Správy Výveska
2.7M views | +825 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scoop.it!

Konferencia Oheň: Aby sme žili v Božej rodine

Konferencia Oheň: Aby sme žili v Božej rodine | Správy Výveska | Scoop.it

Od sobotňajšieho rána sa veriaci (a možno aj neveriaci) postupne schádzali na programe. Začínal sa chválami. Tradične. No okrem hudobnej služby spoločenstva Marana Tha pribudli na pódiu ďalší – Lámačské chvály. Spolupráca oboch tímov sa stretla v jednote – hudobnej, ale predovšetkým v duchovnej. Srdcia naladené na chválovú modlitbu rozprúdili hádam celú arénu. A komu nestačil iba zvuk, mohol sa nechať uniesť vetrom, ktorý rozviali obrovské vlajky tanečníkov.

Christin's insight:

Mnohí potom v hale prežili, že chcú prijať uzdravenie vo svojich vzťahoch, predovšetkým vo vzťahu s Bohom. Na rad prišli modlitby príhovoru. Mikrofónu sa ujal redemptorista Jozef Mihok, jeden z tých, ktorému udelil pápež František službu misionára milosrdenstva v Roku milosrdenstva. V tej chvíli nastal silný moment prosby o odpustenie všetkým kňazom, ktorí mohli prítomných v živote zraniť.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Kresťanský prístup k migračnej kríze? Realistický idealizmus

Kresťanský prístup k migračnej kríze? Realistický idealizmus | Správy Výveska | Scoop.it

Moje myslenie o téme migrácie ovplyvnili akademické, profesionálne a osobné skúsenosti vrátane tej emigrantskej spojenej so životom v Spojených štátoch amerických. Ako verejný teológ a etik nevnímam svoju primárnu úlohou v navrhovaní konkrétnych politických riešení, ale v ponúknutí teoretického rámca pre premýšľanie, na základe ktorého sa môžu – alebo by sa mali – takéto riešenia rodiť.

Christin's insight:

Aký prístup zvoliť ku migrantom? Lubomir Martin Ondrasek navrhuje realistický idealizmus a vysvetľuje, čo pod ním rozumie.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Synoda biskupov spúšťa internetovú stránku s dotazníkom pre mladých

Synoda biskupov spúšťa internetovú stránku s dotazníkom pre mladých | Správy Výveska | Scoop.it

Ako informoval Sekretariát Synody biskupov, „táto iniciatíva umožní širšiu účasť všetkých mladých vo svete, a to nielen ich informovanosťou o udalosti synody, ale aj ich zapojením do procesu prípravy.“

Christin's insight:

Už zajtra oficiálne spustia internetovú stránku v rámci prípravy na Synodu 2018, zameranú na mladú generáciu. Jej súčasťou bude aj internetový dotazník pre mladých.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Záchranárka: Plačeme pri Modrom z neba, ale susede nepomôžeme

Záchranárka: Plačeme pri Modrom z neba, ale susede nepomôžeme | Správy Výveska | Scoop.it

Šéfuje Červenému krížu v Humennom. Hovorí, že ľudia si síce poplačú pri Modrom z neba, no neraz netušia, či ich sused náhodou nepotrebuje pomoc.

Christin's insight:

Pre mňa je táto obeta čosi úžasné. To isté mládež. Nie je frajerina prísť pomáhať počas školy, ale keď prídu pomáhať večer počas víkendu vykladať kamión. Toto je pomoc, ktorú si nesmierne vážim. Čas dobrovoľníka je jedna z najcennejších vecí.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Nedeľa všetkých svätých

Nedeľa všetkých svätých | Správy Výveska | Scoop.it

V liturgickom kalendári cirkví byzantskej tradície – gréckokatolíkov i pravoslávnych – je prvá nedeľa po Nedeli Päťdesiatnice – Zostúpenia Svätého Ducha venovaná úcte všetkých svätých. Uctievanie svätých a modlitby k nim patria k najstaršej cirkevnej tradícii, ktorá sa uchováva od apoštolských čias.

