Správy Výveska
2.8M views | +279 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scoop.it!

Skrytý význam jeruzalemského kríža

Skrytý význam jeruzalemského kríža | Správy Výveska | Scoop.it

Jeruzalemský kríž sa skladá z piatich krížov a je oficiálnym emblémom Rádu Svätého Božieho hrobu. Zároveň sa podobá vlajke Gruzínska. Jeho bohatá história siaha roky do minulosti.

Christin's insight:

Mnoho učencov verí, že história jeruzalemského kríža siaha až do jedenásteho storočia a pôvodne sa mal nachádzať na rukáve kabáta príslušníkov armády Jeruzalemského kráľovstva. Pod rovnakým symbolom neskôr kráčali členovia križiackych výprav, ktorí v stredoveku išli do Svätej zeme. Preto ho niekedy nazývame aj križiacky kríž.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Kedy sa Arméni a Sýrčania rozhodli ísť vlastnou cestou?

Kedy sa Arméni a Sýrčania rozhodli ísť vlastnou cestou? | Správy Výveska | Scoop.it

Konflikt okolo Chalcedónskeho koncilu viedol v Egypte, Etiópii, západnej Sýrii a Arménsku k vytvoreniu samostatných, miafyziticky orientovaných národných cirkví.

Christin's insight:

Konflikt okolo Chalcedónskeho koncilu viedol v Egypte, Etiópii, západnej Sýrii a Arménsku k vytvoreniusamostatných, miafyziticky orientovaných národných cirkví.

 
more...
No comment yet.
Scoop.it!

Druhý trvalý cirkevný rozkol v dejinách

Druhý trvalý cirkevný rozkol v dejinách | Správy Výveska | Scoop.it
Na ďalších stretnutiach konciloví otcovia musia do začiatku novembra ešte objasniť disciplinárne a personálne otázky. Takto Juvenal z Jeruzalema dosiahne od koncilu uznanie svojej nadmetropolitnej jurisdikcie nad Palestínou. Po ťažkých diskusiách nasleduje rehabilitácia významných antiochijčanov Teodoreta z Cýru a Ibasa z Edessy. Na rozličných zasadaniach budú napokon prijaté cirkevnoprávne ustanovenia, z ktorých tu uvedieme len tie najdôležitejšie.
Christin's insight:

Chalcedónsky koncil v roku 451 priniesol nielen dodnes platné kristologické učenie, ale aj ďalšie štiepenie cirkvi.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Zbojnícka synoda

Zbojnícka synoda | Správy Výveska | Scoop.it

Väčšina predstaviteľov nestoriánsko-cyriliánskej kontroverzie bola v tom čase už mŕtva. Domnus zaujme po Jánovi od roku 442 antiochijský biskupský stolec, zatiaľ čo Dioskur nastúpi po Cyrilovi v roku 444 v Alexandrii a Flavián sa v roku 446 stane konštantínopolským biskupom.

Christin's insight:

Dejiny koncilov môžu byť napínavým čítaním, tentokrát preddejiny štvrtého ekumenického koncilu.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Ako a prečo vznikol prvý trvalý cirkevný rozkol

Ako a prečo vznikol prvý trvalý cirkevný rozkol | Správy Výveska | Scoop.it
Vzhľadom na búrlivé koncilové udalosti v Efeze to znie zaiste priveľmi optimisticky, že pápež Celestín gratuluje účastníkom koncilu, cisárovi a novému biskupovi Konštantínopolu v marci 432 k ich úspešne ukončenej koncilovej práci. V skutočnosti sa konciloví kontrahenti rozchádzajú nezmierení. Každá strana kladie tej druhej podmienky, ktoré táto striktne odmieta. Napríklad cyriliáni majú vziať späť pre orientálcov také urážlivé dvanásťanatémy tretieho Cyrilovho listu, zatiaľ čo od orientálcov sa žiada uznanie odsúdenia Nestória.
Christin's insight:

Príbeh prvej schizmy v dejinách kresťanstva.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Pred sto rokmi sa pre Slovákov lámal chlieb

Pred sto rokmi sa pre Slovákov lámal chlieb | Správy Výveska | Scoop.it

O rozpade rakúsko-uhorskej monarchie a vzniku Československa sa rozhodlo vo vojnovom roku 1917. Slovenskí politici vtedy o tom zväčša neuvažovali.

Christin's insight:

Presne pred storočím, v roku 1917, prišiel ten kľúčový moment, keď sa lámala budúcnosť  Slovákov ako národa. Čo ním bolo?

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Maďarizácia v Uhorsku vrcholila pred 110 rokmi

Maďarizácia v Uhorsku vrcholila pred 110 rokmi | Správy Výveska | Scoop.it

Na začiatku 20. storočia mala maďarizácia definitívne sceliť Uhorsko, namiesto toho mu priniesla zánik.

