Mnohých máš vytrhnúť z rúk diabla « Modlitba.sk | Správy Výveska | Scoop.it

Mystici a stigmatici sú zvláštnym darom pre Cirkev a celé ľudstvo. Boh cez ich život mimoriadnym spô-sobom oslovuje svedomie ľudí a volá ich k obráteniu a pokániu. Jednou z veľkých súdobých mystičiek a stigmatičiek je sestra Wanda Boniszewská (1907 – 2003) z Kongregácie sestier od anjelov. Je to neobyčajná postava, vyvolená Bohom, aby – podobne ako Marta Robinová a iní stigmatici našich čias – vydala svedectvo hrdinskej obety zadosťučinenia Bohu za zlobu sveta.