Správy Výveska
2.8M views | +938 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scoop.it!

Katechéza pápeža Františka: Spomienka na povolanie oživuje nádej

Katechéza pápeža Františka: Spomienka na povolanie oživuje nádej | Správy Výveska | Scoop.it

Pamätať na Ježiša a na radosť zo stretnutia s ním oživuje nádej. Tak znela hlavná myšlienka katechézy pápeža Františka, ktorú dnes predniesol na Námestí sv. Petra. 

Christin's insight:

Pútnikov neodradili ani horúčavy. Svätého Otca si prišli zo Slovenska vypočuť veriaci z Liptovskej Lúžnej.   

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Katechéza Svätého Otca Františka: Nádej byť svätým

Katechéza Svätého Otca Františka: Nádej byť svätým | Správy Výveska | Scoop.it

Pri dnešnej generálnej audiencii, na ktorej sa za horúceho počasia zúčastnilo okolo 12 tisíc pútnikov, hovoril Svätý Otec o nádeji v súvislosti so svätosťou. 

Christin's insight:

Zdôraznil, že nádej byť svätým sa týka každého človeka a zaručuje ju sám Boh. Svätosť znamená plnenie si denných povinností s otvorenosťou pre Boha, a to sa týka aj prežívania ťažkostí a utrpenia. K prežívaniu svätosti nám veľmi pomáha blízkosť svätých, ktorí sú už v nebi, zdôraznil v dnešnej katechéze Svätý Otec.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Katechéza pápeža Františka: Naša viera sa rodí vo veľkonočné ráno

Katechéza pápeža Františka: Naša viera sa rodí vo veľkonočné ráno | Správy Výveska | Scoop.it

Biblickým podnetom bol úryvok z Prvého listu sv. Pavla Korinťanom:

Christin's insight:

Pri generálnej audiencii sa Svätý Otec František zameral v katechéze na veľkonočné posolstvo nádeje.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Barbara Surma: Mojím cieľom je podporiť pôsobenie rodičov, a nie ich nahradiť

Barbara Surma: Mojím cieľom je podporiť pôsobenie rodičov, a nie ich nahradiť | Správy Výveska | Scoop.it
Zakladateľkami Katechézy Dobrého pastiera sú Sofia Cavallettii (1917-2011) a Gianna Gobbi (1919-2002). Bolo by však dobré sa na tomto mieste zmieniť aj o Adele Costa Gnocchi, ktorá iniciovala prácu týchto dvoch žien vo svojej „Scuolette“. Bola riaditeľkou jediného Montessori zariadenia v Ríme, ktoré v priebehu druhej svetovej vojny nebolo uzavreté.
Christin's insight:

Barbara Surma rozpráva o skúsenostiach s Katechézami Dobrého pastiera – originálnym spôsobom náboženskej výchovy nielen pre deti.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Generálna audiencia pápeža Františka: To, čo zachraňuje, je milosrdenstvo

Generálna audiencia pápeža Františka: To, čo zachraňuje, je milosrdenstvo | Správy Výveska | Scoop.it

Ako vysvetlil Svätý Otec, Ježiš sa svojimi činmi predstavuje ako nástroj Božieho milosrdenstva, ktorý neprišiel potrestať či zahubiť hriešnikov, ale umožniť im návrat k Bohu.

Christin's insight:

Pri včerajšej generálnej audiencii na Námestí sv. Petra ešte stále zdobila priečelie baziliky podobizeň sv. Terézie z Kalkaty. Svätý Otec sa v katechéze zameral na dôležitosť správnej predstavy o Bohu, v ktorej má ústredné miesto jeho milosrdenstvo. Falošná predstava o Bohu sa naopak stáva pre človeka prekážkou vstúpiť do skutočného vzťahu s ním a zažiť jeho prítomnosť.

Katechézu Svätého Otca si môžete prečítať v plnom znení...

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Katechéza pápeža Františka: Chráňme si rodinný stôl čerpaním z Eucharistie

Katechéza pápeža Františka: Chráňme si rodinný stôl čerpaním z Eucharistie | Správy Výveska | Scoop.it
V katechéze pri generálnej audiencii Svätý Otec pokračoval v cykle o rodine. Zameral sa na hodnotu rodinného stola, radostného spolunažívania, ktorého najjasnejším vyjadrením je spoločenstvo okolo stola, pri spoločnom jedle a pri delení sa so všetkým, čo rodina prežíva.
Christin's insight:

Radostné spolunažívanie je spoľahlivým teplomerom indikujúcim zdravie našich vzťahov: ak v rodine nie je niečo v poriadku, alebo sa v nej ukrýva nejaké zranenie, pri stole sa na to hneď príde. Rodina, ktorá takmer nikdy spoločne nejedáva, alebo v ktorej sa pri stole nehovorí, lebo sa pozerá na televíziu alebo do smartfónu, je rodinou len „tak trochu“. Keď sú deti pri stole zamestnané počítačom, mobilom, a nepočúvajú sa navzájom, to nie je rodina, je to penzión.


more...
No comment yet.
Scoop.it!

