Správy Výveska
2.8M views | +1.1K today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scoop.it!

Svet kresťanstva: Argentínska mládež evanjelizuje v metre. Podľa vzoru cestujúceho Bergoglia

Svet kresťanstva: Argentínska mládež evanjelizuje v metre. Podľa vzoru cestujúceho Bergoglia | Správy Výveska | Scoop.it

Mladí Argentínčania sa vydali v šľapajach pápeža Františka do metra. K evanjelizácii si vybrali predovšetkým tie stanice, ktoré boli Bergogliovou najčastejšou zastávkou. Na sviatok apoštolov Petra a Pavla sa mládež na podnet arcidiecézy Buenos Aires zhromaždila v staniciach metra s transparentmi a obrázkami pápeža Františka. Od okoloidúcich zbierali životné príbehy, myšlienky a modlitby. Mladí tak reagovali na pápežove výzvy, aby cirkev vyšla zo seba a vstúpila do bežného života človeka. 

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Cirkev proti rovnoprávnosti pohlaví?

Cirkev proti rovnoprávnosti pohlaví? | Správy Výveska | Scoop.it

Denník Pravda titulkom Rovnosť pohlaví? Katolícka cirkev to odmieta zavádza rovnako ako všetky rodové štúdiá. Znovu sa potvrdilo, že v skutočnosti mu je pravda na hony vzdialená. Cirkev nepoprela rovnoprávnosť muža a ženy, ale nejasnú a nezrozumiteľnú rodovú ideológiu, ktorá sa priživuje na zákonnej a opodstatnenej rovnoprávnosti mužov a žien. Všetky medzinárodne platné dokumenty, podpísané európskymi štátmi,  totiž spomínajú rovnoprávnosť mužov a žien, pod genderom myslia iba dve pohlavia.  Len lobistické skupiny genderových feministiek manipulujú s prekladmi dokumentov a vnášajú do nich svoje teórie. Vážená verejnosť, ak chcete diskutovať, najprv sa vždy spýtajte na definície pojmov. Či sa slovo „rodový“ vôbec týka mužov a žien.

Christin's insight:

Cirkev nepoprela rovnoprávnosť muža a ženy, ale nejasnú a nezrozumiteľnú rodovú ideológiu, ktorá sa priživuje na zákonnej a opodstatnenej rovnoprávnosti mužov a žien. Lobistické skupiny genderových feministiek chcú totiž presadiť, že náklonnosť je novým pohlavím, Takže pohlavie nie sú len 2, ale je ich ďaleko viac: muž, žena, lesbická žena, homosexuálny muž, transsexuál, intersexuál, bisexuál… ad infinitum.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

ROZHOVOR: Nevypravenie vlaku pre prolife názory zákazníka je protizákonné

ROZHOVOR: Nevypravenie vlaku pre prolife názory zákazníka je protizákonné | Správy Výveska | Scoop.it
O rozhodnutí nevypraviť vlak pre Národný pochod za život sme sa rozprávali s Annou Záborskou, poslankyňou Európskeho parlamentu za KDH.
Christin's insight:

Anna Záborská: "Počet prípadov diskriminácie kresťanov v EÚ sa každým rokom zvyšuje. Ale na takýto extrémny prípad si nepamätám."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Vláda pripravuje novú stratégiu ľudských práv na Slovensku

Vláda pripravuje novú stratégiu ľudských práv na Slovensku | Správy Výveska | Scoop.it

Mimovládne organizácie boli prostredníctvom svojich zástupcov vo výboroch Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (RV ĽPNMRR) prizvané na diskusiu a podnety k textu o stratégii ľudských práv na Slovensku.

