Správy Výveska
2.6M views | +1.0K today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scoop.it!

Ako sa “postiť” s jedlom?

Ako sa “postiť” s jedlom? | Správy Výveska | Scoop.it

Pôstne obdobie je časom, kedy sa snažia mnohí kresťania obmedziť jedenie rôznych pokrmov, napríklad mäsa, sladkostí, či pitia kávy, iní zase držia v niektorý deň pôst len o chlebe a vode.

Christin's insight:

Avšak nie každý môže držať takýto pôst zo zdravotných dôvodov. Preto vám ponúkame zopár iných nápadov ako “postiť” s jedlom.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

#milovatactit_7 princípov: Čo keď v čistote zhrešíte?

#milovatactit_7 princípov: Čo keď v čistote zhrešíte? | Správy Výveska | Scoop.it

Ale Duch Svätý, ktorý je vo vás, je silnejší ako svet a dá vám dosť síl, aby ste tento boj zvládli. 

Christin's insight:

Kráčanie v čistote nie jednoduché. Je to jedno z najväčších pokušení pre mladých kresťanov v súčasnej dobe.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Keď niekoho odsúdiš, milovať ho nemáš čas

Keď niekoho odsúdiš, milovať ho nemáš čas | Správy Výveska | Scoop.it
Z KNIHY LEA MAASBURGA
MATKA TEREZA. NEOBYČAJNÉ PRÍBEHY
Christin's insight:

Je lepšie obhajovať ako obviňovať, toto vyjadrenie som od nej počúval často. Inokedy, bolo to v Moskve po vonkoncom nie radostných skúsenostiach so sovietskymi úradmi. Ani teraz sme si však nevypočuli pohŕdavé poznámky, iba ponaučenie: „Keď niekoho odsúdiš, milovať ho nemáš čas.“ (...)
Matka Tereza neustále zdôrazňovala, že človek si nemusí vypočuť všetky negatívne historky o určitých ľuďoch. Bude oveľa lepšie, ak sa za týchto ľudí budeme modliť. Raz podotkla: „Hriech, z ktorého som sa nikdy nemusela spovedať, je odsúdenie niekoho.“

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Nepokojné je naše srdce, kým nespočinie v Bohu

Nepokojné je naše srdce, kým nespočinie v Bohu | Správy Výveska | Scoop.it

„Prvým stupňom lásky je láska, ktorá hľadá. Túžba a hľadanie sú dominantnými skúsenosťami; druhý je vnímaný ako neprítomná Prítomnosť... Hľadať Boha znamená vytvoriť s ním vzťah a umožniť, aby táto Prítomnosť oslovila našu ľudskosť. To znamená, že nikdy nie sme spokojní s tým, čo sme dosiahli“

Christin's insight:

Vittorino Grossi, znalec sv. Augustína, hovorí o Vyznaniach ako o diele, ktoré rieši otázky o človeku. Sv. Augustín totiž rieši otázku o srdci človeka, ktoré má v sebe nepokoj, ktorý ho poháňa hľadať pravdu, lásku a zmysel. Nie je to len všeobecné hľadanie, ale konkrétne v príbehu života sv. Augustína, ktorého srdce hľadá pokoj.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Zvoľte si správnu cestu: Odkaz kajúceho vraha | zastolom.sk

Zvoľte si správnu cestu: Odkaz kajúceho vraha | zastolom.sk | Správy Výveska | Scoop.it

Zatiaľ čo  krátky život sv. Márie Goretti bol nádherným svedectvom o Božej milosti, to, čo ma zvlášť zasiahlo, bolo obrátenie jej vraha, Alessandra Sarenelliho. Aj jeho príbeh je výpoveďou o moci obrátenia a o tom, že nik nie je beznádejným prípadom.

Christin's insight:

"Dúfam, že tento list, ktorý píšem, naučí ostatných vzácnu lekciu vyhýbať sa zlému a neustále kráčať po tej správnej ceste, tak ako malé deti. Cítim, že náboženstvo s jeho prikázaniami nie je niečo, bez čoho by sme mohli žiť, ale naopak, je to tá pravá útecha, pravá životná sila a jediná bezpečná cesta za každých, aj za tých najbolestnejších, okolností života." píše Alessandro Serenelli, Máriin vrah.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Aké milé sú na horách nohy posla blahozvesti

Aké milé sú na horách nohy posla blahozvesti | Správy Výveska | Scoop.it

Ján Krstiteľ je s Ježišom nielen v úzkom príbuzenskom, ale predovšetkým v duchovnom vzťahu. Je Pánovým predchodcom, ktorého úlohou je ohlasovať Ježiša a raziť mu cestu do sŕdc ľudí. Nemecký teológ Hans Sauter prináša úvahu k dnešnému sviatku narodenia Jána Krstiteľa.

Christin's insight:

 V Lukášovom evanjeliu o ňom čítame: „Sám pôjde pred ním s Eliášovým duchom a mocou, aby obrátil srdcia otcov k synom a neveriacich k múdrosti spravodlivých a pripravil Pánovi dokonalý ľud.“ (Lk 1,17) Pripraviť sa pre Pána – čo to znamená pre jednotlivca? Aké pokyny nám k tomu dáva ikona Predchodcu?