Christin's insight:

V cirkvách byzantskej tradície dodnes platí zásada, že liturgia sa slúži na antimenzione, do ktorého musí byť povinne zašitá časť ostatkov svätca alebo mučeníka.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Aj počas štúdia za kňaza možno objaviť povolanie do manželstva

Aj počas štúdia za kňaza možno objaviť povolanie do manželstva | Správy Výveska | Scoop.it

S rektorom banskobystrického kňazského seminára Jánom Viglašom sme sa rozprávali o výchove budúcich kňazov, sexuálnych deliktoch kléru aj o internetových diskusiách.

Christin's insight:

Rektor banskobystrického kňazského seminára Ján Viglaš: „Našou úlohou nie je neustále striehnuť na bohoslovcov, ani chrániť ich pred okolitým svetom. Práve naopak, usilujeme sa, aby vnímali, že sú slobodnými ľuďmi a môžu kedykoľvek odísť.“

more...
No comment yet.
Scoop.it!

S Hudbou Vesmírnou: Sme v prvom rade priatelia

S Hudbou Vesmírnou: Sme v prvom rade priatelia | Správy Výveska | Scoop.it

To rozhodne nie, pretože o tom, že nás počúvajú, nám píšu takí rozliční ľudia, až je to neuveriteľné (úsmev). Od detí, pubertiakov, rodičov, dokonca nám píšu ľudia na dôchodku, máme naozaj širokospektrálny fanklub.

Christin's insight:

S HUDBOU VESMÍRNOU: Možno sa mýlim, keď poviem, že väčšina tých, čo počúvajú túto milú, talentovanú hudobnú trojicu, sa k nim dostala cez ich obrovský hit „Je nám teplo“ z augusta 2015. Iní ich spoznali až tento rok, keď sa predstavili ako moderátori v televíznom projekte „Zem spieva“. A hoci je ťažké tomu uveriť, vraj ešte existujú ľudia, ktorí ich neobjavili dodnes. Nech sa nachádzate v akejkoľvek fáze spoznávania, vychutnajte si náš rozhovor S Hudbou Vesmírnou – Marekom, Dominikou a Sorizzom. Nech všetci „vidia aj to všetko za tým, jak ich to baví a jak strašne chcú!“

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Krehkosť povolaní? Nevieme zdravo prežívať emócie

Krehkosť povolaní? Nevieme zdravo prežívať emócie | Správy Výveska | Scoop.it
Pochádza zo slovenskej komunity v bývalej Juhoslávii. Za totality študoval na saleziánskom gymnáziu v Ríme, kde objavil svoje povolanie. Po príchode na Slovensko sa venoval formácii nových povolaní, bol tiež provinciálom rehole, neskôr v Ríme riadil medzinárodný kňazský seminár. 
Christin's insight:

Potrebujeme vedieť viac riskovať pre Božie veci a neklásť váhu predovšetkým na naše ľudské a prirodzené istoty.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Zápas o vieru v božstvo Svätého Ducha

Zápas o vieru v božstvo Svätého Ducha | Správy Výveska | Scoop.it
Nový zákon sa vyjadruje – zodpovedajúc svojej iba náznakovo rozvinutej trinitárnej teológii – veľmi zdržanlivo o personalite Svätého Ducha. Ohlasuje ho síce ako eschatologický spásny dar, hovorí však iba občas a len veľmi stručne – napríklad v krstnom príkaze Mt 28, 19 – o jeho osobnom charaktere.
Christin's insight:

Nový zákon sa vyjadruje – zodpovedajúc svojej iba náznakovo rozvinutej trinitárnej teológii – veľmi zdržanlivo o personalite Svätého Ducha. Ohlasuje ho síce ako eschatologický spásny dar, hovorí však iba občas a len veľmi stručne – napríklad v krstnom príkaze Mt 28, 19 – o jeho osobnom charaktere.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Cirkevný právnik: Ak v cirkvi nerešpektujeme zákony, nastáva morálny úpadok

