Vyšlo Motu proprio Magnum Principium o prekladoch liturgických kníh | Správy Výveska | Scoop.it

Svätý Otec František vydal apoštolský list Motu proprio Magnum Principium, ktorým sa upresňujú kompetencie a zodpovednosti jednotlivých biskupských konferencií a samotnej Svätej stolice pri príprave a schvaľovaní nových prekladov liturgických kníh. Od 1. októbra 2017 tak vstúpi do platnosti úprava paragrafov 2 a 3 kánonu 838 Kódexu kánonického práva, v ktorých sa hovorí o používaní národných jazykov v posvätnej liturgii.