý provinciál saleziánov, významný kňaz Ernest Macák

Zomrel bývalý provinciál saleziánov, významný kňaz Ernest Macák | Správy Výveska | Scoop.it
(Cerová, 13. októbra 2016) – Vzácny slovenský salezián, bývalý provinciál saleziánov na Slovensku don Ernest Macák, zomrel 13. októbra vo večerných hodinách v Cerovej vo veku 96 rokov. Zo svojho života 80 rokov žil ako rehoľník salezián a 70 rokov bol kňazom.
„Videli sme, že už sa to končí, tak už celý deň sme boli pri ňom a modlili sme sa, tesne pred tým ako vydýchol som mu dal požehnanie Panny Márie Pomocnice,“ povedal salezián Aurel Menke, ktorý bol ostatný rok pri donovi Macákovi v Cerovej, kde a o neho starali rehoľné sestry.
Christin's insight:

Don Ernest Macák sa narodil 7. januára 1920 v obci Vištuk ako prvý z piatich detí roľníckych rodičov. Základnú školu navštevoval v rodisku a neskôr študoval na štátnom Gymnáziu Jána Hollého v Trnave, odkiaľ v roku 1932 prestúpil na saleziánske gymnázium v Šaštíne. Po skončení piatej triedy vstúpil do noviciátu Saleziánskej spoločnosti v Hronskom Sv. Beňadiku. V roku 1936 zložil prvé rehoľné sľuby a v Moravskej Ostrave potom dokončil gymnaziálne a filozofické štúdiá (1936 – 1939). Saleziánsku pedagogickú prax si vykonával v rokoch 1939 – 1942 v saleziánskych ústavoch v Hronskom Sv. Beňadiku, v Šaštíne a v Trnave.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Pohreb saleziána Ernesta Macáka v Šaštíne bol slávnosťou

Pohreb saleziána Ernesta Macáka v Šaštíne bol slávnosťou | Správy Výveska | Scoop.it
(Šaštín, 21. októbra 2016) – Bývalého provinciála saleziánov dona Ernesta Macáka pochovali dnes v Šaštíne. „Odišiel svätec. Lepšie povedané – svätec nás predišiel do večnosti,“ povedal v naplnenej šaštínskej bazilike na úvod homílie salezián don Štefan Turanský. Zádušnú svätú omšu v prítomnosti asi stopäťdesiatich kňazov, desiatok rehoľných sestier, dvoch biskupov a stoviek veriacich slúžil bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Ernest Macák zomrel 13. októbra vo veku 96 rokov, 80 rokov bol rehoľníkom saleziánom a 70 rokov kňazom.
Christin's insight:

V závere pohrebnej omše odzneli vzácne spomienky a uznania o donovi Macákovi. Salezián don Vladimír Fekete, ktorý prežil šesť rokov po boku dona Macáka, keď ten bol provinciálom saleziánov (1993 – 1999): „S postupujúcimi rokmi som vo Vás mohol objavovať a stále jasnejšie vidieť nielen dobrého človeka, múdreho rehoľníka a kňaza, ale opravdivého Božieho muža. Už vtedy som sa svojim najbližším pochválil, že môžem žiť a spolupracovať so svätcom.“

more...
No comment yet.