Účastníci mali pripomienky k základnému konceptu ľudských práv, ktorý stojí na hodnotách slobody a rovnosti, pričom vynechal základnú hodnotu života a garanciu jeho ochrany (od počatia).  Nezohľadňuje kresťanský koncept človeka, minimalizuje práva rodiny, matiek, nerozpracováva niektoré aktuálne sociálne problémy – práva ľudí zbavených zamestnania po 50. roku života, situáciu dôchodcov, nedotýka sa práva na výhradu svedomia.  Nové práva presahujú rozsah dohodnutých európskych noriem podľa základných zmlúv európskych štátov a dokument stratégie v terajšej forme otvára dvere tzv. „novým právam“ (sexuálne a reprodukčné práva, práva LGBTI – Jogjakartské princípy, najnovšie odmietnuté Parlamentným zhromaždením organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, nové práva detí – tzv. juvenilná justícia).  Stratégia neodpovedá na otázku limitovania či konfliktu práv. Odvoláva sa na ľudskoprávne štandardy, ktoré sú predmetom neuzavretých diskusií v Európe aj vo svete. Používa pojmy z rodovej agendy, ktorých interpretácia je sporná u nás i vo svete.

Christin's insight:

Koncepcia ministerstva nezohľadňuje základnú hodnotu života a jeho ochranu (od počatia), ale zato otvára dvere tzv. "novým právam" (práva LGBTI, sexuálne práva) nad rámec európskych noriem!

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Návšteva Svätého Otca na Lampeduse: „Odpusť nám Pane, lebo sme zhrešili“

Návšteva Svätého Otca na Lampeduse: „Odpusť nám Pane, lebo sme zhrešili“ | Správy Výveska | Scoop.it

Dnes 8. júla 2013 sa uskutočnila prvá cesta pápeža Františka mimo Ríma, ktorej cieľom bol ostrov Lampedusa. Taliansky ostrov v Stredozemnom mori je symbolom nádeje, ale aj mnohých tragédií utečencov smerujúcich do Európy. Krátkou, ale zo strany médií pozorne sledovanou cestou si Svätý Otec želal vyjadriť spolucítenie s najbiednejšími, obeťami nešťastí a sociálnej nespravodlivosti, stretnúť sa s nimi a modliť sa spolu s nimi. 

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Animátori na R13 vytvoria atmosféru prijatia a rodiny

Animátori na R13 vytvoria atmosféru prijatia a rodiny | Správy Výveska | Scoop.it

Don Pavol Degro je v rámci rehole saleziánov zodpovedný za pastoráciu mládeže. Svoje skúsenosti aktívne využije i na Národnom stretnutí mládeže R13 v Ružomberku, kde povedie animátorov. Prinášame s ním rozhovor.

 

Slovo animátor v dnešnej dobe vyjadruje škálu od inštruktorov zumby v aquaparkoch až po kresťanských dobrovoľníkov. Existuje nejaká „všeobecná definícia“ toho „nášho“, kresťanského animátora? Aký by mal byť?

Na prvom mieste je svedectvo, žiť tak, aby to pre druhých bola inšpirácia k pozitívnemu naladeniu voči Bohu a ľuďom. Na druhom mieste je kompetencia, to čo robí, by mal robiť kvalitne.

Christin's insight:

Na prvom mieste je svedectvo, žiť tak, aby to pre druhých bola inšpirácia k pozitívnemu naladeniu voči Bohu a ľuďom. Na druhom mieste je kompetencia, to čo robí, by mal robiť kvalitne.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Sú opodstatnené nadštandardné práva pre homosexuálov?

Sú opodstatnené nadštandardné práva pre homosexuálov? | Správy Výveska | Scoop.it

V súčasnosti na Slovensku intenzívnejšie diskutuje o právnom postavení homosexuálov. Poslankyňa Smeru-SD v Európskom parlamente Monika Beňová žiada, aby slovenská vláda pohla s registrovanými partnerstvami. Prekvapil ma v tejto súvislosti aj vulgárny slovník, ktorý použila, na adresu politického oponenta.


Sú požiadavky, ktoré vznáša Monika Beňová legitímne? Naozaj sú homosexuálom upierané ich ľudské práva? Alebo ide skôr o politickú propagandu niektorých európskych socialistov a liberálov, ktorí namiesto miesto toho, aby riešili životné potreby Európy a jej občanov, strácajú čas a energiu so žabomyšími politickými bojmi o nadštandardných právach pre homosexuálov?
V tomto blogu sa pokúsim dať odpovede na hlavné argumenty, ktoré najčastejšie rezonujú. Rozpracoval som päť najčastejšie požívaných argumentov.

