Správy Výveska
2.6M views | +911 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scoop.it!

Ranná homília pápeža Františka: Počúvajme Boží hlas a nezatvrdzujme si srdce

Ranná homília pápeža Františka: Počúvajme Boží hlas a nezatvrdzujme si srdce | Správy Výveska | Scoop.it

Svätý Otec poukázal na to, že keď sa vzďaľujeme od Boha a sme hluchí na Božie slovo, stávajú sa z nás neverní katolíci, či dokonca „katolíci ateisti“.   

Christin's insight:

Aby sme si nezatvrdili srdcia, musíme počúvať Božie slovo. Tak znela jedna z hlavných myšlienok homílie pápeža Františka, ktorý ráno slávil omšu v Dome sv. Marty.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Ranná homília pápeža Františka: Nech nám sv. Jozef pomáha snívať veľké veci

Ranná homília pápeža Františka: Nech nám sv. Jozef pomáha snívať veľké veci | Správy Výveska | Scoop.it

Túto túžbu vyslovil pápež František v dnešnej rannej homílii počas slávenia omše v Dome sv. Marty. 

Christin's insight:

Nech sv. Jozef vyprosí mladým „schopnosť snívať, riskovať a prijať náročné úlohy, ktoré videli v snoch“.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Ranná homília pápeža Františka: Pôstne obrátenie spočíva v konkrétnych skutkoch

Ranná homília pápeža Františka: Pôstne obrátenie spočíva v konkrétnych skutkoch | Správy Výveska | Scoop.it

To je cesta pôstneho obrátenia, ktorú dnes ráno na omši v Dome sv. Marty pápež František predostrel veriacim. 

Christin's insight:

Zanechajte zlo, naučte sa konať dobro a nechajte sa viesť Pánom.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Ranná homília Svätého Otca: Znakom pravého zrieknutia sa pre Krista je radosť

Ranná homília Svätého Otca: Znakom pravého zrieknutia sa pre Krista je radosť | Správy Výveska | Scoop.it

V homílii vyzval k plnému nasledovaniu Pána a ochote kráčať cestou sebazrieknutia. Ako zdôraznil, signálom toho, že sme na správnej ceste nasledovania Pána je radosť aj uprostred utrpení.

Christin's insight:

Tesne pred Popolcovou stredou nás Cirkev „pozýva zamyslieť sa nad vzťahom medzi Bohom a bohatstvom“, povedal Svätý Otec František pri rannej svätej omši v Dome sv. Marty.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Homília pápeža Františka: Svätí Cyril a Metod skutoční Boží vyslanci

Homília pápeža Františka: Svätí Cyril a Metod skutoční Boží vyslanci | Správy Výveska | Scoop.it

Pápež František o tom hovoril počas rannej svätej omše v dome svätej Marty inšpirujúc sa dnešným Božím slovom a príkladom sv. Cyrila a Metoda – patrónov Európy, ktorých sviatok sa v univerzálnej Cirkvi slávi práve dnes, 14. februára.

Christin's insight:

Odvaha, modlitba a pokora: toto sú črty, ktoré charakterizujú veľkých heraldov, poslov, ktorí pomáhali rásť Cirkvi vo svete, ktorí sa zapojili do jej misionárskeho poslania.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Nedeľná katechéza pápeža Františka: Kto druhému nadáva, v srdci ho zabíja

Nedeľná katechéza pápeža Františka: Kto druhému nadáva, v srdci ho zabíja | Správy Výveska | Scoop.it

Osobitne, v dnešnom evanjeliu si Ježiš berie do pozornosti tri aspekty, tri prikázania týkajúce sa vraždy, cudzoložstva a prísahy.

Christin's insight:

V 6. nedeľu liturgického obdobia „cez rok“ sa Svätý Otec František na poludnie prihovoril veriacim z okna Apoštolského paláca v katechéze, ktorej témou bol Ježišov výklad prikázaní týkajúcich sa vraždy, cudzoložstva a prísahy v Reči na hore z 5. kapitoly Matúšovho evanjelia.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Homília pápeža Františka: Boží dar synovstva, vlády nad stvorením a lásky

Homília pápeža Františka: Boží dar synovstva, vlády nad stvorením a lásky | Správy Výveska | Scoop.it

Tieto tri veľké dary, ktoré Boh dal človeku pri stvorení sveta, sa stali hlavnými bodmi  homílie pápeža Františka v Dome sv. Marty. 

