Je vyslovene určené pre tých, čo sú na smrteľnej posteli. Apoštolské požehnanie | Správy Výveska | Scoop.it

Vtedy som vo vnútri začul hlas, ktorý mi kázal zavolať kňaza.