Zapaľujeme sa pre Vianoce už po siedmykrát! | Správy Výveska | Scoop.it

Ide o sériu zamyslení počas adventného obdobia, ktoré vychádzajú so Svätého Písma opäť pod heslom Za(od)páľme sa pre Vianoce!