Christin's insight:

Človek stvorený na Boží obraz, pán zeme, po boku ktorého kráča žena, ktorú treba milovať.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Ranná homília pápeža Františka: Uprime svoj pohľad na Ježiša

Ranná homília pápeža Františka: Uprime svoj pohľad na Ježiša | Správy Výveska | Scoop.it

Tak znela jedna z hlavných myšlienok homílie pápeža Františka, ktorý dnes ráno, na sviatok sv. Jána Bosca, predsedal omši v Dome sv. Marty. 

Christin's insight:

Ak budeme s vytrvalosťou hľadieť na Ježiša, objavíme, že je to On, kto hľadí na každého jedného z nás s láskou.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Ranná homília pápeža Františka o hriechu malovernosti

Ranná homília pápeža Františka o hriechu malovernosti | Správy Výveska | Scoop.it

Aj tak by sa dala zhrnúť hlavná myšlienka homílie pápeža Františka, ktorý ráno tradične slávil omšu v Dome sv. Marty.

Christin's insight:

Nech nás Boh oslobodí a chráni od hriechu malovernosti, ktorý nám zabraňuje dúfať, mať odvahu a trpezlivosť.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Ranná homília pápeža Františka: Dejiny spásy sú dejinami mnohých «Tu som»

Ranná homília pápeža Františka: Dejiny spásy sú dejinami mnohých «Tu som» | Správy Výveska | Scoop.it

Aj týmito slovami by sa dala zhrnúť hlavné posolstvo dnešnej rannej homílie pápeža Františka v Dome sv. Marty.

Christin's insight:

Plniť Božiu vôľu neznamená nediskutovať či nehnevať sa na Pána, dôležité je byť pravdiví a nie hrať sa na niečo, čo nie sme a nakoniec mu povedať naše «Tu som».

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Ranná homília pápeža Františka: Život kresťana je každodenný boj

Ranná homília pápeža Františka: Život kresťana je každodenný boj | Správy Výveska | Scoop.it

Svätý Otec vystríhal pred pokušeniami, ktoré nás privádzajú na zlú cestu a pripomenul, že Ježiš prišiel, aby zničil vplyv zla na naše srdcia.

Christin's insight:

Kresťanský život je boj, nechajme sa pritiahnuť Ježišom.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Ranná homília pápeža Františka: Buďme odvážni a nie «zaparkovaní» kresťania

Ranná homília pápeža Františka: Buďme odvážni a nie «zaparkovaní» kresťania | Správy Výveska | Scoop.it

Toto povzbudenie dnes adresoval pápež František veriacim v Dome sv. Marty. Leniví kresťania stoja naopak na mieste a Cirkev je pre nich len výhodným parkovacím miestom, dodal vo svojej rannej homílii Svätý Otec.

Christin's insight:

Buďte odvážnymi kresťanmi, zakorenenými v nádeji a schopnými znášať aj ťažké chvíle.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Ranná homília: Ježišova autorita služby, blízkosti a hodnovernosti

Ranná homília: Ježišova autorita služby, blízkosti a hodnovernosti | Správy Výveska | Scoop.it

Svätý Otec podčiarkol, že zákonníci vyučovali z klerikálnou autoritou, vzdialení od ľudí, nežijúc to, čo kázali.

Christin's insight:

Ježiš mal autoritu, lebo slúžil ľuďom, bol im blízko a bol hodnoverný, na rozdiel od zákonníkov, ktorí sa cítili byť kniežatami.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Ranná homília pápeža: Spoveď nie je automat na čistenie škvŕn

Ranná homília pápeža: Spoveď nie je automat na čistenie škvŕn | Správy Výveska | Scoop.it

Uviedol to vo svojej homílii pápež František, ktorý dnes ráno tradične slúžil omšu v Dome sv. Marty. 

Christin's insight:

Odpustiť a zažiť odpustenie. To je tajomstvo, ktoré nie je jednoduché pochopiť.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Ranná homília pápeža Františka: „Skúmaj, Pane, moje srdce“

Ranná homília pápeža Františka: „Skúmaj, Pane, moje srdce“ | Správy Výveska | Scoop.it

Tak znela hlavná myšlienka homílie pápeža Františka, ktorý dnes ráno slávil omšu v Dome sv. Marty. 

Christin's insight:

Dávajme si pozor, aby sme nekráčali cestou, ktorá z hriechu vedie ku skazenosti.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Homília pápeža Františka v Bazilike sv. Sabíny: „Zamilovaný prach“

Homília pápeža Františka v Bazilike sv. Sabíny: „Zamilovaný prach“ | Správy Výveska | Scoop.it

«Obráťte sa ku mne celým svojím srdcom, […] vráťte sa k Pánovi» (Joel 2,12.13)

Christin's insight:

V plnom znení prinášame homíliu Svätého Otca Františka pri slávení liturgie Popolcovej stredy 1. marca 2017 v Bazilike sv. Sabíny v Ríme.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Ranná homília pápeža Františka: Nepohoršujme dvojakým životom

Ranná homília pápeža Františka: Nepohoršujme dvojakým životom | Správy Výveska | Scoop.it

Týmito slovami sa pápež František obrátil na veriacich v Dome sv. Marty, kde ráno slúžil omšu. „Odtni si ruku“, „vylúp si oko“, len „nepohoršuj maličkých“, teda spravodlivých, „tých, ktorí dúfajú v Pána, ktorí jednoducho veria v Pána,“ uviedol na úvod svojej homílie pápež František.