Proč ženy nemohou přijmout kněžské svěcení? (12.) | Bůh, sex a manželství

Proč ženy nemohou přijmout kněžské svěcení? (12.) | Bůh, sex a manželství | Správy Výveska | Scoop.it

Video katecheze ze seriálu Bůh, sex a manželství od P. Karla Skočovského.

 

Christin's insight:

Základním a hlavním důvodem, proč ženy nemohou být svěceny na kněžky, je rozhodnutí a příklad Ježíše Krista, který vybral svých dvanáct apoštolů pouze z mužů, a tak položil základ novozákonního kněžství. Učinil tak poté, co celou noc strávil na modlitbách (srov. Lk 6,12-16). Ježíšova volba je tedy současně vůlí Otcovou.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Katechéza pápeža Františka: Chráňme dušu dieťaťa pred nezhodami v rodine

Katechéza pápeža Františka: Chráňme dušu dieťaťa pred nezhodami v rodine | Správy Výveska | Scoop.it
Katechéza pápeža Františka: Chráňme dušu dieťaťa pred nezhodami v rodine
Christin's insight:

Deti. Chcel by sa trochu zastaviť pri tomto bode. Napriek našej zdanlivo vyspelej citlivosti a všetkým našim vycibreným psychologickým analýzam, sa pýtam, či sme sa nestali znecitlivenými aj voči ranám detskej duše. Čím väčšia je snaha o vynáhradu prostredníctvom darčekov a dobrôt, tým viac sa stráca cit pre najbolestnejšie a najhlbšie zranenia duše.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Svätý Otec v katechéze: Povolanie chrániť zväzok muža a ženy

Svätý Otec v katechéze: Povolanie chrániť zväzok muža a ženy | Správy Výveska | Scoop.it
Svätý Otec v katechéze: Povolanie chrániť zväzok muža a ženy
Christin's insight:

Svätý Otec v následných pozdravoch pútnikom okrem iného vyzval k modlitbe za rodiny: „Modlime sa za všetky rodiny s deťmi, najmä za tie, ktoré prežívajú ťažké situácie, aby si boli isté, že sú darom od Boha a základom života spoločnosti.“

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Prvá augustová katechéza pápeža Františka: Krst je bránou nádeje

Prvá augustová katechéza pápeža Františka: Krst je bránou nádeje | Správy Výveska | Scoop.it

Po mesačnej odmlke sa včera Svätý Otec František stretol s veriacimi pri generálnej audiencii, ktorej dejiskom bola Aula Pavla VI. V katechéze pokračoval v cykle na tému kresťanskej nádeje, pričom sa zameral  na sviatosť krstu ako vstupné dvere nádeje. 

Christin's insight:

Veriacim dal za domácu úlohu zistiť si deň, v ktorý prijali krst a mať ho v pamäti ako „deň svetla“, keď sa nás dotklo Kristovo svetlo nádeje.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Pápež pokračoval v katechézach o nádeji: Boh miluje bezpodmienečne a nezištne

Pápež pokračoval v katechézach o nádeji: Boh miluje bezpodmienečne a nezištne | Správy Výveska | Scoop.it

Božiu lásku si nepotrebujeme najprv zaslúžiť, ale je jeho nezištným darom. Naša nádej sa preto zakladá na istote, že sme jeho milovanými deťmi. Touto myšlienkou Svätý Otec František pri dnešnej generálnej audiencii vo Vatikáne pokračoval vo svojom cykle o kresťanskej nádeji.

Christin's insight:

V horúcom slnečnom počasí organizátori prichýlili skupiny chorých v Aule Pavla VI., kde ich Svätý Otec pozdravil ešte pred príchodom na Námestie sv. Petra.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Katechéze pápeža Františka: Pôstne obdobie je cestou nádeje

Katechéze pápeža Františka: Pôstne obdobie je cestou nádeje | Správy Výveska | Scoop.it

V katechéze, ktorou pokračoval v cykle o kresťanskej nádeji, poukázal na zmysel pôstu ako cesty nádeje. Na úvod zaznelo biblické čítanie z knihy Exodus, ku ktorému sa Svätý Otec vrátil aj v samotnej katechéze:

Christin's insight:

Pri  generálnej audiencii, ktorá sa konala na Námestí sv. Petra, sa pápež František tematicky zameral na vstup do Pôstneho obdobia.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Katechéza pápeža Františka: Kresťanská nádej nikdy nesklame

Katechéza pápeža Františka: Kresťanská nádej nikdy nesklame | Správy Výveska | Scoop.it

Do Auly Pavla VI. dnes ráno prišiel v osobitnom predstihu, už pred pol desiatou hodinou. Po tom, ako sa zvítal s veriacimi, pokračoval v cykle svojich katechéz na tému nádeje.

Christin's insight:

Aj včera sa Svätý Otec František stretol s pútnikmi pri všeobecnej audiencii.

more...
No comment yet.