Zázraky na príhovor francúzskej karmelitánskej mystičky a španielskeho biskupa | Správy Výveska | Scoop.it
Zázraky na príhovor francúzskej karmelitánskej mystičky a španielskeho biskupa - Kongregácia pre kauzy svätých Cirkev dekrétmi potvrdila zázraky na príhovor dvoch blahoslavených. Zakrátko by tak mali byť svätorečení španielsky biskup bl. Emanuel González García a bosá karmelitánka bl. Alžbeta od Trojice, francúzska mystička a duchovná spisovateľka.