Cirkevný právnik: Ak v cirkvi nerešpektujeme zákony, nastáva morálny úpadok | Správy Výveska | Scoop.it
Aj keď v súčasnosti sa latinská cirkev riadi novším vydaním kódexu z roku 1983 a východné cirkvi majú svoj vlastný Kódex kánonov východných cirkví z roku 1990, oba vychádzajú z právnych základov vystavaných kódexom z roku 1917.
Christin's insight:

Ak sa v cirkvi nerešpektujú cirkevné zákony, ak cirkevný predstavený postaví sám seba nad pápežský zákon alebo mimo neho, považujem to za drámu konkrétneho cirkevného spoločenstva a za jeho morálny úpadok.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Salezián Jozef Luscoň: Dnešná generácia už nevie, čo je to žiť bez internetu

Salezián Jozef Luscoň: Dnešná generácia už nevie, čo je to žiť bez internetu | Správy Výveska | Scoop.it

Saleziáni ho poslali študovať mediálnu problematiku v Ríme, kde strávil tri roky, a bol to pre neho veľmi obohacujúci pobyt. Cesta+ sa s ním rozprávala o tom, ako internet a sociálne siete zmenili životy ľudí a aký postoj by mal kresťan k médiám zaujať. Salezián Jozef Luscoň.

Christin's insight:

Cirkev počas svojej histórie zažila veľa bytostných výziev. A vždy to zvládla. Teraz sme pred ďalšou epochálnou výzvou. Kresťan sa nemá báť, ale má ísť na misie do novovzniknutého mediálneho kontinentu!

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Združenie mariánskej mládeže

Združenie mariánskej mládeže | Správy Výveska | Scoop.it

Áno, drahý čitateľ, čítaš správne. Naozaj existuje združenie mladých, ktoré nezaložil nikto iný ako Panna Mária. Ak sa chceš o ňom dozvedieť viac, pokračuj v čítaní.

Christin's insight:

Jediné združenie mládeže na svete, ktoré si vyprosilo nebo? Chcem vedieť viac!

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Nie je pravda, že Cirkev “nerieši” kňazov, ktorí verejne podporujú Kotlebu

Nie je pravda, že Cirkev “nerieši” kňazov, ktorí verejne podporujú Kotlebu | Správy Výveska | Scoop.it

Z vyjadrenia, že Cirkev svojim kňazom v demokratickej spoločnosti nemôže diktovať politické presvedčenie, je manipulatívne vyvodzovať uzáver, že nijakým spôsobom ani nereaguje na ich svojvoľné konanie, na ktoré im nedala žiaden mandát. V hraniciach možností kánonického práva Cirkev konala a bude konať. Zo správania niekoľkých kňazov je ale neprimerané usudzovať o postoji tisícov ďalších a celej Cirkvi v našej krajine.

Christin's insight:

Martin Kramara, hovorca KBS: "Cirkev nemôže svojim kňazom diktovať súkromné politické presvedčenia. To však neznamená, že kňazi tieto presvedčenia môžu verejne prezentovať takým spôsobom, ktorý vzbudzuje dojem politickej angažovanosti predstaviteľov Cirkvi. Takto sa kňazi správať nesmú - a to nielen v prípade ĽSNS. Kňazi, ktorí napriek tomu svojvoľným konaním verejne vyzývali k podpore politických strán, boli svojimi predstavenými vážne napomenutí."

