Správy Výveska
2.7M views | +292 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scoop.it!

Svet kresťanstva: Pápež prekvapil novými kardinálmi. Chýbajú Európania, aj očakávané mená

Svet kresťanstva: Pápež prekvapil novými kardinálmi. Chýbajú Európania, aj očakávané mená | Správy Výveska | Scoop.it

„Pápež sa díva vpred a načrtáva línie pre nástupcu. Menej kúrie, viac misie. Budúcnosť je v očistení a globalizácii viery,“

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Beatifikácia Alojza Chmeľa na Kongregácii pre kauzy svätých

Beatifikácia Alojza Chmeľa na Kongregácii pre kauzy svätých | Správy Výveska | Scoop.it

Beatifikačný proces slovenského rodáka Andreja Alojza Chmeľa z Rehole bosých augustiniánov v Ríme sa na diecéznej úrovni už skončil. Nadobudnuté dokumenty boli v piatok 26. októbra slávnostne zapečatené na Rímskom vikariáte za účasti viacerých spolubratov z rehole, ako aj za prítomnosti veľvyslanca SR pri Svätej stolici Jozefa Draveckého spolu s manželkou, a následne odoslané na Kongregáciu pre kauzy svätých. Proces beatifikácie na diecéznej úrovni nebol jednoduchý, potvrdzuje to aj Gabriele Ferlisi, generálny postulátor kauzy: „Vyžadovalo si to mnoho času od obdobia zahájenia k uzavretiu. Najväčšou ťažkosťou bola jazyková stránka, pretože brat Alojz písal po slovensky, česky, poľsky. Dnes sme ale spokojní, že sme to uzatvorili.“ Ako dodal, preskúmal mnoho dokumentov a listov: „Boli to všetko dokumenty písane ručne. Všetky duchovné poznámky, niektoré písané drobným písmom, takže sme tomu ťažko rozumeli, ale potrebné bolo preložiť všetko. A tiež listy, ktoré napísal a potom všetko to, čo bolo napísané o ňom, listy, ktoré mu napísali iní. Vypracovali sme súhrn s rozsahom viac ako tisíc strán dokumentov.“

Alojz Chmeľ, vlastným menom Andrej, pochádzal zo Spišskej Starej Vsi. V roku 1935 vstúpil do Rehole bosých augustiniánov a krátko na to odišiel do noviciátu do Ríma. Zomrel ako 25-ročný v roku 1939 na rakovinu štítnej žľazy. Počas choroby a v čase najväčších bolestí sa nikdy nesťažoval. Vyznačoval sa veľkou zbožnosťou a pokorou, ako aj úctou k Cirkvi. Podľa generálneho postulátora bol Alojz Chmeľ „človekom, ktorého si ešte skôr, než vstúpil do rehole, vážili všetci: v rodine, medzi spolužiakmi, kdekoľvek sa nachádzal“. Bol známy svojou nadpriemernou morálnou vznešenosťou: „Keď k nám v roku 1935 vstúpil, rýchle si vybudoval hodnotné vzťahy, pretože budil úctu svojou osobnosťou a verným dodržiavaním pravidiel rehole. A potom v spolužití s ďalšími spolubratmi. Choroba bola skúškou veľkého hrdinstva. Znášal ju bez sťažovania sa. V tom čase neexistovali upokojujúce prostriedky, ktoré máme dnes. Ak sa niekto pozrie na jeho fotografiu, ako na chorého ležiaceho na posteli, je vidieť ako bol strhaný bolesťou. Je to však on, ktorý vždy hovoril: Ježiš, všetko pre teba!. Mladý človek, ktorý má veľa čo povedať aj dnešným mladým.“

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Svet kresťanstva: Podujatia na podporu arcibiskupa Bezáka sa zúčastnili aj dvaja rehoľní provinciáli

Svet kresťanstva: Podujatia na podporu arcibiskupa Bezáka sa zúčastnili aj dvaja rehoľní provinciáli | Správy Výveska | Scoop.it

Nielen radoví kňazi a rehoľníci, ale aj dvaja šéfovia slovenských reholí sa zúčastnili nedávneho podujatia na podporu odvolaného arcibiskupa Róberta Bezáka.

