Chorvátsko-srbská komisia o kard. Stepinacovi začala 12-mesačnú prácu | Správy Výveska | Scoop.it
Vatikán 13. júla – Dnes sa v Ríme skončilo prvé zasadanie zmiešanej komisie chorvátskych a srbských odborníkov, ktorí sa zaoberajú interpretáciou niektorých historických otázok spätých so životom chorvátskeho kardinála Alojzija Viktora Stepinaca (1898-1960) v obdobiach pred, počas a po Druhej svetovej vojne.