 

KBS sa od ĽSNS dištancovala, avšak denníku SME sa to zdá naďalej akoby málo: Konferencia biskupov Slovenska síce kritizuje verejnú podporu kňazov Kotlebovej strane, nehovorí o škodlivosti jej ideológie.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Spolok Posledné rozhovory s Benediktom XVI. kapánek predražil

Spolok Posledné rozhovory s Benediktom XVI. kapánek predražil | Správy Výveska | Scoop.it

Preto ma potešilo, že špinavú robotu za mňa urobili iní. A muselo ich byť dosť, lebo v poslednom čísle (24) Katolíckych novín riaditeľ SSV Ivan Šulík z vlastnej iniciatívy reaguje na ponosy „niektorých čitateľov“ a vysvetľuje, že kniha drahá nie je.

Christin's insight:

Keď sa mi do rúk dostala novinka Benedikta XVI. a Petra Seewalda Posledné rozhovory, zarazilo ma, že Spolok sv. Vojtecha knihu predáva až po 20 eur. Reku, chcú z lukratívneho titulu vymačkať, čo to dá. Bola som v pokušení poslať do vydavateľstva aj nejakú čitateľskú sťažnosť, nech majú spätnú väzbu, ale, ako to už chodí, skutok sa nestal.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Je nám teplo!

Je nám teplo! | Správy Výveska | Scoop.it

Uvedený známy hit hudobnej formácie S hudbou vesmírnou asi všetci veľmi dobre poznáte. Tento rok sme už mali príležitosť zažiť a možno si aj povedať: Je nám teplo. Neviem ako vy, milé dámy, ale ja mám v tomto období problém, čo na seba. Ako sa niekedy zobrazuje dobro a zlo, ktoré sedia na našich pleciach, tak aj mne na pleciach sedí dilema: je mi strašne teplo versus chcem ostať cudne oblečená. Takže čo s tým? Chladený nápoj nepomáha. :)

Christin's insight:

Avšak trendy, ktoré sa na nás ženy valia zo stránok módnych časopisov, nám niekedy vedia situáciu skomplikovať. Ako sa má zachovať katolícka žena majúca rada módu, keď horúcim hitom leta sú transparentné tričká, pod ktorými sa majú vynímať neónové podprsenky? Čo má robiť katolícka žena, ak sa napríklad nedajú v obchode kúpiť normálne letné kraťasy, ktoré nie sú také krátke, že z nich trčia vrecká (a nielen tie)? Rovnako je problém zohnať obyčajné biele tričko, ktoré by nepresvitalo. Nuž, mala by si uvedomiť, že trendy nie sú všetko.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Koľkokrát za mesiac je nutné byť na svätej omši?

Koľkokrát za mesiac je nutné byť na svätej omši? | Správy Výveska | Scoop.it

Mnohí z nás nosia v sebe a riešia túto alebo podobne formulovanú dilemu účasti na bohoslužbe. A tiež hľadáme rôzne cestičky a výhybky. Ako sa dostať pravdivo k odpovedi, ktorá bude dobrá?

Christin's insight:

V živote je plno vecí, ktoré si denne nenecháme ujsť: hokejový zápas, keď sú majstrovstvá. Stretnutia s priateľmi. Kávička. Rovnako kino, divadlo, tréningy či jazyková škola, tanečná alebo možno len pravidelný večerný beh. To je jednoducho to, o čo nás nik nemôže pripraviť, výnimkou je snáď len riadna chrípka. To je skrátka moja šálka kávy, bez ktorej nebudem. Prečo však nie je denná svätá omša medzi tou prioritnou, elitnou zostavou miest, kde nemôžem chýbať? Vieme vôbec, o čo prichádzame?

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Katolícka cirkev a jej postoj k humanizmu

Katolícka cirkev a jej postoj k humanizmu | Správy Výveska | Scoop.it

Reakcia kňaza Juraja Vitteka na mediálnu kritiku KBS, ktorá mala výhrady k Správe o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre deti, kde sa vyskytla zmienka o výchove v duchu humanizmu.

