Správy Výveska
2.8M views | +342 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scoop.it!

Od stredy sa obnovia pravidelné generálne audiencie s pápežom Františkom

Od stredy sa obnovia pravidelné generálne audiencie s pápežom Františkom | Správy Výveska | Scoop.it

Svätý Otec František má v týchto dňoch letný režim. Od stredy 2. júla obnoví svoje pravidelné stretnutia s veriacimi počas tradičných generálnych audiencií.

Christin's insight:

Počas letných horúčav sa generálne audiencie konajú zvyčajne v klimatizovaných priestoroch Auly Pavla VI., ktorá má kapacitu niečo vyše 7000 osôb.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Katechéza pápeža Františka: Cesta milosrdenstva vedie od srdca k rukám

Katechéza pápeža Františka: Cesta milosrdenstva vedie od srdca k rukám | Správy Výveska | Scoop.it

Svätá brána milosrdenstva vedie oboma smermi: dnu i von, pripomenul pápež František pútnikom pri generálnej audiencii.

Christin's insight:

Svätý Otec pri svojej druhej augustovej audiencii pokračoval v katechézach zameraných na milosrdenstvo, tentoraz na tému: „Útecha pre matku“. Nechal sa pritom inšpirovať evanjeliovým príbehom, v ktorom Ježiš vzkriesením syna Naimskej vdovy zachraňuje život aj samotnej matke.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Generálna audiencia: Pravé Jubileum vedie k vzájomnému deleniu sa

Generálna audiencia: Pravé Jubileum vedie k vzájomnému deleniu sa | Správy Výveska | Scoop.it

Včerajšiu generálnu audienciu začal Svätý Otec prianím dobrého vykročenia na ceste obdobím Pôstu. Pútnikom zídeným na Vatikánskom námestí v Popolcovú stredu predniesol katechézu z cyklu o milosrdenstve, v ktorej vysvetlil históriu ustanovenia jubilejného roka vo Svätom písme.

Christin's insight:

Svätý Otec v katechéze zdôraznil, že „ak jubileum nedôjde až ku vreckám, nie je pravým jubileom“, pričom prítomných vyzval nechať sa inšpirovať Duchom Svätým, aby sa podelili s núdznymi. Cieľom jubilea je podľa neho aj obrátenie, aby sa naše srdce stalo väčším a veľkodušnejším. Poukázal tiež na hrôzu úžery, v dôsledku ktorej aj v súčasnosti trpia mnohé rodiny i jednotlivci.


Viac o Svätom Otcovi Františkovi.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Generálna audiencia: Čo sa Bohu najviac páči, je prejavovať milosrdenstvo

Generálna audiencia: Čo sa Bohu najviac páči, je prejavovať milosrdenstvo | Správy Výveska | Scoop.it
Prvá generálna audiencia pápeža vo Svätom roku milosrdenstva: „Svätý rok je tu preto, aby sme žili milosrdenstvom“, zdôrazňujúc, že Cirkev tento Svätý rok potrebuje; je to „privilegovaný okamih na to, aby sa Cirkev naučila voliť si jedine to, čo sa Bohu najviac páči‛ - jeho milosrdenstvo.“
Christin's insight:

Svätý rok je tu teda preto, aby sme žili milosrdenstvom. Áno, drahí bratia a sestry, tento Svätý rok sa nám ponúka, aby sme v našich životoch zakusovali príjemný a lahodný dotyk Božieho odpustenia, jeho prítomnosti pri nás a jeho blízkosti najmä v okamihoch najväčšej núdze.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Generálna audiencia: Spojenectvo rodiny a kresťanského spoločenstva je kľúčové

Generálna audiencia: Spojenectvo rodiny a kresťanského spoločenstva je kľúčové | Správy Výveska | Scoop.it
Generálna audiencia: Spojenectvo rodiny a kresťanského spoločenstva je kľúčové
Christin's insight:

Pútnici z celého sveta dnes opäť v hojnom počte prišli na Námestie sv. Petra, kde sa konala generálna audiencia pápeža Františka. V katechéze z cyklu o rodine sa dnes Svätý Otec zameral na vzájomné prepojenie medzi rodinou a kresťanským spoločenstvom.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Generálna audiencia: Tri kľúčové slová dobrého rodinného života

Generálna audiencia: Tri kľúčové slová dobrého rodinného života | Správy Výveska | Scoop.it
Generálna audiencia: Tri kľúčové slová dobrého rodinného života
Christin's insight:

V deň spomienky Panny Márie Fatimskej sa pápež osobitne prihovoril portugalským pútnikom: „V tento deň Fatimskej Panny Márie vás pozývam znásobiť každodenné prejavy úcty a napodobňovania Božej Matky. Zverte jej všetko, čím ste, všetko, čo máte

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Generálna audiencia pápeža Františka: To, čo zachraňuje, je milosrdenstvo

Generálna audiencia pápeža Františka: To, čo zachraňuje, je milosrdenstvo | Správy Výveska | Scoop.it

Ako vysvetlil Svätý Otec, Ježiš sa svojimi činmi predstavuje ako nástroj Božieho milosrdenstva, ktorý neprišiel potrestať či zahubiť hriešnikov, ale umožniť im návrat k Bohu.

