Správy Výveska
2.7M views | +558 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scoop.it!

Poďakovanie Svätého Otca Františka 20-tisíc dobrovoľníkom SDM 2016

Poďakovanie Svätého Otca Františka 20-tisíc dobrovoľníkom SDM 2016 | Správy Výveska | Scoop.it

Pri stretnutí s dobrovoľníkmi a organizátormi Svetových dní mládeže 2016 v krakovskej Tauron Aréne v nedeľu 31. júla v popoludňajších hodinách pápež František vyjadril všetkým, a rovnako aj dobrodincom a sponzorom SDM svoje poďakovanie. Urobil tak spontánnymi slovami, pričom vo forme textu im odovzdal pripravené poďakovanie s duchovnými myšlienkami, aby si ich mohli v pokoji neskôr prečítať.

Christin's insight:

Po tom, ako odovzdal viacstranový pripravený text prítomným, Svätý Otec spontánnymi slovami v španielčine poukázal na dobrodružstvo a veľkodušnosť ľudí zaangažovaných na SDM, pričom zdôraznil, že išlo o prácu spojenú s modlitbou. 

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Pápež František: Stratégiou mediálnych iniciatív v katolíckom svete je „skôr spájať sily než súťažiť“

Pápež František: Stratégiou mediálnych iniciatív v katolíckom svete je „skôr spájať sily než súťažiť“ | Správy Výveska | Scoop.it

Vatikánske televízne centrum (CTV) si 18. októbra 2013 pripomenulo 30. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti zaslal pápež František posolstvo riaditeľovi inštitúcie, ktorým je Mons. Dario EdoardoViganò. Bolo prečítané počas dnešnej slávnosti v priestoroch Domu zahraničných novinárov v Ríme, podobne ako aj pozdravné posolstvo prezidenta Talianskej republiky Giorgia Napolitana. V svojom posolstve Svätý Otec píše: Chcel by som prvom rade zdôrazniť, že vaša práca je službou evanjeliu a Cirkvi. Výročie CTV zapadá do rámcaďalšieho významného výročiapäťdesiateho výročia schválenia koncilového dekrétu Inter Mirificaktorý zahŕňa k obdivuhodným Božím darom prostriedky spoločenskej komunikácie, samozrejme vrátane televízie. Slová koncilových otcov sa nám javia ako prorocké. Správnezdôraznili dôležitosť využívania týchto prostriedkov takaby «ako soľ a svetlo zúrodňovali a osvetľovali svet» prinášajúc svetlo Ježiša Krista a prispievajúc k pokroku celého ľudstva.

Pápež František sa poďakoval Mons. Dariovi Edoardovi Viganò a všetkým zamestnancom CTV za „schopnosť vytvárať vzťahy s rôznymi realitami svetastavať mostyprekonávať múry a priekopy a prinášať svetlo evanjelia“. Odvolajúc sa na citovaný dekrét Inter Mirificapripomenul, že apoštolská účinnosť si vyžaduje jednotu úmyslov a
síl“ (č. 21). Stratégiou mediálnych iniciatív v katolíckom svete je preto „skôr spájať sily než súťažiť. Text zverejnený na internetovej stránke http://sk.radiovaticana.va/news/2013/10/18/p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_pri_30._v%C3%BDro%C4%8D%C3%AD_ctv_povzbudil_telev%C3%ADznych_pracovn%C3%ADkov/slo-738558
Vatikánskeho rozhlasu 

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Papež František: Katolík se má míchat do politiky

Papež František: Katolík se má míchat do politiky | Správy Výveska | Scoop.it

Papež František: "Nikdo z nás nemůže prohlásit: „To se mne netýká, protože vládnou ti druzí…“. Nikoliv, jsem zodpovědný za jejich vládu a musím se co nejvíce vynasnažit, aby vládli dobře. Musím se také co nejvíce účastnit politického života, nakolik je to pro mne možné. Podle sociální nauky církve je politika jednou z nejvyšších forem milosrdné lásky, protože je to služba obecnému dobru. Nemohu si tedy před ní umýt ruce. Každý z nás jí musí něco věnovat."