Christin's insight:

Nepohoršujte maličkých svojím dvojakým životom, lebo pohoršenie ničí.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Ranná homília Svätého Otca: Kainova bratovražda sa začala malou žiarlivosťou

Ranná homília Svätého Otca: Kainova bratovražda sa začala malou žiarlivosťou | Správy Výveska | Scoop.it

Tak znela hlavná myšlienka rannej homílie pápeža Františka, ktorú predniesol v Dome sv. Marty.

Christin's insight:

Rozvrat rodín a národov sa začína malými žiarlivosťami a závisťami, už na začiatku je potrebné zastaviť nevraživosť, ktorá ničí bratstvo.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Homília arcib. Vasiľa na slávnosť sv. Cyrila a Metoda v Slovenskom kolégiu Ríme

Homília arcib. Vasiľa na slávnosť sv. Cyrila a Metoda v Slovenskom kolégiu Ríme | Správy Výveska | Scoop.it

- titulárny sviatok rovnomenného kostola Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme, v nedeľu 12. februára 2017.

Christin's insight:

V plnom znení prinášame homíliu arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ na slávnosť svätých Cyrila a Metoda,

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Homília pápeža Františka na sviatok Obetovania Pána

Homília pápeža Františka na sviatok Obetovania Pána | Správy Výveska | Scoop.it

Lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov: svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu (Lk 2, 30-32)

Christin's insight:

Prinášame plný text homílie Svätého Otca Františka na sviatok Obetovania Pána, kedy Cirkev tiež slávi Svetový deň zasväteného života.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Ranná homília pápeža Františka: Sila Cirkvi spočíva v mučeníkoch

Ranná homília pápeža Františka: Sila Cirkvi spočíva v mučeníkoch | Správy Výveska | Scoop.it

Týmito slovami sa ráno prihovoril veriacim pápež František, ktorý tradične slúžil omšu v Dome sv. Marty. 

Christin's insight:

Najväčšia sila Cirkvi dnes spočíva v malých prenasledovaných cirkvách.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Homília pápeža Františka počas vešpier na záver ekumenického týždňa

Homília pápeža Františka počas vešpier na záver ekumenického týždňa | Správy Výveska | Scoop.it

Stretnutie s Ježišom na ceste do Damasku radikálne mení život sv. Pavla. 

Christin's insight:

Prinášame vám plné znenie homílie pápeža Františka na záver Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov v Bazilike sv. Pavla za hradbami.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Ranná homília pápeža Františka o Kristovom kňazstve

Ranná homília pápeža Františka o Kristovom kňazstve | Správy Výveska | Scoop.it

Svätý Otec sa nechal inšpirovať najmä dnešným prvým čítaním z Listu Hebrejom, v ktorom sa hovorí o Kristovi ako o prostredníkovi novej zmluvy medzi Bohom a ľuďmi (Hebr 9,15.24-28).

Christin's insight:

Ústrednou témou homílie pápeža Františka, ktorý v ranných hodinách za účasti veriacich a ďalších kňazov slávil omšu v Dome sv. Marty, bolo Kristovo kňazstvo.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Pápež František: Hriech ohovárania ničí život v spoločenstve veriacich

Pápež František: Hriech ohovárania ničí život v spoločenstve veriacich | Správy Výveska | Scoop.it

Pri tejto príležitosti upozornil na hriech ohovárania, ktoré ničí život v spoločenstve veriacich.

Christin's insight:

Po ukončení Jubilejného roka pápež František pokračuje vo svojich návštevách rímskych farností.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Ranná homília pápeža Františka: Náš život je dnešok, ktorý sa neopakuje

Ranná homília pápeža Františka: Náš život je dnešok, ktorý sa neopakuje | Správy Výveska | Scoop.it

Je pokušením hovoriť: „Áno, urobím to zajtra“, pretože to zajtra tu raz nebude.

Christin's insight:

Náš život sa odohráva ‚dnes‘, a toto ‚dnes‘ sa neopakuje. Týmito slovami sa ráno prihovoril Svätý Otec pri svätej omši v Dome sv. Marty.

more...
No comment yet.