Správy Výveska
2.8M views | +339 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scoop.it!

Predaj a výdaj hormonálnej antikoncepcie

Predaj a výdaj hormonálnej antikoncepcie | Správy Výveska | Scoop.it

26. októbra 2013 subkomisia pre bioetiku Teologickej komisie KBS vydala vyhlásenie k predaju a výdaju prípravkov hormonálnej antikoncepcie a iných prípravkov zameraných proti ľudskému životu v lekárňach. Požiadali sme dve farmaceutky – zamestnankyňu lekárne a majiteľku lekárne ako oni vnímajú toto vyhlásenie a oslovili sme aj morálneho teológa, člena bioetickej subkomisie KBS, aby zodpovedal na otázky, ktoré nás v súvislosti s týmto vyhlásením zaujímali. Odpovede morálneho teológa prinesieme v prvom budúcoročnom čísle nášho bulletinu.

Christin's insight:

Majitelia lekární, ktorí rešpektujú vyhlásenie bioetickej subkomisie sú po ekonomickej stránke oproti tým druhým znevýhodnení. Patrí im náš obdiv, vďaka, úcta a nielen to. Patrí im aj naša SPOLUPATRIČNOSŤ.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Stanovisko Subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska k predaju a výdaju prípravkov hormonálnej antikoncepcie a iných prípravkov zameraných proti ľudskému životu v l...

Stanovisko Subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska k predaju a výdaju prípravkov hormonálnej antikoncepcie a iných prípravkov zameraných proti ľudskému životu v l... | Správy Výveska | Scoop.it

V súlade s učením katolíckej cirkvi vyzývajú k ochrane každého ľudského života od jeho počatia až po prirodzenú smrť a rešpektovaniu etických požiadaviek vyplývajúcich z nenarušiteľnej dôstojnosti človeka, jeho života, zdravia, ľudských práv a mravne oprávnených záujmov.

Christin's insight:

Oficiálne stanovisko otcov biskupov k predaju a výdaju hormonálnej antikoncepcie v lekárňach. Toto stanovisko iniciovalo diskusiu o tento problematike na Slovensku

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Teraz sa nás to týka všetkých 2. (po mesiaci)

Teraz sa nás to týka všetkých 2. (po mesiaci) | Správy Výveska | Scoop.it

Druhé stretnutie ohľadom Stanoviska KBS k predaju a výdaju prípravkov hormonálnej antikoncepcie vo mne tiež zanechalo Božie slovo: "My silnejší sme povinní znášať slabosti slabých a nehľadať záľubu sami v sebe. Nech sa každý z nás páči blížnemu na jeho dobro a budovanie." (Rim 15,1-2)

Christin's insight:

Téma Pro-life lekárni, ktorú otvorili otcovia biskupi v stanovisku k predaju antikoncepčných prostriedkov je stále aktuálna. Medzičasom bol vytvorený zoznam Pro-life lekárni a nazbieralo sa ich len 19 a väčšina farmaceutov nedokáže splniť náročné podmienky stanoviska biskupov. Rozmýšlame preto, že zoznam doplníme o lekárne, kde si farmaceuti môžu uplatniť výhradu vo svedomí a antikoncepciu nepredávať, možno sa z takých lekární nakoniec stanú Pro-life. Poznáte lekárne, kde si farmaceut môže uplatniť výhradu vo svedomí? Sem s nimi.  more...
No comment yet.
Scoop.it!

Nakupujte v prolife lekárňach

Nakupujte v prolife lekárňach | Správy Výveska | Scoop.it

Jednoduchý spôsob ako šíriť kultúru života je nakupovať v "prolife" lekárňach.
Otcovia biskupi zverejnili stanovisko k predaju antikoncepčných prostriedkov. V súlade s učením katolíckej cirkvi vyzývajú k ochrane každého ľudského života od jeho počatia až po prirodzenú smrť. Keďže antikoncepčné prípravky s abortívnym účinkom a takzvaná núdzová antikoncepcia sú agresiou proti ľudskému životu, nabádajú k obmedzeniu ich predaja a podpore organizácii, ktoré ich nemajú v ponuke. Pozrite si zoznam prolife lekární.


Ide o náročnú, dôležitú a pritom jednoduchú výzvu: nakupovať v lekárňach, ktoré rešpektujú hodnoty života.


more...
No comment yet.
Scoop.it!

Pripomíname: Nakupujte v Prolife lekárňach

Pripomíname: Nakupujte v Prolife lekárňach | Správy Výveska | Scoop.it

Jednoduchý spôsob ako šíriť kultúru života je nakupovať v 'prolife' lekárňach. Pomôžte dopĺňať a šíriť zoznam lekární, ktoré chránia a rešpektujú život.
Otcovia biskupi zverejnili stanovisko k predaju antikoncepčných prostriedkov. V súlade s učením katolíckej cirkvi vyzývajú k ochrane každého ľudského života od jeho počatia až po prirodzenú smrť a rešpektovaniu...

Christin's insight:

Predčasom sme sa pustili do vytvárania zoznamu tvz. prolife lekární, ich počet sa zastavil na 19. V posledných mesiacoch bolo publikovaných aj niekoľko článkov na túto tému, nájdete ich aj na konci článku. Dovidenia v prolife lekárni! 

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Bioetik Ján Viglaš o antikoncepcii v lekárňach: Ak ide o ľudský útok na život v ktoromkoľvek štádiu, Cirkev nemôže mlčať

Bioetik Ján Viglaš o antikoncepcii v lekárňach: Ak ide o ľudský útok na život v ktoromkoľvek štádiu, Cirkev nemôže mlčať | Správy Výveska | Scoop.it

Koncom októbra minulého roka vydala Subkomisia pre bioetiku Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska Stanovisko k predaju a výdaju prípravkov hormonálnej antikoncepcie a iných prípravkov zameraných proti ľudskému životu v lekárňach. O tom prečo toto stanovisko vyšlo, kto ho inicioval a akú zodpovednosť majú tí, čo predávajú antikoncepicu v lekárni, hovorí morálny teológ ThLic. Ján Viglaš.

Christin's insight:

"Ak ide o učenie, ktoré má univerzálnu platnosť, tak vo svedomí viaže každého katolíka kdekoľvek na svete. Učenie o bezpodmienečnej ochrane nevinného ľudského života a o rešpektovaní dôstojnosti ľudského plodenia má takúto univerzálnu platnosť."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Teraz sa nás to týka všetkých

Teraz sa nás to týka všetkých | Správy Výveska | Scoop.it

Dnes sme na Bioetickom stretnutí zdravotníkov v Martine prechádzali novým dokumentom Bioetickej subkomisie KBS spolu s jeho spolutvorcom ThLic. Jankom Viglašom. Vyhlásenie z októbra tohoto roku sa zaoberá predajom a výdajom hormonálnej antikoncepcie a iných prípravkov zameraných proti ľudskému životu a zjednodušene povedané, robí farmaceutov morálne spoluzodpovednými na zle, ktoré pácha hormonálna antikoncepcia. Upozorňuje, že túto zodpovednosť farmaceut nemôže len jednoducho presunúť na kupujúceho alebo predpisujúceho lekára, a zaväzuje vo svedomí povinnosťou odmietnuť výdaj alebo predaj týchto prípravkov.


more...
No comment yet.