"Dobrý katolík se míchá do politiky a vnáší do ní to nejlepší ze sebe sama, aby vládnoucí mohl vládnout. Co nejlepšího však můžeme vládcům nabídnout? Modlitbu! Tedy to, co uvádí sv. Pavel: „Modlete se za všecky lidi, za krále a všechny, kdo mají moc.“ Namítnete: Ale Otče, jak se mohu modlit za toho špatného člověka, který musí skončit v pekle…Modli se něj nebo za ni, aby mohli dobře vládnout, aby milovali svůj lid, sloužili mu a byli pokorní. Křesťan, který se nemodlí za své vládce, není dobrý křesťan. Řeknete – Otče, jak se mám modlit za tohoto člověka, se kterým to není v pořádku. Modli se za něj, aby se obrátil! Ale modli se! To ti neříkám já, ale svatý Pavel. Je to Boží Slovo."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Svätý Otec vyhlásil na 7. september deň pôstu a modlitby za pokoj

Svätý Otec vyhlásil na 7. september deň pôstu a modlitby za pokoj | Správy Výveska | Scoop.it

V dnešnom poludňajšom príhovore na Námestí sv. Petra pápež František vyzval celý svet k vyvinutiu všetkého úsilia na ukončenie vojny v Sýrii a nastolenie pokoja. Ostro odsúdil použitie chemických zbraní a odmietol ďalšie použitie násilia.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Rok viery: Ako uvažovať o žene ... podľa Lumen fidei

Rok viery: Ako uvažovať o žene ... podľa Lumen fidei | Správy Výveska | Scoop.it

Podľa niektorých veriacich pápež František vyslovil príliš odvážnu vetu, keď povedal, že Panna Mária je väčšia než apoštoli. Povedal to v odpovedi na otázku o úlohe ženy v Cirkvi, keď sa ho na to opýtali novinári počas letu z Ria de Janeiro, 29. júla 2013, po Svetových dňoch mládeže. 

Cirkev bez žien je ako apoštolský zbor bez Márie. Úlohou ženy v Cirkvi nie je iba materstvo, mama v rodine, ale je to oveľa viac. Je to ikona Panny, Madony; tej, ktorá pomáha Cirkvi rásť! Uvedomte si, Madona je väčšia než apoštoli! Je dôležitejšia!“ 
V tej istej odpovedi v lietadle Svätý Otec doplnil: „Cirkev nemožno pochopiť bez žien, ale bez aktívnych žien v Cirkvi, s ich vlastným charakterom, ktorý rozvíjajú. ... Zdá sa mi, že sme ešte nevypracovali hlbšiu teológiu ženy, v Cirkvi. ... Treba vypracovať hlbokú teológiu ženy.“ 

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Taliansky teenager mal prekvapivý telefonát: "Tu pápež František, môžeš mi tykať"

Taliansky teenager mal prekvapivý telefonát: "Tu pápež František, môžeš mi tykať" | Správy Výveska | Scoop.it

Pápež František opakovane prekvapuje veriacich svojou spontánnosťou. Devätnásťročný študent z Padovy, ktorý mu v Castel Gandolfe odovzdal list, prijal o niekoľko dní neskôr s prekvapením telefonát od hlavy katolíckej cirkvi.

"Som pápež František, môžeš mi tykať," povedal pápež študentovi technickej vysokej školy, informovala dnes tlačová agentúra APA.

"Nemohol som tomu uveriť. Približne osem minút sme sa smiali a žartovali. Zavolal okolo 17.00 h po tom, ako ma po prvý raz doma nezastihol. Vyzval ma, aby som sa zaňho modlil. Udelil mi požehnanie a ja som v sebe cítil veľkú silu. Bol to najkrajší deň v mojom živote," povedal študent pre benátsky denník Il Gazzettino.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Rádio Vaticana - Meditace pronesená na začátku letošního konkláve

Rádio Vaticana - Meditace pronesená na začátku letošního konkláve | Správy Výveska | Scoop.it

Začátkem srpna byl publikován další svazek oficiálního bulletinu Acta Apostolicae Sedis, ve kterém vycházejí všechny oficiální dokumenty Svatého stolce. Je mimochodem přístupný na internetu počínaje ročníkem 1909. Letošní dvojčíslo (AAS 105, č. 4-5, str.352-357) je první, které vychází za pontifikátu papeže Františka a přináší jednu novotu. Obsahuje totiž plný text meditace, kterou bylo v Sixtinské kapli zahájeno letošní konkláve.