Christin's insight:

Naozaj sú homosexuálom upierané ich ľudské práva? Alebo ide skôr o politickú propagandu niektorých európskych socialistov a liberálov, ktorí namiesto miesto toho, aby riešili životné potreby Európy a jej občanov, strácajú čas a energiu so žabomyšími politickými bojmi o nadštandardných právach pre homosexuálov?

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Verejnosť je pobúrená z rozhodnutia železničného prepravcu

Verejnosť je pobúrená z rozhodnutia železničného prepravcu | Správy Výveska | Scoop.it

Po tom, čo súkromný železničný prepravca Wagon service travel odmietol poskytnúť výpravu vlaku Národného pochodu za život pre nestotožnenie sa s názorom na ochranu života, rozbehla sa horúca diskusia o diskriminácii kresťanov. Ostré debaty o rozhodí železničnej spoločnosti sa strhli nielen na internetových sociálnych sietiach, ale svoju nespokojnosť vyjadrili aj viaceré známe osobnosti politického života.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Homília arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ v Terchovej : Gréckokatolícka eparchia Bratislava

Homília arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ v Terchovej : Gréckokatolícka eparchia Bratislava | Správy Výveska | Scoop.it

Čo je centrom môjho života? Aké kritérium v ňom uplatňujem? Môžem o sebe povedať, že viera napĺňa môj život, že je rozhodujúcim faktorom smerovania môjho života, mojich dlhodobých i k bezprostredných rozhodnutí?  Som schopný vysvetliť, príťažlivo a presvedčivo predstaviť základné princípy mojej viery?! Dokážem si ich obhájiť?

Alebo sme už ako jednotlivci i ako spoločenstvo upadli do marazmu relativizmu, synkretizmu, vyberajúc si z viery, len to čo je „podľa môjho názoru“ ešte účelné, čo je ešte moderné. Čo to znamená – moderné, či nemoderné? Keď sa raz blahoslavená Matka Tereza dostala do debaty s radikálnymi predstaviteľmi feminizmu, bojujúcimi za „právo na potrat“, tak jej tieto milé dámy vyčítali: Sestra, vy mate názory staré sto rokov, mali by ste sa hanbiť. Matka Tereza na to jednoducho odpovedala. Mýlite sa. Ja mám názory staré už 2000 rokov… A nehanbím sa za ne, ale som na na ne hrdá!"

Christin's insight:

Keď sa raz blahoslavená Matka Tereza dostala do debaty s radikálnymi predstaviteľmi feminizmu, bojujúcimi za „právo na potrat“, tak jej tieto milé dámy vyčítali: Sestra, vy mate názory staré sto rokov, mali by ste sa hanbiť. Matka Tereza na to jednoducho odpovedala. Mýlite sa. Ja mám názory staré už 2000 rokov… A nehanbím sa za ne, ale som na na ne hrdá!"

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Disney je teraz zameraný proti tradičnej rodine

Disney je teraz zameraný proti tradičnej rodine | Správy Výveska | Scoop.it

Disney dlho produkoval filmy, ktoré mali pre deti nevinný obsah; boli krásne, zábavné a poučné. No už je tomu zrejme koniec. Disney Cable network potvrdzuje, že epizóda relácie pre deti “Good Luck Charlie” predstaví dieťa, ktoré má dve lesbické matky.

Pre sledovanie nevinnými deťmi táto homosexuálna sekundárna téma tvorí dojem, že homosexuálny zväzok je rovnaký ako zdravá rodina. Od veľmi útleho veku, naše deti budú takto forsírované myslieť si, že homosexuálny zväzok tvorí rovnocennú alternatívu zdravej rodine. Vzťah postavený na nemravnosti nemôže zrodiť nič dobré do budúcnsti dieťaťa!