Christin's insight:

Presne pred 110 rokmi prijal uhorský snem 26. a 27. článok uhorského zákonníka, ktoré sa spolu s ďalšími predpismi z roku 1908 zvyknú označovať ako Apponyiho školské zákony.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Ako cisár Konštantín viedol cirkevný koncil

Ako cisár Konštantín viedol cirkevný koncil | Správy Výveska | Scoop.it
Gréckokatolíci a pravoslávni si každoročne v siedmu nedeľu po Pasche  (28. mája 2017) pripomenú okolnosti, udalosti a protagonistov prvého ekumenického koncilu. Nicejskému koncilu predchádzal vášnivý teologický spor, ktorý sa odohrával na duchovnom pozadí končiaceho sa 3. storočia.
Christin's insight:

Strhujúci príbeh, ako sa cirkev vysporiadala s vplyvom a omylmi Áriusa.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Príbeh cirkvi, ktorá pôsobila v Mekke

Príbeh cirkvi, ktorá pôsobila v Mekke | Správy Výveska | Scoop.it
Apoštolská cirkev Východu je s odhadovanými 400-tisíc veriacimi najmenšou spomedzi staroorientálnych cirkví (1). Od roku 1968 je rozštiepená na dva rivalizujúce patriarcháty.
Christin's insight:

Historické korene Apoštolskej cirkvi Východu ležia v Mezopotámii a Perzii, dnes spája Ameriku a Irak.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Ako našli Jozefa Tisa v Altöttingu

Ako našli Jozefa Tisa v Altöttingu | Správy Výveska | Scoop.it

Dnes je to presne 70 rokov, čo bol popravený prvý slovenský prezident Jozef Tiso. 

Christin's insight:

Reportáž z kapucínskeho kláštora, kde sa na konci vojny skrýval slovenský prezident.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Cirkev, ktorá dokázala prežiť všetko

Cirkev, ktorá dokázala prežiť všetko | Správy Výveska | Scoop.it

Už v roku 301 bolo kresťanstvo zavedené v Arménsku ako štátne náboženstvo. Od 13. storočia dochádzalo v dôsledku premenlivých politických nadvlád k štiepeniu arménskych cirkevných štruktúr. Dnes vyše polovica veriacich žije v diaspóre. Arménski biskupi zohrávajú dôležitú rolu v ekumenizme.

Christin's insight:

Strhujúci príbeh arménskej cirkvi, ktorá má vyše 1700-ročné dejiny.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Najstarší znalec islamu

Najstarší znalec islamu | Správy Výveska | Scoop.it
Ján Damaský si vo svojej rozsiahlej tvorbe posluhuje väčšinou literárnych druhov bežných v dobovej teológii. Zaiste nemožno v ďalšom texte predstaviť všetky jeho diela, no prinajmenšom tie významnejšie zhodnotíme podrobnejšie a aspoň krátko spomenieme menšie diela, ktoré sú s nimi druhovo a obsahovo príbuzné.
Christin's insight:

Narodil sa asi 40 rokov po vzniku islamu a nebál sa o ňom písať slobodne a ostro. Svätec a dobový znalec islamu Ján Damascénsky.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Rakúsko-uhorské vyrovnanie prinieslo Maďarom šancu a Slovákom dilemu

Rakúsko-uhorské vyrovnanie prinieslo Maďarom šancu a Slovákom dilemu | Správy Výveska | Scoop.it
Presne pred 150 rokmi, vo februári 1867, sa stredoeurópska podunajská monarchia rozdelila na dve časti duálneho štátu. Maďarom sa otvorila cesta k obnoveniu historického Uhorska, pre Slovákov nastali ťažké roky maďarizácie.
Christin's insight:

Pred 150 rokmi, vo februári 1867, sa podunajská monarchia rozdelila na dve časti duálneho štátu. Maďarom sa otvorila cesta k obnoveniu historického Uhorska, pre Slovákov nastali ťažké roky maďarizácie.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Deväť hriešnikov, ktorí sa stali svätými

Deväť hriešnikov, ktorí sa stali svätými | Správy Výveska | Scoop.it

Málokto vie, že kajúci lotor na kríži po Ježišovej pravici bol zároveň aj prvým svätorečeným. Pričinil sa o to po tom, čo lotor naľavo Ježiša žiadal, aby zachránil seba aj ich. Dismas ho zastavil slovami: „Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si takisto odsúdený? Lenže my spravodlivo dostávame zaslúžený trest, ale on neurobil nič zlé“ (Lk 23, 40-41). Nato Ježiša poprosil, aby si naňho spomenul, keď bude v nebi.

Christin's insight:

Zlodeji, vrahovia, zradcovia, ženy a muži ľahkých mravov... Kedysi boli hriešnikmi, dnes sú svätí. Poznáte ich?

more...
No comment yet.
Scoop.it!