Tato meditace je pronášena za zavřenými dveřmi a nikdy v minulosti nebyla zveřejňována. Publikoval ji zároveň vatikánský deník L´Osservatore Romano (8.srpna 2013). Meditaci zahajující konkláve pronáší vždy jeden z kardinálů, který nemusí být nutně volitelem. V roce 2005 byl tento úkol svěřen jezuitskému kardinálovi Tomáši Špidlíkovi a letos v Sixtinské kapli oslovil volitele opět řeholník, tentokrát z řádu augustiniánů, 87letý maltský kardinál Prosper Grech, profesor patristiky.

Přinášíme deset bodů, ve kterých kardinál Prosper Grech13. března 2013 načrtnul to, co – na základě Písma a podle jeho mínění – „chce Kristus od své církve“.

Pokračovanie TU.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Svatý otec zasvětí svět Neposkvrněnému srdci Panny Marie

Svatý otec zasvětí svět Neposkvrněnému srdci Panny Marie | Správy Výveska | Scoop.it

Soška Panny Marie Fatimské, která je na portugalském poutním místě uchovávána v kapli Zjevení tamní baziliky, bude za dva měsíce vystavena ve Vatikánu. Stane se tak na přání Svatého otce u příležitosti Dne mariánské úcty, který v rámci Roku víry organizuje Papežská rada pro novou evangelizaci. V neděli 13. října Svatý otec u nohou Matky Boží Fatimské zasvětí svět Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Na výroční mezinárodní poutní slavnost ve dnech 12. a 13. října Svatý otec vysílá do Fatimy svého státního sekretáře, kard. Tarcisia Bertoneho.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

„Viera je revolučná!“ - homília pri slávnosti privítania na Copacabane

„Viera je revolučná!“ - homília pri slávnosti privítania na Copacabane | Správy Výveska | Scoop.it
„Viera je revolučná!“ - homília pri slávnosti privítania na Copacabane
more...
No comment yet.
Scoop.it!

Generálna audiencia pápeža Františka: Milosrdenstvo sú otvorené oči

Generálna audiencia pápeža Františka: Milosrdenstvo sú otvorené oči | Správy Výveska | Scoop.it
Generálna audiencia pápeža Františka: Milosrdenstvo sú otvorené oči - Pri generálnej audiencii dnes Svätý Otec pokračoval v cykle katechéz o Božom milosrdenstve vo svetle textov Nového zákona. Tentoraz sa zameral na udalosť uzdravenia slepca pri Jerichu z Lukášovho evanjelia.
Christin's insight:

Pri generálnej audiencii dnes Svätý Otec poukázal na milosrdné konanie Boha, ktorý berie vydedeného človeka z okraja, začleňuje ho do spoločnosti a robí z neho učeníka. Pápež zdôraznil, že nejde len o uzdravenie slepca, ale aj o uzdravenie ostatných, ktorým Ježiš dal takto porozumieť že aj oni sami sú povolaní byť milosrdnými podľa vzoru Boha a oslavovať jeho milosrdenstvo. A toto sa podľa slov Svätého Otca týka každého kresťana.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Petrův nástupce: Církvi se nikdy nevedlo tak dobře jako nyní

Petrův nástupce: Církvi se nikdy nevedlo tak dobře jako nyní | Správy Výveska | Scoop.it

Římský biskup se dnes dopoledne v lateránské bazilice, tedy papežské katedrále, setkal s kněžími svojí diecéze. Papež - bez předem připraveného textu – nejprve promluvil o kněžské práci a odpověděl na pět otázek. Během dvouhodinové slovní výměny vyzval k odvážné kreativitě, pastorální konverzi a k přívětivosti v pravdě. Pozornost věnoval „existenciálním periferiím“, mezi něž patří také „chabé a ochuzené myšlení“. Petrův nástupce zodpovídal otázky kněží bez okolků, se zřetelem na „závažné problémy církve“, ale bez škarohlídství:

Odvažuji se říci, že církev si nikdy nestála tak dobře, jako nyní. Církev se nehroutí. Tím jsem si jist, opravdu jist.