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Slávnostnú odpustovú omšu na Mariánskej hore v Levoči slúžil kardinál Franco Rodé

Slávnostnú odpustovú omšu na Mariánskej hore v Levoči slúžil kardinál Franco Rodé | Správy Výveska | Scoop.it

Na Mariánskej hore dnes slávnostnou odpustovou svätou omšou vyvrcholila najstaršia východoslovenská púť. Liturgiu, ktorú si vypočulo niekoľko desiatok tisíc veriacich, slúžil pápežský legát a emeritný prefekt Kongregácie zasväteného života kardinál Franco Rodé.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Mega plagát Národný pochod za život

Mega plagát Národný pochod za život | Správy Výveska | Scoop.it
Christin's insight:

Na záver uvítacej svätej omše na Mariánskej hore v Levoči organizátori Národného pochodu za život v Košiciach rozprestreli veľký plagát na lúke pod Mariánskou horou, blízko kríža, kde sa v roku 1995 konala svätá omša s Jánom Pavlom II. Týmto neprehliadnuteľným plagátom organizátori chcú pozvať všetkých účastníkom púte v Levoči na Národný pochod za život v Košiciach. Viac sa o plagáte dozviete v tlačovej správe od organizátorov pochodu.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

KULTUREVUE: Ako kazateľ Cirkvi bratskej Cyrila a Metoda objavil

KULTUREVUE: Ako kazateľ Cirkvi bratskej Cyrila a Metoda objavil | Správy Výveska | Scoop.it

Od folklóru k autentickosti. Aj týmito slovami možno opísať cestu kazateľa Cirkvi bratskej, spisovateľa a maliara Daniela Pastirčáka k objaveniu šírky a hĺbky Cyrila a Metoda. „Cirkev bratská sa po minulé roky touto témou nijako nezaoberala. Do istej miery to bolo dané spôsobom, akým bola téma Cyrila a Metoda na Slovensku nastoľovaná. Nielen protestantské cirkvi, ale v zásade všetci zástancovia otvorenej spoločnosti vnímali tému vierozvestcov ako cudzorodú – skôr folklórnu tému –  ktorá nás odkazuje na východ do sféry vplyvu veľkého Brata, Ruska,“ tvrdí Daniel Pastirčák. Priznáva, že to bol omyl. „Bol to poľutovaniahodný stereotyp. Sám som mu dlhé roky podliehal.“


more...
No comment yet.
Scoop.it!

Svet kresťanstva: Cyrilo-metodské oslavy vystriedala levočská púť

Svet kresťanstva: Cyrilo-metodské oslavy vystriedala levočská púť | Správy Výveska | Scoop.it

Slávnostná atmosféra sa počas uplynulého víkendu presunula z Nitry na východ Slovenska. Rovnako aj pápežský legát Franc Rodé, ktorý za účasti tisícok veriacich celebroval hlavnú odpustovú omšu. Tradičná levočská púť vyvrcholila v nedeľu odpustovou omšou na Mariánskej hore. Na slávnosti sa zúčastnili tisíce veriacich. Medzi nimi aj skupina mladých, ktorí tak zakončili štvordňové putovanie z Muráňa.

Christin's insight:

Púť na Mariánskeho hore v Levoči je zdrojom sily a povzbudenia pre mnohých veriacich. Pritom nezáleži, čí sa človek-pútnik zúčastní len otváracej omše v sobotu o 17.00 alebo na nedeľnej bohoslužbe o 10.00. Levočšká svätyňa si získava srdia ľudí už po stáročia a je živým príkladom toho, že Panna Mária je príťažlivá aj v dnešnej hektickej dobe.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Francie udělila azyl aktivistce Femen, která podřízla kříž

Francie udělila azyl aktivistce Femen, která podřízla kříž | Správy Výveska | Scoop.it
Francie udělila azyl feministické aktivistce, která loni v Kyjevě motorovou pilou podřízla křesťanský kříž. Oznámily to dnes tiskové agentury s odvoláním na dotyčnou Ukrajinku.
more...
No comment yet.
Scoop.it!

Sagan sa spolieha aj na Boha: Bez požehnania od otca ani neodštartuje | Športky.sk

Sagan sa spolieha aj na Boha: Bez požehnania od otca ani neodštartuje | Športky.sk | Správy Výveska | Scoop.it

Slovenská cyklistická superhviezda Peter Sagan netají, že pred jednotlivými etapami Tour de France si vždy vypýta od otca požehnanie. A nevníma to ako divadlo či možnosť zaujať, ale verí v jeho účinky.

