Správy Výveska
2.8M views | +832 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scoop.it!

Gaboltov 2016 – J.Ex.Mons.Bernard Bober: Blízko pri Márii

Gaboltov 2016 – J.Ex.Mons.Bernard Bober: Blízko pri Márii | Správy Výveska | Scoop.it
Ponúkame Vám záznam z kázne J.Ex.Mons. Bernarda Bobera, košického arcibiskupa – metropolitu na arcidiecéznej púti v Gaboltove.
Christin's insight:

Boh sa opakovane priznáva k nám, priznáva sa k svojim deťom. Priznávame sa aj my k nemu? My veriaci vzájomne tvoríme rodinu zjednotenú v Kristovi. Mária je našou Matkou, ak zostaneme pod jej ochranou, nebudeme už pod vplyvom tohto sveta, ale budeme sa báť iba Boha. Blízko pri Márii odoláme tlaku doby, ona nikdy nedovolí, aby sme boli vtiahnutí do extrémizmu plného násilia a nenávisti voči cudzincom a inač zmýšľajúcim. Ona nám pomáha utvoriť si správny názor v zhode s evanjeliom.  Pomáha nám svoje sily vložiť do budovania Božieho kráľovstva a lásky, pokoja pre všetkých ľudí na zemi.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Arcibiskup Cyril Vasiľ: V čom spočíva česť človeka?

Arcibiskup Cyril Vasiľ: V čom spočíva česť človeka? | Správy Výveska | Scoop.it

Keď chceme  v bežnej reči povedať niečo pekné o človeku, povieme o ňom, že je to čestný človek. Ak nás niekto sklamal, hovoríme, že si ho už viac nemôžeme ctiť. Pojem cti je prítomný v ľudských dejinách, vo všetkých kultúrnych a náboženských  kontextoch. Ako ho chápeme v kresťanstve? V čom spočíva česť človeka?

Christin's insight:

Každý človek je už svojou existenciou prejavom Božej stvoriteľskej moci a slávy. Rozvíjaním svojich jedinečných ľudských schopností spolupracuje na  tomto prejave Božej slávy, dokonca aj vtedy, ak si existenciu Boha neuvedomuje, nepozná, ba dokonca aj neuznáva, spochybňuje, popiera alebo vyhlasuje za nepodstatnú.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Mše svatá ze Slavnosti Narození Pán Dolní Lutyně, kostel sv. Jana Křtitele

Mše svatá ze Slavnosti Narození Pán Dolní Lutyně, kostel sv. Jana Křtitele | Správy Výveska | Scoop.it

Záztnam mše svaté ze Slavnosti Narození Páně z kostela sv. Jana Křtitele v Dolní Lutyni.Celebruje P. Marián Pospěcha, farář v Dolní Lutyni.

Christin's insight:

Odporúčame si vypočuť kázeň z tejto sv. omše. P. Mariána Pospěcha, farára v Dolní Lutyni.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Kázání na Národní svatováclavské pouti 2015 - Kázání - Dominik Duka

Kázání na Národní svatováclavské pouti 2015 - Kázání - Dominik Duka | Správy Výveska | Scoop.it
Na Národní svatováclavské pouti 28. září 2015 ve Staré Boleslavi byl hlavním kazatelem kardinál Dominik Duka. Kázal o evropských hodnotách, dialogu a svatém Václavu jako zakladateli české státnosti.
Christin's insight:

Prečítajte si kázeň kardinála Dominika Duku na Svätováclavskej púti v Starej Boleslavy, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie u našich susedov.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Michal Zamkovský, CSsR: Boh Ťa stále čaká

Michal Zamkovský, CSsR: Boh Ťa stále čaká | Správy Výveska | Scoop.it
Prinášame Vám kázeň otca Michala Zamkovského, CSsR, ktorú si mohli vypočuť účastníci Break Festivalu v júni 2016 v Červenom Kláštore
Christin's insight:

Otec Zamkovský sa zamýšľa nad evanjeliom, v ktorom štyria priatelia priniesli ochrnutého a spustili ho cez strechu domu pred Ježiša. Ježiš odpúšťa chorému hriechy. Tak aj nám ponúka Ježiš v každej chvíli možnosť odpustenia hriechov vo svätej spovedi. To On sám nás čaká. V každej chvíli sa k Nemu môžeme vrátiť, lebo On čaká. Sme Božie deti, Boží synovia a dcéry, ktorých On nekonečne miluje. Otec je pripravený odpustiť každému a každý hriech…Jeho milosrdenstvo je nekonečné..

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Pápežský kazateľ Cantalamessa venoval druhú pôstnu kázeň Božiemu slovu

Pápežský kazateľ Cantalamessa venoval druhú pôstnu kázeň Božiemu slovu | Správy Výveska | Scoop.it

Pápežský kazateľ kapucín Raniero Cantalamessa včera ráno predniesol členom Rímskej kúrie, ktorí sa zišli vo vatikánskej kaplnke Redemptoris Mater druhú pôstnu kázeň. V rámci reflexie kľúčových dokumentov Druhého vatikánskeho koncilu pokračoval tentoraz témou Božieho zjavenia.

Christin's insight:

Druhú pôstnu kázeň ukončil otec Cantalamessa myšlienkou jedného z púštnych otcov: „Naša myseľ, hovorieval, je ako mlyn; prvé zrno, ktoré tam ráno vložíme, sa melie celý deň. Ponáhľajme sa teda vložiť to tohto mlynu, už od skorého rána, dobré zrno Božieho slova, inak príde diabol a vloží tam svoj kúkoľ a myseľ nebude robiť celý deň nič iné, len mlieť kúkoľ.“

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Tretia adventná kázeň R. Cantalamessu: Mária ako Matka i vzor Cirkvi

Tretia adventná kázeň R. Cantalamessu: Mária ako Matka i vzor Cirkvi | Správy Výveska | Scoop.it
Tretia adventná kázeň R. Cantalamessu: Mária ako Matka i vzor Cirkvi - Tretia adventná kázeň kapucína Raniera Cantalamessu: Mária ako Matka i vzor Cirkvi. Tak sa Raniero Cantalamessa prihovoril Svätému Otcovi a Rímskej kúrii vo kázni, kde sa zameral na miesto Panny Márie v Cirkvi v duchu koncilovej vieroučnej konštitúcie Lumen gentium – Svetlo národov.
Christin's insight:

«Preblahoslavená Panna skrze dar a úlohu Božieho materstva, ktoré ju spája so Synom Vykupiteľom, a pre svoje neobyčajné milosti a úlohy je veľmi úzko spojená aj s Cirkvou. Bohorodička je predobrazom Cirkvi, ako to učil už svätý Ambróz, a to v poriadku viery, lásky a dokonalej jednoty s Kristom.» (Lumen gentium, 63).

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Ja a rodičia – príhovor na mládežníckej sv. omši, 16. 2. 2015

Ja a rodičia – príhovor na mládežníckej sv. omši, 16. 2. 2015 | Správy Výveska | Scoop.it
Nemôžem začať inak ako slovami samého Boha: „Cti svojho otca i svoju matku“. Táto výzva nie je od pedagógov, ani od samotných rodičov, akoby oni chceli pre seba autoritu, nie, to Boh nás vyzýva, aby sme ctili otca a matku. Natoľko si cení ich autoritu...
Christin's insight:

Zaujímave zamyslenie o úcte k rodičom :)

more...
No comment yet.