V publiku verejnej diskusie na tému Spiritualita spoločenstva v Cirkvi a prínos Mons. Róberta Bezáka, ktorá sa konala uplynulú nedeľu v Hlohovci, sedel aj provinciál Rehole bratov kazateľov (dominikánov) Reginald Adrián Slavkovský a provinciál Rehole menších bratov (františkánov) Jeremiáš Daniel Kvaka.

„Boli sme veľmi vďační za prítomnosť diecéznych kňazov a rehoľníkov z rôznych reholí, ale aj dvoch provinciálov rehole františkánov a dominikánov,“ povedal pre Svet kresťanstva organizátor akcie, františkán Leopold Jablonský. „Akcia dopadla nad očakávania, prebehla v rodinnom, pokojnom duchu, kde sme vyznali vernosť Cirkvi, Svätému Otcovi, ale zároveň aj právo slobodne sa pýtať.“

Františkánskeho provinciála Kvaku len nedávno zvolili za predsedu Konferencie vyšších rehoľných predstavených (KVRP), ktorá združuje všetky mužské rehole pôsobiace na Slovensku. Voľby sa uskutočnili začiatkom októbra po rezignácii dovtedajšieho predsedu Jána Halamu, provinciála Spoločnosti Božieho Slova (verbistov), ktorý odstúpil po roku vo funkcii. Konferencia pod jeho vedením vyjadrila podporu arcibiskupovi Bezákovi po jeho odvolaní. Osobitnú podporu mu vtedy vyjadrila aj rehoľa dominikánov. Do Rady KVRP bol na tom istom zasadaní zvolený aj provinciál Kongregácie Najsvätejšie Vykupiteľa (redemptoristov) Václav Hypius.

„Spočiatku som sa obával, akým smerom sa bude diskusia vyvíjať, ale nakoniec som mal z akcie dobrý pocit. Najmä preto, že v prvom rade nešlo o oslavu osobnosti Róberta Bezáka a kritiku slovenských biskupov, ale skôr o pohľad na úlohu laikov v cirkvi,“ zhodnotil podujatie jeden z účastníkov Marek Mačica. Podľa organizátora Jablonského nešlo o poslednú takúto akciu.

Imrich Gazda

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Rádio Vaticana - "Rovné zacházení" ad absurdum

Rádio Vaticana - "Rovné zacházení" ad absurdum | Správy Výveska | Scoop.it

Rakouské ministerstvo sociálních věcí připravuje novelu zákona o rovném zacházení. Pokud se budou chtít vyhnout citelným trestům, podnikatelé a poskytovatelé nájemních prostor v souladu s touto úpravou nebudou moci odmítnout obchodování s určitými skupinami lidí. Cílem novely je zabránit tzv. diskriminaci osob z hlediska jejich stáří, náboženského přesvědčení, světonázoru či sexuální orientace.
Gudrun Kuglerová, která řídí vídeňské sídlo “Observatoře projevů protikřesťanské diskriminace a intolerance v Evropě” (Observatory on Intolerance and Discrimination Against Christians), však v rakouském tisku upozorňuje na meze této novelizace. Rakousko by si nemělo lehkomyslně pohrávat se svobodou, upozorňuje právnička a teoložka Kuglerová. Je jedním ze základních práv orientovat svou hospodářskou činnost podle vlastních měřítek, poukazuje profesorka Mezinárodního teologického institutu. Odbornice na evropské právo také odkazuje na chybějící rozhodnutí Evropské unie v této problematice. Německo a jiné země se proti rovnému zacházení v podnikatelské oblasti z dobrých důvodů vyslovily a zákon tudíž nikdy v Bruselu neprošel, zdůrazňuje Kuglerová.
Pro zpravodajskou agenturu Kathpress pak vyjmenovává možné důsledky, vyplývající z přehnané aplikace „rovného zacházení“: židovský hoteliér by musel pronajmout sál k oslavám buršáckého spolku, katolický tiskař by nesměl odmítnout tisk protipapežského pamfletu, levicový designér by navrhoval protipotratové letáky, syn maďarského disidenta by musel pronajmout byt komunistovi a cestovní kancelář, specializovaná na muslimské zákazníky, by k nim musela přibrat i křesťany, líčí Gudrun Kuglerová.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Halloween a křesťanství (odpověď na otázku) - P. Vojtěch Kodet ThD. O.Carm

