Stretávanie sa nepočujúcich je predovšetkým z ich iniciatívy | Správy Výveska | Scoop.it

Táto myšlienka tam dozrela po niekoľkých rokoch stretávania sa, čo prirodzene viedlo k túžbe vytvoriť takúto komunitu.