Správy Výveska
2.9M views | +475 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scoop.it!

Predaj a výdaj hormonálnej antikoncepcie

Predaj a výdaj hormonálnej antikoncepcie | Správy Výveska | Scoop.it

26. októbra 2013 subkomisia pre bioetiku Teologickej komisie KBS vydala vyhlásenie k predaju a výdaju prípravkov hormonálnej antikoncepcie a iných prípravkov zameraných proti ľudskému životu v lekárňach. Požiadali sme dve farmaceutky – zamestnankyňu lekárne a majiteľku lekárne ako oni vnímajú toto vyhlásenie a oslovili sme aj morálneho teológa, člena bioetickej subkomisie KBS, aby zodpovedal na otázky, ktoré nás v súvislosti s týmto vyhlásením zaujímali. Odpovede morálneho teológa prinesieme v prvom budúcoročnom čísle nášho bulletinu.

Christin's insight:

Majitelia lekární, ktorí rešpektujú vyhlásenie bioetickej subkomisie sú po ekonomickej stránke oproti tým druhým znevýhodnení. Patrí im náš obdiv, vďaka, úcta a nielen to. Patrí im aj naša SPOLUPATRIČNOSŤ.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Stanovisko Subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska k predaju a výdaju prípravkov hormonálnej antikoncepcie a iných prípravkov zameraných proti ľudskému životu v l...

Stanovisko Subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska k predaju a výdaju prípravkov hormonálnej antikoncepcie a iných prípravkov zameraných proti ľudskému životu v l... | Správy Výveska | Scoop.it

V súlade s učením katolíckej cirkvi vyzývajú k ochrane každého ľudského života od jeho počatia až po prirodzenú smrť a rešpektovaniu etických požiadaviek vyplývajúcich z nenarušiteľnej dôstojnosti človeka, jeho života, zdravia, ľudských práv a mravne oprávnených záujmov.

Christin's insight:

Oficiálne stanovisko otcov biskupov k predaju a výdaju hormonálnej antikoncepcie v lekárňach. Toto stanovisko iniciovalo diskusiu o tento problematike na Slovensku

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Teraz sa nás to týka všetkých 2. (po mesiaci)

Teraz sa nás to týka všetkých 2. (po mesiaci) | Správy Výveska | Scoop.it

Druhé stretnutie ohľadom Stanoviska KBS k predaju a výdaju prípravkov hormonálnej antikoncepcie vo mne tiež zanechalo Božie slovo: "My silnejší sme povinní znášať slabosti slabých a nehľadať záľubu sami v sebe. Nech sa každý z nás páči blížnemu na jeho dobro a budovanie." (Rim 15,1-2)

Christin's insight:

Téma Pro-life lekárni, ktorú otvorili otcovia biskupi v stanovisku k predaju antikoncepčných prostriedkov je stále aktuálna. Medzičasom bol vytvorený zoznam Pro-life lekárni a nazbieralo sa ich len 19 a väčšina farmaceutov nedokáže splniť náročné podmienky stanoviska biskupov. Rozmýšlame preto, že zoznam doplníme o lekárne, kde si farmaceuti môžu uplatniť výhradu vo svedomí a antikoncepciu nepredávať, možno sa z takých lekární nakoniec stanú Pro-life. Poznáte lekárne, kde si farmaceut môže uplatniť výhradu vo svedomí? Sem s nimi.  more...
No comment yet.