Nyní je pro církev krásný čas, opakoval papež. Stačí studovat její dějiny. Existují světci, kteří se těší uznání také mezi nekatolíky – např. bl. Matka Tereza - ale existuje také každodenní svatost mnoha mužů a žen. A to dává naději. Svatost vždycky převažuje nad skandály.“

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Syrský muftí se chce účastnit Dne modlitby a půstu za mír v Římě

Syrský muftí se chce účastnit Dne modlitby a půstu za mír v Římě | Správy Výveska | Scoop.it

Nejvyšší duchovní autorita sunnitského islámu v Sýrii vrchní muftí, Ahmad Badreddin Hassou, byl hluboce osloven nedělní výzvou papeže Františka k modlitbě a půstu za mír v Sýrii a vyjádřil svoji touhu účastnit se bohoslužby, kterou za tímto úmyslem Svatý otec svolal na náměstí sv. Petra tuto sobotu 7. září od 19 do 23 hodin. Nejvyšší islámský představitel se s touto prosbou obrátil na apoštolského nuncia v Sýrii, mons. Zenariho, který sdělil, že obě strany budou zvažovat uskutečnitelnost této touhy, které stojí v cestě celková a zvláště dopravní situace v zemi. Vrchní muftí oznámil muslimské komunitě v Damašku, že „přijímá výzvu, kterou papež František adresoval také příslušníkům jiných náboženských vyznání“. Syrští muslimové uspořádají proto ve stejný čas simultánní modlitbu v mešitách hlavního města a na celém území Sýrie. Podle Ahmada Badreddina Hassoua „každý vnímá papeže jako otce, kterému leží na srdci budoucnost celého syrského lidu a chce chránit celou syrskou společnost se všemi jejími složkami, aby nebyla zničena náboženskými střety a radikalismem“. Syrští muslimové, řekl dále vrchní sunnitský muftí v Sýrii, spatřují v papeži „skutečného duchovního vůdce, nespoutaného politickými, individuálními či kolektivními zájmy, tedy vůdce, který se zasazuje za pravé dobro syrského lidu“. Podle syrských zdrojů agentury Fides se modlitby a půstu za mír účastní v Sýrii všechna muslimská kmenová společenství: drúzové, izmaelité, alavité i šíité.

Christin's insight:


Informácie o výzve Svätého Otca k modlitbám a k pôstu za pokoj v Sýrii nájdete TU.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Pápež 500 mladým Talianom: „Choďte proti prúdu tejto civilizácie“

Pápež 500 mladým Talianom: „Choďte proti prúdu tejto civilizácie“ | Správy Výveska | Scoop.it

Dnes popoludní Svätý Otec prijal na audiencii vo Vatikánskej bazilike skupinu asi 500 mladých z diecézy Piacenza-Bobbio na severe Talianska spolu s ich biskupom a prihovoril sa im:

"vy ste tvorcami budúcnosti. Prečo? Pretože vo svojom vnútri máte tri túžby. Túžbu po kráse: Máte radi krásu a keď sa venujete hudbe, divadlu, maľujete, tvoríte krásne veci, tú krásu hľadáte... Ste hľadačmi krásy. To po prvé. Po druhé, ste prorokmi dobra. Máte radi dobro. Byť dobrými... Táto dobrota je nákazlivá, nie? Pomáha všetkým ostatným. A tiež, po tretie, máte smäd po pravde, hľadáte pravdu... «Otče, ale ja mám pravdu!» - A... nemýliš sa? Lebo pravdu nevlastníme, neprenášame ju... Pravdu stretávame. Je to stretnutie s tou Pravdou, ktorou je Boh. Treba ju však hľadať.