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Ako spoznať Božiu vôľu pre svoj život

Ako spoznať Božiu vôľu pre svoj život | Správy Výveska | Scoop.it
Keď som bol mladý, zdalo sa, že mám ustavične problém s tým, ako poznať, čo je Božou vôľou pre môj život. Nadovšetko som túžil nasledovať Jeho plán. Zaujímavé je, že teraz, keď som „starý“ (momentálne mám 47), stále mám s plnením Jeho vôle ťažkosti. Nadobudol som presvedčenie, že to nie je len niečo, čo má robiť človek v mladom veku; je to celoživotné úsilie...
Christin's insight:

Rady ako spoznať v živote božiu vôľu.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Čo sa môžeme naučiť od detí?

Čo sa môžeme naučiť od detí? | Správy Výveska | Scoop.it

Veľmi sa mi páči bezprostrednosť malých detí. Je na nich úžasné, že sa nepretvarujú: keď sú šťastné, tak žiaria ako slniečka a keď sú smutné, tak plačú s takým oduševnením, že to istotne neprepočujete… 

Christin's insight:

Deti sa netrápia, čo si o nich myslia ostatní. Sú sami sebou, majú veľké sny a žijú každý deň naplno... Čo sa ešte od nich môžeme naučiť?

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Už v marci začína nový cyklus seminárov s kňazom Jozefom Marettom

Už v marci začína nový cyklus seminárov s kňazom Jozefom Marettom | Správy Výveska | Scoop.it

Posledná časť sa konala koncom minulého roka, celkovo tri termíny navštívilo takmer tisícka účastníkov z celého Slovenska. 

Christin's insight:

Už v marci sa začne nový cyklus prednáškových seminárov s kňazom Jozefom Marettom “Zbav nás zlého”.

 

Pripomíname tiež, že vyšla nová knihy otca Jozefa Marettu: Sme vo víťaznom tíme.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Matka Tereza je úplne normálna a zároveň veľká svätá | Katolícke noviny

Matka Tereza je úplne normálna a zároveň veľká svätá | Katolícke noviny | Správy Výveska | Scoop.it

"Raz sa ma pýtali, akými čnosťami sa Matka Tereza podľa mňa vyznačovala najviac. Moja spontánna odpoveď znela: dobrotou. To bol prvý silný dojem, ktorý človek pri nej získal..."

Christin's insight:

Matka Tereza bola úplne normálna a zároveň veľká svätá. V tomto svete zosobňovala lúč Božej lásky. Tento lúč žiari dnes opäť a my ho prijímame. Aby sme sa aj my stali takýmito svetelnými lúčmi, nemusíme podľa Matky Terezy robiť veľké veci, ale najmä „malé s veľkou láskou“.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Peter Dufka SJ: Duchovný zážitok

Peter Dufka SJ: Duchovný zážitok | Správy Výveska | Scoop.it

Páter Peter Dufka SJ v augustovom pokračovaní rubriky venovanej spiritualite hovorí o význame duchovného zážitku, ktorý nie je iba výsledkom ľudského úsilia.

Christin's insight:

Obdobie prázdnin a dovoleniek je obdobím i  nových zážitkov. Človek sa totiž nerekreuje len fyzickým či duševným odpočinkom, ale i novou skúsenosťou či zážitkom, ktoré akoby naštartovali nové sily a motívy.  I samotné slovo  recreare   to naznačuje. Znamená  znovuobnovenie, znovu stvorenie.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Podobenstvá (Viliam Turčány)

Podobenstvá (Viliam Turčány) | Správy Výveska | Scoop.it
Báseň na nedeľu – Michal Chuda vyberá na každú nedeľu krásne slovenské básne. Tentoraz na sviatok slovanských vierozvestov sv. Cyrila a Metoda.
Christin's insight:

Turčány nie je len majstrom formy, ale aj obsahu. Čitateľa nadchýna virtuozita jeho verša a prirodzené vrstvenie významov. Neprehliadnuteľným zázemím jeho básnického textu, ba jeho základom je autorova hlboká duchovnosť.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Ježiš Kristus v tele a Eucharistii – vrchol a dôsledok Božieho milosrdenstva a pokory | Katolícke noviny

Ježiš Kristus v tele a Eucharistii – vrchol a dôsledok Božieho milosrdenstva a pokory | Katolícke noviny | Správy Výveska | Scoop.it

Celé Božie stvorenie a dejiny záchrany Izraela a ľudstva v Písme hlásajú, že Boh neustále obdarúval človeka aj napriek jeho chabej vďačnosti. Vrcholom Božej milosrdnej lásky je Ježiš, v ktorom je Boh skutočne s nami, Emanuel

Christin's insight:

Božie milosrdenstvo kulminuje v súcite Boha s nami, ktorý nás vykúpil z neblahého stavu práve cez Ježiša. Preto je práve on tvárou a ikonou Božieho milosrdenstva, lebo z dôvodu všeobecnej núdze prišiel ako človek a zostáva v našej pozemskej núdzi v Eucharistii, aby nám pomáhal zjednocovať sa s ním.
V Božom synovstve získanom Ježišom máme reálny potenciál byť napokon milosrdní ako jeho a náš Otec.

more...
No comment yet.