Správy Výveska
2.9M views | +741 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scoop.it!

Homília u sv. Marty: Radostný plač z nájdenia vlastných koreňov

Homília u sv. Marty: Radostný plač z nájdenia vlastných koreňov | Správy Výveska | Scoop.it

Kto našiel vlastné korene a drží sa ich, je šťastným človekom. Naopak veľkým nešťastím pre človeka je strata koreňov a „psychologické samovyhnanstvo“. To je hlavná myšlienka  z homílie pápeža Františka, ktorú dnes ráno predniesol pri svätej omši v Dome sv. Marty.

Christin's insight:

Svätý Otec povzbudil k znovunájdeniu  vlastnej príslušnosti vychádzajúc z dnešného prvého čítania z Knihy Nehemiášovej (Neh 8,1-4a.5-6.7b-12). V úryvku sa opisuje „veľké liturgické zhromaždenie“, keď sa po návrate z babylonského exilu zhromaždil ľud v Jeruzaleme pred Vodnou bránou.

 

Sledujte kroky, vyhlásenia a myšlienky Svätého Otca Františka.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Ranná homília pápeža Františka: Výčitky svedomia sú príznakom spásy

Ranná homília pápeža Františka: Výčitky svedomia sú príznakom spásy | Správy Výveska | Scoop.it

Nemajme strach „povedať pravdu o našom živote“, uvedomiť si vo svedomí svoje hriechy a vyznať ich pred Pánom, „aby nám odpustil“. 

Christin's insight:

Tak znela hlavná myšlienka dnešnej homílie pápeža Františka, ktorý ráno slúžil omšu v Dome sv. Marty vo Vatikáne. Podnet k úvahe našiel Svätý Otec v evanjeliovom úryvku z Lukáša, v ktorom sa hovorí o reakcii tetrarchu Herodesa na zázračné účinkovanie Ježiša Krista (Lk 9,7-9).

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Ranná homília na sviatok sv. Matúša: Vstupná brána ku stretnutiu sa s Ježišom

Ranná homília na sviatok sv. Matúša: Vstupná brána ku stretnutiu sa s Ježišom | Správy Výveska | Scoop.it

„Vstupnou bránou ku stretnutiu sa s Ježišom je uznať, že sme hriešnikmi.“ Pri rannej svätej omši v Dome sv. Marty povedal tieto slová pápež František. V homílii pripomenul cestu obrátenia sv. Matúša, ktorého sviatok dnes Cirkev slávi. Využil aj predstavivosť veriacich, keď pripomenul svoju obľúbenú scénu od známeho talianskeho maliara Caravaggia.

Christin's insight:

Svätý Otec poukázal na skutočnosť, že v dnešnom evanjeliovom úryvku (Mt 9,9-13), v ktorom sám Matúš opisuje udalosť svojho povolania môžeme rozpoznať tri úseky: stretnutie, oslava a pohoršenie. Ježiš uzdravil ochrnutého a stretáva Matúša, sediaceho na mýtnici.

 

Sledujte kroky Svätého Otca Františka

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Vladyka Cyril Vasiľ na Skalke pri Trenčíne: Ľudia už nepracujú preto, aby mohli žiť, ale žijú preto, aby mohli pracovať

Vladyka Cyril Vasiľ na Skalke pri Trenčíne:  Ľudia už nepracujú preto, aby mohli žiť, ale žijú preto, aby mohli pracovať | Správy Výveska | Scoop.it

Prinášame Vám prepis časti homílie, ktorú predniesol vladyka Cyril Vasiľ na púti na Skalke pri Trenčín.

Ktosi raz povedal tak vtipne povedal, že kultúru národa spoznáš podľa pomeru spotreby mydla a alkoholu, podľa čistoty staničných záchodov a úpravy dedinských cintorínov.

Christin's insight:

 Iní zas hovoria, že podľa postavenia a vnímania ženy v spoločnosti, podľa úcty k starším, podľa pomoci poskytovanej núdznym, chorým či postihnutým, podľa slovníka a spôsobu vyjadrovania mládeže alebo verejných činiteľov. 

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Ranná homília pápeža Františka: Kresťan sa zrieka, kráča za prísľubom a žehná

Ranná homília pápeža Františka: Kresťan sa zrieka, kráča za prísľubom a žehná | Správy Výveska | Scoop.it

Nepotrebujeme ani horoskopy ani veštcov na spoznávanie budúcnosti. Skutočný kresťan nie je ten, ktorý zapustí korene a zostane stáť na jednom mieste, ale ten, ktorý dôveruje Bohu a nechá sa viesť cestou otvorenou na Pánove prekvapenia. 

Christin's insight:

Tak znela hlavná myšlienka dnešnej homílie pápeža Františka, ktrú predniesol počas poslednej rannej omše v Dome sv. Marty pred letnými prázdninami.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Pápež František v homílii: Len otvorené srdce vie prijať a darovať útechu

Pápež František v homílii: Len otvorené srdce vie prijať a darovať útechu | Správy Výveska | Scoop.it

Útecha je dar Boží a služba iným: nikto sa nemôže utešiť sám bez pomoci odinakiaľ. Práve téme útechy sa Svätý Otec venoval v úvode svojho dnešného príhovoru v Dome sv. Marty. Pri tomto zamyslení vychádzal z dnešného čítania (2 Kor 1,1-7) z Druhého listu Korinťanom, kde sv. Pavol osem krát spomína útechu. 

Christin's insight:

Prvou charakteristikou útechy je, že nie je „autonómna“.
 „Skúsenosť útechy, ktorá predstavuje duchovnú skúsenosť, si vždy vyžaduje niekoho iného, aby bola plnou: pretože nikto nemôže potešiť sám seba, nikto. A kto sa o to pokúsi, skončí pri obzeraní sa v zrkadle."

more...
No comment yet.