Tieto tri túžby, ktoré máte v srdci, musíte ďalej niesť do budúcnosti a tvoriť budúcnosť krásou, dobrom a pravdou.“ 

Na záver pápež František vyzval mladých k odvahe: „Prosím vás, kráčajte proti prúdu. Majte odvahu kráčať proti prúdu. Povedia vám: «Ale čo si, daj si trochu alkoholu, vyskúšaj drogu…» - Nie! Choďte proti prúdu tejto civilizácie, ktorá nám tak veľmi škodí. Je to jasné? Treba ísť proti prúdu, a to znamená robiť hluk. Pokračujte v tom. Ale s hodnotami, akými sú krása, dobro a pravda. Toto som vám chcel povedať...“ 

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Desivý údaj stotisíc ročne usmrtených kresťanov núti k mobilizácii svetovej verejnosti!

Desivý údaj stotisíc ročne usmrtených kresťanov núti k mobilizácii svetovej verejnosti! | Správy Výveska | Scoop.it

Desivý údaj stotisíc ročne usmrtených kresťanov núti k mobilizácii svetovej verejnosti. Účastníci 34. medzinárodného mítingu za priateľstvo medzi národmi, ktorý v týždni 18. - 24. augusta prebieha v talianskom Rimini, vydali výzvu na obranu práv kresťanov, ktoré sú v mnohých krajinách sústavne porušované. Téma podujatia znie „Človek v ohrození“. A kto je dnes vo svete najviac ohrozený z dôvodu svojej viery, sú práve kresťania. „Okrem stotisíc zavraždených je tu omnoho viac ďalších obetí iných foriem násilia: znásilnení, mučenia, únosov, ničenia bohoslužobných miest, no sú tu aj tiché a rafinované formy predsudkov a nevraživosti voči kresťanom a ich náboženským symbolom,“ uvádza sa v texte výzvy. Tento cituje aj posolstvo pápeža Františka k tohtoročnému Svetovému dňu misií: „Sú to naši bratia a sestry, odvážni svedkovia, ktorí sú ešte početnejší než boli mučeníci prvých storočí.“ 

Apel z Rimini je nasledovný: „Žiadame národné i medzinárodné inštitúcie, aby podľa noriem medzinárodného práva vyvinuli všetko, čo je v ich silách, na obranu, rešpektovanie, ochranu a garantovanie existencie kresťanov kdekoľvek na svete. Žiadame, aby bolo kresťanom priznané základné právo pátrať po pravde a vydávať o nej svedectvo, bez akéhokoľvek obmedzovania ich slobody prejavu a združovania.“ Prvý podpísaný pod výzvu, ktorá je vo viacerých jazykoch dostupná aj vo forme elektronického formulára na internetovej stránke http://www.meetingrimini.org/appello/, je taliansky premiér Enrico Letta. Výzvu možno podpísať do 24. augusta.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Benedikt XVI.: Charisma Františka mne utvrzuje ve správnosti odchodu / Christnet.cz

Benedikt XVI.: Charisma Františka mne utvrzuje ve správnosti odchodu / Christnet.cz | Správy Výveska | Scoop.it

Emeritní papež Benedikt XVI. věří, že rozhodnutí k odchodu z čela římskokatolické církve mu vnukl bůh. Charisma jeho nástupce Františka ho prý každý den utvrzuje, že rozhodnutí bylo správné. Benedikt to podle katolického serveru Zenit řekl svému hostu, jenž si přál zůstat v anonymitě.

"Řekl mi to bůh," citoval odpověď bývalého papeže zdroj, jenž s Benediktem o důvodech jeho rezignace hovořil v bývalém vatikánském klášteře Mater Ecclesiae, který je nyní Benediktovým domovem.

Benedikt XVI. překvapivě oznámil svou rezignaci 11. února a post opustil 28. února.

Nešlo o zjevení nebo něco podobného, ale o "mystickou zkušenost", popsal prý papež utváření přesvědčení, že má rezignovat. Byl to bůh, který v něm nechal uzrát "absolutní přání" zůstat sám jen s bohem, soustředěný v modlitbě, vysvětlil zdroj.