Halloween a křesťanství (odpověď na otázku) - P. Vojtěch Kodet ThD. O.Carm | Správy Výveska | Scoop.it
V poslední době se stále víc do našich škol dostává slavení svátku Halloween. Chtěla jsem se zeptat, jestli je tento svátek slučitelný s křesťanstvím a jestli jeho aktivní slavení není v rozporu s naší křesťanskou vírou. V naší farnosti jsou na to velmi rozdílné názory. Někteří tvrdí, že na tom nic není, že je to jako maškarní před postní dobou, a jiní zase, že jde o návrat k pohanství a že slavit tento svátek je hřích. Děkuji za odpověď.


Halloween se neslučuje s křesťanstvím ani v nejmenším.
Halloween je anglosaský lidový svátek, který se slaví 31. října. Tento svátek má kořeny v prastaré pohanské tradici dávných Keltů, kteří se loučili s létem a slavili příchod nového roku přesně tento den. Noc z 31.10. na 1.11. nesla název magická noc Samhain podle keltského boha Samhaina, který byl podle víry starých Keltů pánem mrtvých. Magičnost této noci spočívala v tom, že Keltové věřili, že se v ní stírá hranice mezi mrtvými a živými a že je možné tuto noc s mrtvými komunikovat. O této noci probíhaly bujaré oslavy, zapalovaly se obrovské ohně, lidé si na sebe navlékali masky a převleky, aby se chránili proti duchům zemřelých nebo se snažili tímto si je naklonit. Věřili, že duchové zemřelých mohou tuto noc pomáhat přátelům nebo škodit nepřátelům. Ohně měly duším zemřelých svítit na cestu do světa. Za úsvitu bůh mrtvých duše zemřelých odvedl zpět do říše duchů. Z křesťanského pohledu jde tedy o dávnou praxi spiritismu, který je s křesťanstvím naprosto neslučitelný. Pro křesťany je možné komunikovat s mrtvými pouze v Kristu, v rámci modlitby a slavení eucharistie. Problém tedy může nastat v situaci, kdy díky esoterické módnosti se spojí tento svátek s magickými rituály a vyvoláváním duchů zemřelých.

Název vznikl zkrácením anglického „All-Hallows-eve“, tedy „Předvečer Všech svatých“. Dnes se většinou slaví tak, že se děti oblékají do strašidelných kostýmů, chodí od domu k domu a koledují o sladkosti. Svátek se slavil většinou v anglicky mluvících zemích, převážně v USA, Kanadě, Velké Británii, Irsku, Austrálii, Novém Zélandu aj. Dnes se rozšiřuje do stále více zemí. Tradičními znaky Halloweenu jsou vyřezané dýně se svíčkou uvnitř, dále čarodějky, duchové, černé kočky, košťata, oheň, příšery, kostlivci atd. Typickými barvami jsou černá a oranžová. Dnes je tento importovaný pohanský svátek především předmětem zábavy a obchodu. Lidé jsou vyzýváni, aby vytvořili halloweenskou strašidelnou atmosféru díky maskám a strašidelným kostýmům.

