Správy Výveska
2.8M views | +1.0K today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scoop.it!

Pozvánka na septembrovú Fatimskú sobotu a Malú púť na hore Zvir

Pozvánka na septembrovú Fatimskú sobotu a Malú púť na hore Zvir | Správy Výveska | Scoop.it

Organizátori pozývajú na Fatimskú sobotu na hore Zvir v mesiaci september, ktorá bude spojená s púťou starostov a primátorov a uskutoční sa 2. septembra 2017. Program sa začne o 10:00 h. modlitbou rozjímavého svätého ruženca a pokračovať bude slávením svätej liturgie. 

Christin's insight:

Hlavným slúžiteľom a kazateľom bude otec Marcel Pisio, duchovný správca hory Zvir. Po svätej liturgii bude nasledovať požehnanie náboženských predmetov, modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu a modlitba zverenia sa pod ochranu Fatimskej Panny Márie.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Veriaci sa v Hlohovci zúčastnili na tradičnej Zámskej púti k Panne Márii

Veriaci sa v Hlohovci zúčastnili na tradičnej Zámskej púti k Panne Márii | Správy Výveska | Scoop.it

V utorok 15. augusta sa na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie konala v Hlohovci tradičná Zámska púť na miestnom cintoríne. O 17.00 sa stretli veriaci z filiálky Koplotovce, mestskej časti Svätý Peter a Nová Štvrť pri kasárňach a za doprovodu dychovky putovali spolu so sochou Panny Márie k cintorínu, kde sa o 18.00 začala krížová cesta - vedená diakonom Luškášom Čmehílom.

Christin's insight:

Potom nasledovala slávnostná svätá omša, ktorej hlavným celebrantom i slávnostným kazateľom bol gvardián hlohoveckého kláštora páter Jeremiáš Daniel Kvaka OFM; koncelebrovali hlohoveckí kňazi, dekan Marek Jesenák a kaplán Michal Kollár.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Vo Farskom kostole Narodenia Panny Márie na Spiši bude púť k svätej Filoméne

Vo Farskom kostole Narodenia Panny Márie na Spiši bude púť k svätej Filoméne | Správy Výveska | Scoop.it

Vo Farskom kostole Narodenia Panny Márie v Spišskom Podhradí sa v piatok 11. augusta 2017 uskutoční púť k svätej Filoméne. Program sa začne o 17:00 h modlitbou svätého ruženca s rozjímaniami (veriaci budú mať možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia). 

Christin's insight:

Pokračovať bude slávnostnostnou svätou omšou o 18:00 h. Spojená bude s prijímaním nových členov slovenského centra Arcikonfranternity sv. Filomény. Hlavným celebrantom liturgie bude Ľuboslav Hromják a kazateľom špirituál gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. P. P. Gojdiča v Prešove Marek Durlák.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Sestry Svätého kríža pozývajú na púť do Podunajských biskupíc

Sestry Svätého kríža pozývajú na púť do Podunajských biskupíc | Správy Výveska | Scoop.it

Kongregácia milosrdných sestier Svätého kríža pozýva na púť k blahoslavenej Zdenke Schelingovej do Kostola Povýšenia Svätého kríža v Podunajských Biskupiciach.

Christin's insight:

V sobotu 29. júla o 17.00 h svätú omšu bude sláviť P. Martin Lehončák, provinciál OSPPE.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Vladyka Cyril Vasiľ na Skalke pri Trenčíne: Ľudia už nepracujú preto, aby mohli žiť, ale žijú preto, aby mohli pracovať

Vladyka Cyril Vasiľ na Skalke pri Trenčíne:  Ľudia už nepracujú preto, aby mohli žiť, ale žijú preto, aby mohli pracovať | Správy Výveska | Scoop.it

Prinášame Vám prepis časti homílie, ktorú predniesol vladyka Cyril Vasiľ na púti na Skalke pri Trenčín.

Ktosi raz povedal tak vtipne povedal, že kultúru národa spoznáš podľa pomeru spotreby mydla a alkoholu, podľa čistoty staničných záchodov a úpravy dedinských cintorínov.

Christin's insight:

 Iní zas hovoria, že podľa postavenia a vnímania ženy v spoločnosti, podľa úcty k starším, podľa pomoci poskytovanej núdznym, chorým či postihnutým, podľa slovníka a spôsobu vyjadrovania mládeže alebo verejných činiteľov. 

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Šesťdesiatčlenná skupina mladých s augustiniánmi putuje do Gaboltova

Šesťdesiatčlenná skupina mladých s augustiniánmi putuje do Gaboltova | Správy Výveska | Scoop.it

Putovanie s augustiniánmi nie je len jednodňová prechádzka. O tom sa presviedča aj 60-členná skupina, ktorá sa 10. júla vydala na náročnú, ale veľmi obohacujúcu púť z Prešova do Gaboltova. 

Christin's insight:

Pútnici ju zakončia na mariánskom pútnickom mieste augustiniánskym budíčkom v nedeľu 16. júla o štvrť na šesť ráno a svätou omšou, ktorej celebrantom bude prior augustiniánov P. Juraj Pigula, kazateľom diakon augustinián Andrej Kovaľak.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Velehrad sa stane cieľom pútnikov z rôznych častí Čiech, Moravy a zahraničia

Velehrad sa stane cieľom pútnikov z rôznych častí Čiech, Moravy a zahraničia | Správy Výveska | Scoop.it

V dňoch 4. a 5. júla 2017 sa Velehrad stane cieľom pútnikov z rôznych časti Čiech, Moravy a zahraničia, môžete medzi nimi byť i vy. 

Christin's insight:

Na celé štyri dni sem potom zavítajú biskupi českých a moravských diecéz a zástupcovia mužských a ženských reholí. Sú tam Dní ľudí dobrej vôle 2017, Národná cyrilometodská púť 2017 a 110. plenárne zasadnutie Českej biskupskej konferencie.

more...
No comment yet.