Podle téhož zdroje emeritní papež také řekl, že zmíněná "mystická zkušenost" pokračovala i v měsících po odchodu z čela církve a potvrzovala mu správnost rozhodnutí. Dodal, že čím déle vnímá charisma svého nástupce Františka, tím víc chápe, že rozhodnutí bylo "vůlí boží".

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Svatý otec: Každá žena žijící zasvěceným životem je tak trochu jako Maria

Svatý otec: Každá žena žijící zasvěceným životem je tak trochu jako Maria | Správy Výveska | Scoop.it

Ještě před začátkem dnešní bohoslužby se papež František vydal na návštěvu sester klarisek. Setkání trvalo asi tři čtvrtě hodiny a jedna z jeho účastnic sestra Marie Concetta Sfregola sdělila posluchačům Vatikánského rozhlasu svoje dojmy:

Papež k nám promluvil způsobem, který zasáhl každou z nás. Mluvil o Panně Marii Nanebevzaté a řekl, že každá žena žijící zasvěceným životem je tak trochu jako Maria. Přiblížil nám to s úsměvem za pomoci jedné roztomilé historky, která vyloudila náš úsměv. - Panna Maria prý stojí za branou Ráje, kterou svatý Petr vpouští přicházející hříšníky. Ne každému však - k Mariině nelibosti – dovolí vstoupit dovnitř. A v noci, když se brány Ráje zavřou, a nikdo nic nevidí a neslyší, otevře Panna Maria bránu, a nechá je vstoupit všechny. - Spatřili jsme v tom svoje poslání, svoje povolání. Kontemplativní život v klauzuře se dnes většinou nesetkává s pochopením, ale to nevadí. Toto je však jeho podstata, smysl tohoto života a tohoto povolání. Papež nám to dnes těmito několika jednoduchými slovy připomněl. Kolik jen lidí přechází kolem klášterů kontemplativního života a nevědí ani, kdo je uvnitř a proč! V tichu, ve tmě, v noci, kdy nikdo nic nevidí a neslyší, právě takto - neslyšně a nepozorovaně - se uskutečňuje naše poslání, totiž možnost otevírat bránu Ráje, aby mohlo vstupovat celé lidstvo, všichni lidé, bratři a sestry, kteří nemají poznání a snad ani dar víry. Otevírat tuto bránu jako Panna Maria, dodávat důvěru a naději. Nezáleží na tom, že to nikdo neví. Ví to však Bůh, ví to Panna Maria.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Rádio Vaticana - Rodiče mají vychovávat děti k úctě k životu

Rádio Vaticana - Rodiče mají vychovávat děti k úctě k životu | Správy Výveska | Scoop.it

Včera byl v Brazílii zahájen Týden rodiny, vyhlášený místní biskupskou konferencí. Jeho letošním tématem je „Předávání křesťanské víry a výchova v rodině“. K této příležitosti zaslal papež František do Brazílie své poselství, jímž se obrací k brazilským rodinám. V duchu své encykliky Lumen fidei jednak povzbuzuje rodiče, aby ve svých rodinách doprovázeli své děti při dozrávání jejich víry tím, že prožívají víru společně (srov. č. 53). Jako příklad předávání základních pravd víry pak uvádí postoje, které prokazují úctu lidskému životu. „Zejména rodiče jsou povoláni,“ píše Svatý otec, „aby svým dětem předali vědomí, že lidský život musí být vždy chráněn, již od mateřského lůna, protože je Božím darem, který dává lidstvu budoucnost; a také to znamená pečovat o staré lidi, neboť oni jsou živou pamětí a zdrojem životní moudrosti.“

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Rosa Margherita Vasallo - babička pápeža Františka

Rosa Margherita Vasallo - babička pápeža Františka | Správy Výveska | Scoop.it

Vo svojich spomienkach, dokonca aj v homíliách a príhovoroch, sa František často odvoláva na svoju starú mamu Rosu. Kto bola táto žena a akú úlohu zohrala v živote budúcej hlavy katolíckej cirkvi?


more...
No comment yet.