Christin's insight:

Od Wojtylu, cez Maritaina po Benedikta XVI. Ako je to s tým humanizmom, ktorý namietali vo vládnom materiáli biskupi a schytali za to mediálnu kritiku? Píše kňaz Juraj Vittek.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Vznikol projekt, ktorý chce zlepšiť vzťahy medzi Slovákmi a Rómami

Vznikol projekt, ktorý chce zlepšiť vzťahy medzi Slovákmi a Rómami | Správy Výveska | Scoop.it

Gréckokatolícke formačné centrum pre Rómov v Čičave (Rómsko-slovenský bigband) a F6 ponúkli jedinečný projekt, ktorý spája hudobné i dramatické prvky. Pásmo pomenovali rómskym slovíčkom “Bararas”, ktoré v preklade znamená “chválime”. Spoločnou oslavou Boha chcú najmä zlepšiť vzťahy medzi Slovákmi a Rómami. Podľa ich slov chvália Boha, lebo je spravodlivý a miluje všetkých osobne, bezpodmienečne a bez rozdielu.

Christin's insight:

Pri príležitosti 10. výročia vzniku kapely F6 sa jej členoviarozhodli osláviť jubileum hudobno-dramatickým projektom. V spolupráci s desiatkou regiónov východného Slovenska, kde sa venujú pastorácii Rómov, tak chvália Boha spoločne prostredníctvom “BARARAS“.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Marianna Čaučíková: Deti chcú vyrastať medzi dospelákmi, ktorým možno veriť 

Marianna Čaučíková: Deti chcú vyrastať medzi dospelákmi, ktorým možno veriť  | Správy Výveska | Scoop.it

Ja som si ani veľmi nevyberala. Písala som o tom, čo zo mňa akosi prirodzene „išlo“. Nemala som snahu preraziť, ale túžbu odovzdať deťom to, čo Boh do mňa vložil a on túto túžbu požehnal. A tiež to vidím aj ako ovocie viacerých mojich životných ťažkostí… za čo som mu vďačná. Áno, je ťažké preraziť s kresťanskou tematikou, ale má to zmysel – hoci dnes deti menej čítajú, veľmi potrebujú knihy, ktoré sú blízke ich viere a posúvajú ich ďalej.

Christin's insight:

Žena, manželka, matka a tvorivá duša – Marianna Čaučíková. Známa ako ilustrátorka časopisu Rebrík a spisovateľka detských publikácií s kresťanskou tematikou. Pod jej rukami už vyšli knihy ako Ježišove podobenstvá, Deviatnik priateľstva či O drobcoch a dospelákoch, ktoré aj sama ilustrovala. Najnovšie pripravuje príbeh o živote sv. Dismasa.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

John Vaughan-Neil: Mnohým katolíkom nikto nevysvetlil, že potrebujú zažiť hlboké obrátenie

John Vaughan-Neil: Mnohým katolíkom nikto nevysvetlil, že potrebujú zažiť hlboké obrátenie | Správy Výveska | Scoop.it
Po prvý raz som sa s katolíckymi charizmatikmi stretol v r. 1978, keď náš kňaz - jezuita pozval do farnosti pár, ktorý bol pokrstený v Duchu Svätom, aby dačo porozprávali našej farskej skupinke. Niektorí z nás boli opatrní, pretože o obnove v Duchu Svätom počuli len zbežne a nevedeli, čo majú vlastne čakať.
Christin's insight:

Katolícky evanjelizátor a prednášajúci v rámci seminárov "Život v Duchu" John Vaughan-Neil nám dnes ochotne odpovedá na otázky, ktoré ohľadne charizmatického hnutia najviac zaujímajú našich veriacich. Príjemné turíčne čítanie!

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Starobylá kázeň sv. Augustína na Turíce

Starobylá kázeň sv. Augustína na Turíce | Správy Výveska | Scoop.it

Dnes slávime zostúpenie Ducha Svätého. Pán zoslal z neba Ducha Svätého, čo sľúbil, keď bol na zemi. Sľúbil, že ho zošle z neba za týchto podmienok: "Nemôže prísť, dokiaľ neodídem. Keď odídem, pošlem vám ho" (Jn 16, 7). Keďže trpel, zomrel, vstal z mŕtvych, vystúpil do neba, zostávalo už len dodržať sľub.