Bohužel propagací tohoto pohanského svátku se postupně vytlačuje křesťanský svátek Všech svatých, ve kterém jednak prosíme o přímluvu naše svaté a uvědomujeme si smysl a cíl svého pozemského života, a památka Všech věrných zemřelých, kdy se účastníme se mše svaté obětované za zemřelé, navštěvujeme hřbitovy a modlíme se za ně. Je bolestné vidět, jak dřívější společné chystání věnečků na hroby našich drahých vystřídalo dlabání dýně a převlékání dětí do podivných strašidelných masek, a tím přejímání pohanského svátku s podivným obsahem. Slavit Halloween jako náboženský svátek by opravdu bylo hříšné, ale mít dýni za oknem jistě ne. Je otázka, proč to děláme. Pokud se nelze některým takovým novotám vyhnout, je důležité využít tuto příležitost a vysvětlit dětem rozdíl mezi svátkem Všech svatých, památkou zemřelých a Halloweenem, a varovat před jakýmikoli pokusy o vyvolávání duchů zemřelých nebo zahrávání si s magií, byť by byly myšleny jen jako zábava.


Vojtěch Kodet

more...
Gillan's comment, November 3, 2012 5:39 AM
Zdarvím admin, potreboval by som súrne na Vás kontakt. Ďakujem
Scoop.it!

Průzkum: Lidé potřebují církve pro duchovní oporu a charitu - Magazín ChristNet.cz

Průzkum: Lidé potřebují církve pro duchovní oporu a charitu - Magazín ChristNet.cz | Správy Výveska | Scoop.it

ětšina Čechů očekává od církví hlavně poskytování duchovní opory a charitativní činnost. S návrhem na majetkové vyrovnání státu s církvemi ale souhlasí jen šestina veřejnosti, občané se totiž neztotožňují se zamýšlenou podobou návrhu. Dvě třetiny veřejnosti si navíc ani nemyslí, že by restituce zlepšily vnímání církví ve společnosti. Vyplynulo to ze zářijového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM), jehož výsledky má ČTK k dispozici.
Potřebnost církví coby duchovní opory lidí vnímá 67 procent občanů, podle 59 procent je jejich důležitým úkolem péče o staré a nemocné a podle poloviny i o chudé. Dvě pětiny veřejnosti mají za to, že církve jsou potřebné pro dobrou morálku ve společnosti. Ale jen každý čtvrtý Čech soudí, že jsou potřebné pro správnou výchovu dětí nebo pro jejich vzdělávání.
Proti průzkumu z roku 1998 se mínění o církvích jako duchovní opoře nezměnilo, v ostatních oblastech však kleslo. Od roku 1993 se přesvědčení o jejich potřebnosti v oblastech péče o chudé, morálky ve společnosti a výchovy snížilo dokonce o téměř 20 procentních bodů.
O samotnou problematiku navrácení církevního majetku se zajímá 41 procent lidí, 58 procent nikoliv. Jen 16 procent lidí ale souhlasí s navrženým zákonem o majetkovém vyrovnání s církvemi, 65 procent s ním nesouhlasí.
Největší diskuse přitom u zákona vyvolává otázka, jaký má být rozsah vyrovnání. Nejvíce lidí, 63 procent, podle průzkumu souhlasilo s tvrzením, že se církvím nemá vracet nic nad rámec majetku vydaného v minulosti. Podle třetiny lidí by se jim mělo vrátit to, co jim bylo odňato po únoru 1948. Podle 12 procent by měly dostat i majetek zabavený před tímto datem. Téměř pětina občanů soudí, že by se jim měl vrátit veškerý dochovaný nemovitý majetek, a podle 17 procent by jim měla být vyplacena i finanční náhrada za nemovitý majetek, který už nelze vrátit.
Podle průzkumu se většině občanů nelíbí představa, že stát má vůči církvím finanční závazky a musí jim vyplácet peníze. Dvě třetiny dotázaných si myslí, že navrhované finanční náhrady jsou vysoké, že návrh neoprávněně zvýhodňuje církve proti ostatním restituentům nebo si církve mají peníze na svou činnost obstarávat samy. Naopak to, aby duchovní byli nadále placeni ze státního rozpočtu, podporuje jen každý pátý Čech.
Devětadvacet procent dotázaných si také myslí, že zabavení církevního majetku v roce 1948 bylo spravedlivé. Stejný počet lidí je zároveň přesvědčen, že vrácení takto získaného majetku je morální povinností české společnosti, opak si myslí 60 procent. Podle dvou třetin veřejnosti je navíc sporné, jestli církve majetek skutečně vlastnily.
Větší zájem o problematiku vrácení církevního majetku mají hlavně lidé starší 60 let, vysokoškoláci a ti, kteří nedůvěřují církvím a nesouhlasí s návrhem zákona o vyrovnání s církvemi. S návrhem častěji souhlasí věřící, důvěřující církvím a pravicově orientovaní lidé. Přesto i mezi věřícími je těch, kteří s návrhem souhlasí, menšina, dodalo CVVM.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Prednáška Jána Košturiaka: Leadership podľa Ježiša Krista

