Dvě výzvy sira Nicholase Wintona / Christnet.cz | Správy Výveska | Scoop.it
Nicholas Winton v televizním pořadu řekl: „To, co já si myslím o Bohu, není vždy přijato pozitivně, protože já nejsem věřící. Ale kdyby se lidé chovali podle víry a podle náboženství, které vyznávají, tak by svět byl mnohem lepší.“  Myslím, že v té krátké odpovědi je pro nás, křesťany, obsažena dvojí velmi důležitá výzva.