Christin's insight:

Pri včerajšej generálnej audiencii na Námestí sv. Petra ešte stále zdobila priečelie baziliky podobizeň sv. Terézie z Kalkaty. Svätý Otec sa v katechéze zameral na dôležitosť správnej predstavy o Bohu, v ktorej má ústredné miesto jeho milosrdenstvo. Falošná predstava o Bohu sa naopak stáva pre človeka prekážkou vstúpiť do skutočného vzťahu s ním a zažiť jeho prítomnosť.

Katechézu Svätého Otca si môžete prečítať v plnom znení...

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Generálna audiencia pápeža Františka: Milosrdenstvo sú otvorené oči

Generálna audiencia pápeža Františka: Milosrdenstvo sú otvorené oči | Správy Výveska | Scoop.it
Generálna audiencia pápeža Františka: Milosrdenstvo sú otvorené oči - Pri generálnej audiencii dnes Svätý Otec pokračoval v cykle katechéz o Božom milosrdenstve vo svetle textov Nového zákona. Tentoraz sa zameral na udalosť uzdravenia slepca pri Jerichu z Lukášovho evanjelia.
Christin's insight:

Pri generálnej audiencii dnes Svätý Otec poukázal na milosrdné konanie Boha, ktorý berie vydedeného človeka z okraja, začleňuje ho do spoločnosti a robí z neho učeníka. Pápež zdôraznil, že nejde len o uzdravenie slepca, ale aj o uzdravenie ostatných, ktorým Ježiš dal takto porozumieť že aj oni sami sú povolaní byť milosrdnými podľa vzoru Boha a oslavovať jeho milosrdenstvo. A toto sa podľa slov Svätého Otca týka každého kresťana.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Generálna audiencia: Božie milosrdenstvo vo vyslobodení ľudu z Egypta

Generálna audiencia: Božie milosrdenstvo vo vyslobodení ľudu z Egypta | Správy Výveska | Scoop.it
Generálna audiencia: Božie milosrdenstvo vo vyslobodení ľudu z Egypta - Na generálnej audiencii pápež pokračoval v sérii biblických katechéz o milosrdenstve. Pristavil pri tom, ako sa milosrdenstvo prejavuje pri vyslobodení Izraelitov z Egypta. Citujúc knihu Exodus Svätý Otec zdôraznil: „Milosrdenstvo nemôže zostať ľahostajným pred utrpením utláčaných“.
Christin's insight:

Po pápežovej katechéze vystúpila skupina klaunov, ktorá prítomných rozveselila svojím umeleckým vystúpením vrátane žonglovania a tanca. Na záver audiencie Svätý Otec pozval na pôstne duchovné obnovy, ktoré počas Jubilea milosrdenstva organizuje Pápežská rada Cor unum pre osoby a skupiny angažujúce sa v charite.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Generálna audiencia s osobitným zastúpením Slovenska

Generálna audiencia s osobitným zastúpením Slovenska | Správy Výveska | Scoop.it
Christin's insight:

Dnešnou katechézou v rámci generálnej audiencie Svätý Otec ukončil cyklus katechéz na tému manželstva a rodiny, ktoré boli prípravou na veľké cirkevné podujatia zamerané na rodinu.
Zo Slovenska prišli aj veriaci z  farností Čemerné a Spišská Belá a z Bratislavy-Petržalky skupina pútnikov zo Spojenej školy sv. Rodiny. 

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Generálna audiencia: Skloňme sa pred chudobnými rodinami, školami ľudskosti

Generálna audiencia: Skloňme sa pred chudobnými rodinami, školami ľudskosti | Správy Výveska | Scoop.it
Generálna audiencia: Skloňme sa pred chudobnými rodinami, školami ľudskosti
Christin's insight:

. A nezabúdajme, že súd núdznych, maličkých a chudobných predchádza Boží súd (Mt 25,31-46). Nezabúdajme na to a urobme všetko, čo môžeme, aby sme pomáhali rodinám prejsť skúškami chudoby a biedy, ktoré zasahujú city a rodinné väzby.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Generálna audiencia: Seniori musia mať v spoločnosti miesto

Generálna audiencia: Seniori musia mať v spoločnosti miesto | Správy Výveska | Scoop.it
Generálna audiencia: Seniori musia mať v spoločnosti miesto
Christin's insight:

Pápež František hodlá pokračovať v téme starých rodičov a seniorov aj na budúcu stredu. Ako povedal, viac sa pri tom zameria v pozitívnom zmysle na povolanie, ktoré sa s týmto vekom spája.more...
No comment yet.