Prednáška Jána Košturiaka: Leadership podľa Ježiša Krista | Správy Výveska | Scoop.it

Pozývame na prednášku Jána Košturiaka s názvom Leadership podľa Ježiša Krista – kresťanské hodnoty a podnikane, ktorá sa uskutoční 26. októbra v Kostole sv. Štefana (Kapucíni) v Bratislave po svätej omši o 19.00.


Po prednáške bude autogramiáda v kníhkupectve U kapucínov.

Ján Košturiak pôsobí ako poradca a kauč v oblasti inovácií, strategického manažmentu, organizácie podniku a priemyselného inžinierstva.


Zároveň je autorom kníh Úvahy na každý deň, Zastavenia a otázky o manažmente, podnikaní a živote a Úvahy o podnikaní.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Bratrstvo svatého Pia X. vyloučilo kontroverzního biskupa Williamsona kvůli neposlušnosti - Magazín ChristNet.cz

Bratrstvo svatého Pia X. vyloučilo kontroverzního biskupa Williamsona kvůli neposlušnosti - Magazín ChristNet.cz | Správy Výveska | Scoop.it

Kontroverzní katolický biskup Richard Williamson byl vyloučen z Bratrstva svatého Pia X., které sdružuje katolické tradicionalisty. Oznámilo to dnes podle zahraničních agentur sídlo bratrstva ve Švýcarsku. V roce 2010 byl Brit Williamson odsouzen za popírání holokaustu, ale papež Benedikt XVI. přes následné tlaky neustoupil od zrušení Williamsonovy exkomunikace, o které rozhodl krátce před biskupovým skandálem kolem holokaustu.
"Williamson se v posledních letech vzdálil od vedení Bratrstva svatého Pia X. a odmítal projevovat respekt a poslušnost, která jeho nadřízeným přísluší. Nakonec byl vyloučen. Je to bolestivé rozhodnutí, které s ohledem na zájmy bratrstva je ale nezbytné," uvedlo bratrstvo v prohlášení k vyloučení 72letého Williamsona. Vatikán s bratrstvem v roce 2009 obnovil rozhovory, které mají za cíl členy bratrstva znovu zapojit do života církve. Stalo se tak krátce poté, co papež Benedikt XVI. zrušil exkomunikaci Williamsona a tří dalších tradicionalistických biskupů, za což se na jeho hlavu snesla tvrdá kritika.
Soud v bavorské Řezně uložil v dubnu 2010 Williamsovi pokutu 10.000 eur (zhruba 249.000 korun) za to, že v rozhovoru pro švédskou televizi rok předtím prohlásil, že plynové komory neexistovaly a že v nacistických koncentračních táborech zahynulo 200.000 až 300.000 Židů, nikoli oficiálně uváděných šest milionů. Popírání holokaustu je v Německu trestné a Williamsonovi za jeho slova hrozilo až pět let vězení. Soud ale nakonec s odvoláním na jisté procedurální chyby v procesu rozsudek zcela zrušil.
Bratrstvo svatého Pia X. založil v roce 1970 již zesnulý francouzský arcibiskup Marcel Lefebvre. Společenství zastává silně tradicionalistické postoje a odmítá mnohé reformy, jež zavedl druhý vatikánský koncil (1962 až 1965) s cílem církev modernizovat. Rozpory vládnou například v otázkách liturgie, vztahů katolické církve s dalšími křesťany i s jinými náboženstvími a v pohledu katolické církve na Židy.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Rada KBS pre rodinu k návrhu zákona o registrovanom partnerstve

Rada KBS pre rodinu k návrhu zákona o registrovanom partnerstve | Správy Výveska | Scoop.it

Rada KBS pre rodinu, ktorý zasadá 23. a 24. októbra v Belušských Slatinách, vydala vyhlásenie k návrhu zákona o registrovanom partnerstve. Vyhlásenie prinášame v plnom znení.