Christin's insight:

Ak teda chcete žiť v sile Ducha Svätého, zachovávajte lásku, milujte pravdu, túžte po jednote a dosiahnete večnosť.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Mariánska úcta nestojí na emóciách a senzáciách

Mariánska úcta nestojí na emóciách a senzáciách | Správy Výveska | Scoop.it
Končí sa máj, ktorý je pre mnohých katolíkov mariánskym mesiacom. V krajine so silne zakorenenou úctou k Panne Márii sú dodnes pevnou súčasťou náboženského života rôzne prejavy ľudovej zbožnosti ako sú púte, procesie či pobožnosti.
Christin's insight:

Bez mariánskej úcty by bol život kresťana – katolíka ochudobnený. K spáse je, samozrejme, potrebný len Kristus a cirkev, ale napríklad sv. Bernard hovoril, že Mária sa nachádza uprostred medzi nimi. A podľa sv. Augustína je zasa Mária krkom, ktorý spája hlavu a telo a tak sprostredkúva všetky impulzy z hlavy do tela.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

MARTIN LIŽIČIAR: Chceme ukazovať na cieľ, a nerobiť kompromisy

MARTIN LIŽIČIAR: Chceme ukazovať na cieľ, a nerobiť kompromisy | Správy Výveska | Scoop.it

Pokračujeme v tom, v čom sme začali na webe. Cestaplus.sk existuje od decembra 2013 a má svoj štýl, priestor, čitateľov aj jazyk. Postupne dozrelo rozhodnutie, podporené z rôznych strán, ísť do fyzického sveta – tlačiť noviny. Každé dva týždne, aby ich čitatelia mohli nájsť vo svojich schránkach a chytiť do rúk, prípadne ovoňať.

Christin's insight:

Novinársky začínal ešte ako študent gymnázia v Šaštíne. Ostalo mu to doteraz. Po založení portálu cestaplus.sk spustil počas posledných Vianoc nový projekt – tlačený dvojtýždenník Slovo+. Nielen o novinách, ale aj o otvorenej náruči Cirkvi či otázke, čo vlastne je „kresťanské“ médium, sa zhovárame s Martinom Ližičiarom.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

KRESŤANSKÉ MÉDIÁ: Písať rovnakým štýlom ako bulvár?

KRESŤANSKÉ MÉDIÁ: Písať rovnakým štýlom ako bulvár? | Správy Výveska | Scoop.it

Dôvod, pre ktorý sú bežným ľuďom kresťanské médiá vzdialené, nie je len vo vierovyznaní opýtaných. Stále sa zdá, že tie „sväté“ noviny a weby sú príliš slabé a oproti liberálnym médiám sú len čajovým odvarom.

Christin's insight:

Ak by sme zastavili na ulici náhodného okoloidúceho a položili mu otázku, aké kresťanské médiá pozná, možno by si spomenul na Katolícke noviny. Tí menej informovaní by sa počudovali, či vôbec nejaké existujú. Prečo je to tak?

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Skôr dokument než horor. Čo chcel povedať prvý Votrelec?

Skôr dokument než horor. Čo chcel povedať prvý Votrelec? | Správy Výveska | Scoop.it

Odložme ale teraz bokom rozporuplné reakcie fanúšikov či kritikov na posledné dva filmy z votrelovskej ságy a pozrime sa na pôvodného Votrelca, v ktorom sa zrkadlí podstata filozofie a význam celej série.

Christin's insight:

Keď jeden obrázok povie viac než tisíc slov, koľko potom vypovie celý film? Film Votrelec je pre mnohých nevkusný, avšak vypovedá o našej spoločnosti viac, ako sme si ochotní pripustiť.

more...
No comment yet.