Požehnanie je opakom prekliatia a je formou modlitby. Dalo by sa definovať aj ako zvolávanie Božej pomoci na niekoho. „Každý deň dám Peťovi pri štarte etapy požehnanie, nech sa mu darí, nech má sily a je zdravý,“ vysvetlil pred časom Petrov otec Ľubomír Sagan.

Christin's insight:

Slovenská cyklistická superhviezda Peter Sagan netají, že pred jednotlivými etapami Tour de France si vždy vypýta od otca požehnanie.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

„Kto plakal nad smrťou týchto bratov a sestier?“ – pápež František na Lampeduse proti globalizácii ľahostajnosti

„Kto plakal nad smrťou týchto bratov a sestier?“ – pápež František na Lampeduse proti globalizácii ľahostajnosti | Správy Výveska | Scoop.it

Plné znenie homílie pápeža Františka, ktorú predniesol pri svätej omši na talianskom ostrove Lampedusa 8. júla 2013 v rámci svojej prvej pastoračnej cesty mimo Ríma. 

Christin's insight:

„Kto plakal nad smrťou týchto bratov a sestier?“ – pápež František na Lampeduse proti globalizácii ľahostajnosti

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Tajomný kláštor v Hlohovci – Matúš Lošonský

Tajomný kláštor v Hlohovci – Matúš Lošonský | Správy Výveska | Scoop.it

Nechcem veľa rozprávať okolo toho, len v skratke. Ide o priblíženie priestorov a života v kláštore k 900. výročiu prvej zmienky o Hlohovci a 500. výročiu kláštora. 

 

Christin's insight:

Fotoprehliadka k 500. výročiu kláštora v Hlohovci

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Vydanie poštovej známky 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu

Vydanie poštovej známky 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu | Správy Výveska | Scoop.it

Pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, bola 12. júna 2013 vydaná nová poštová známka s vyobrazením svätcov.

Christin's insight:

Pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, bola vydaná nová poštová známka.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Svet kresťanstva: Ján XXIII. a Ján Pavol II.: Neštandardné procesy svätorečenia

Svet kresťanstva: Ján XXIII. a Ján Pavol II.: Neštandardné procesy svätorečenia | Správy Výveska | Scoop.it

Koncom minulého týždňa pápež František odsúhlasil svätorečenie svojich predchodcov Jána XXIII. a Jána Pavla II. Najmä v prvom prípade ide o nezvyčajné rozhodnutie. Procesy blahorečenia a svätorečenia sú veľmi zložité a majú svoje presné pravidlá. Za ich priebeh zodpovedá vatikánska Kongregácia pre kauzy svätých. V prípade oboch populárnych pápežov sa najprv Benedikt XVI. a teraz aj František rozhodli využiť svoju pozíciu najvyššieho zákonodarcu a štandardné postupy porušili. 

more...
No comment yet.
Scoop.it!

S plačom opísala zázrak bl. Jána Pavla II.

S plačom opísala zázrak bl. Jána Pavla II. | Správy Výveska | Scoop.it

Mora, ktorá vlastní súkromnú bezpečnostnú firmu s manželom v susedstve Dulce Nombre de Tres Rios, povedala, že sa prebudila dňa 8. apríla 2011, so silnou bolesťou hlavy a šla do nemocnice v neďalekom meste Cartago, kde bola diagnostikovaná s ťažkými migrénami.

Bolesť trvala tri dni a Mora sa vrátila do nemocnice, kde séria testov ukázala aneuryzmu na pravej strane mozgu, ktorý začal krvácať – konštatuje jej ošetrujúci lekár Alejandro Vargas. Lekári neboli schopní zastaviť krvácanie a Vargas konzultoval jej prípad s kolegami z iných latinskoamerických krajín a v Španielsku, ktorí neodporúčali prevoz pacientky kvôli obtiažnym prístupom do postihnutej oblasti mozgu. Bolo to smrteľné riziko pre Floribeth, alebo by skončila s veľkými neurologickými poškodeniami, povedal jej lekár.

”Vrátila som sa domov s hrôzou blížiacej sa smrti. Len som sa prizerala na moje deti, ako chodia okolo mňa. Sledovali ako mi je alebo ticho stáli pri posteli. Môj manžel sa snažil byť silný, vzal ma za ruku a prežehnal sa ňou každú noc… Bolo to veľmi smutné,” povedal Mora.

