Vyhlásenie k zrušeniu Rádu sv. Benedikta v Komárne Svätou stolicou | Správy Výveska | Scoop.it

TRNAVA 14. decembra 2015 - Svätá stolica definitívne rozhodla o zrušení Rádu sv. Benedikta so sídlom v Komárne (13. novembra 2015), čím sa potvrdila správnosť krokov trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha, ktorý dekrétom z 5. novembra 2014 odobral súhlas na pôsobenie tohto rádu na Slovensku. Rád sv. Benedikta so sídlom v Komárne bol opodstatnene vyradený z registra právnických osôb odôvodňujúci právnu subjektivitu od Rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku. Trnavská arcidiecéza vydala k rozhodnutiu Svätej stolice vyhlásenie, ktoré vám prinášame v plnom znení.