Jej rodina vybudovla oltár pre Jána Pavla II. pred jej domom, a zakiaľ Mora sledovala beatifikáciu  zosnulého pápeža 1. mája 2011, zobrala časopis a pri pohľade na fotografiu pápeža, začala  počuť hlas.

”Vstaň, neboj sa,” povedal jej.

Ona teda vstala a cítila sa okamžite lepšie a celý rad lekárskych testov zistil, že jej aneuryzma jednoducho zmizla.

Christin's insight:

Žena z Kostariky, ktorej mozogová aneuryzma zázračne zmizla na príhovor pápeža Jána Pavla II. s plačom porozprávala svoj príbeh.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Deň otvorených dverí na Katarínke

Deň otvorených dverí na Katarínke | Správy Výveska | Scoop.it

DECHTICE 5. júla – Na Katarínke sa počas sviatku sv. Cyrila a Metoda konal tradičný Deň otvorených dverí. V poradí už dvanásty ročník sa niesol v duchu radostnej detskej atmosféry, sprevádzaním po ruinách kostola, organizovaním dvanástich cechov a dielní pre deti aj dospelých, či podávaním guláša. Svätú omšu celebroval františkán Felix Maria z Bratislavy, koncelebroval Mário Bosý. Prítomný bol Juraj Jordán Dovala (biskup cirkvi husitskej), ktorý na jej záver predniesol krátky príhovor.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

TA3 - Státisíce veriacich putovali na Mariánsku horu v Levoči

TA3 - Státisíce veriacich putovali na Mariánsku horu v Levoči | Správy Výveska | Scoop.it

Kroky tisícov veriacich smerovali na jedno z najvýznamnejších pútnických miest Slovenska - na Mariánsku horu v Levoči. Už niekoľko dní je tam púť, na ktorú prichádzajú státisíce veriacich. Mariánska hora v Levoči patrí aj do skupiny dvadsiatich najvýznamnejších pútnických miest Európy. 

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Rok viery: Encyklika Lumen fidei o viere, ktorá otvára pohľad do budúcnosti

Rok viery: Encyklika Lumen fidei o viere, ktorá otvára pohľad do budúcnosti | Správy Výveska | Scoop.it

V piatok 5. júla 2013 predstavili vo Vatikáne prvú encykliku pápeža Františka. Zapíše sa do dejín ako encyklika zo štyroch rúk. Prvý apoštolský list pápeža Františka má názov Lumen fidei (Svetlo viery), a ako dielo o viere je tretím do série, ako to plánoval ešte Benedikt XVI., keď vydal najprv encykliky Boh je láska a Nádej spásy. Benedikt túto tretiu – Svetlo viery – pripravoval, a rozpracovaný text odovzdal svojmu nástupcovi. Pápež František ho prijal a dokončil. Sám o tom hovorí s bode 7 encykliky. (Preklad úryvkov do slovenčiny je iba neoficiálnym prekladom autora tohto blogu.)


more...
No comment yet.
Scoop.it!

Na Mariánskej hore v Levoči sa uskutoční pokus o slovenský rekord

Na Mariánskej hore v Levoči sa uskutoční pokus o slovenský rekord | Správy Výveska | Scoop.it
Christin's insight:

Organizátori Národného pochodu za život sa pokúsia o dosiahnutie a zápis slovenského rekordu v najdlhšom nápise. Stane sa tak v Levoči na Mariánskej hore.
V sobotu 6.7.2013 od 18:00 do nedele 7.7.2013 do 12:00 zavesia najdlhší nápis striekaný sprejom na Slovensku. Nápis je 112 metrov dlhý a 3 metre široký a nesie text „NÁRODNÝ POCHOD ZA ŽIVOT, KOŠICE 22.9.13“.
Výroba nápisu, teda zošitie látky, nákres, striekanie a šitie pútok trvalo 4 ľudom 2 týždne. Na výrobu nápisu bolo použitých 33 litrov farby.
„Veríme, že aj týmto spôsobom propagácie sa nám podarí v septembri pritiahnuť do Košíc viac mladých ľudí nielen z východného Slovenska“, dodal Tomáš Kováčik.

more...
No comment yet.