Vyhlásenie k návrhu zákona o registrovanom partnerstve

Vyzývame poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby odmietli návrh zákona o registrovanom partnerstve na prebiehajúcej 8. schôdzi parlamentu.

Návrh kladie homosexuálne partnerstvo na tú istú úroveň ako manželstvo s jeho výsadami v jednotlivých právnych úpravách. Homosexuálne cítenie, ktoré je vlastné niektorým osobám, nemá viesť k trvalému spoločenstvu života s právnou ochranou, a to z dôvodu, že homosexuálne partnerstvo nemožno klásť na jednu úroveň s prirodzeným manželským zväzkom medzi mužom a ženou. Homosexuálne úkony sú svojou povahou nezriadené a sú v úplnom protiklade k posvätnosti sexuality muža a ženy v manželstve.

Nie je to nič nové pod slnkom, pretože ľudia pred Kristom i v našom letopočte museli vždy s týmto zápasiť. Apoštol Pavol v 1. stor. n. l. píše Rimanom: „Preto ich Boh vydal nehanebným náruživostiam. Ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený. A podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a zahoreli žiadostivosťou jeden k druhému: muži s mužmi páchali nehanebnosť. Tak si sami na sebe odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie.“ (Rim 1, 26-28) Aká je to „zaslúžená odplata“, to vieme z histórie Ríma, ktorý padol na nemorálnosti. Chceme veriť, že nikomu z vás nejde o úpadok slovenského národa.

Veľmi závažný je fakt, že takýto zákon by nútil kresťanov nielen súhlasiť, ale aj priamo napomáhať homosexuálnym praktikám, čo je v rozpore s kresťanským učením. V skutočnosti zakladá diskrimináciu kresťanov. Praktizujúci kresťan nebude môcť kandidovať na starostu, či zamestnať sa na matričnom úrade, ak nechce napomáhať uznaniu homosexuálnych partnerstiev. Podobne v súkromnom sektore budú kresťania nútení kolaborovať v poskytovaní služieb súvisiacich s registráciou týchto partnerstiev. Takto sa v našej demokratickej spoločnosti dostanú kresťansky zmýšľajúci ľudia do takej izolácie, akú nezažili ani za najhlbšej totality.

Belušské Slatiny, 23. 10. 2012

Mons. Milan Chautur CSsR
košický eparchiálny biskup, predseda Rady KBS pre rodinu a členovia Rady KBS pre rodinu

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Arcibiskup Zvolenský: Digitálne technológie sú pre ľudí skutočne darom

Arcibiskup Zvolenský: Digitálne technológie sú pre ľudí skutočne darom | Správy Výveska | Scoop.it

Bratislava 24. októbra (TK KBS) - Digitálne technológie sú pre ľudí skutočne veľkým darom, sú príťažlivé, lebo v konečnom dôsledku zodpovedajú základnej ľudskej túžbe nadväzovať vzájomné vzťahy. Z Tlačového strediska Svätej stolice v Ríme to dnes prostredníctvom telemostu povedal účastníkom medzinárodného kongresu ITAPA v Bratislave Mons. Stanislav Zvolenský, predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS), ktorá dnes spolu so spoločnosťou Novell oznámili na kongrese spustenie projektu ECCLESIA.

"V katolíckej Cirkvi si uvedomujeme užitočnosť informačno-komunikačných technológií, chceme totiž, aby naša duchovná služba bola primeraná mentalite a možnostiam súčasnej spoločnosti a nenechala nevyužité výborné možnosti, ktoré poskytujú komunikačné technológie, a preto sa radi zúčastňujeme na stretnutí odborníkov v tejto oblasti, na kongrese ITAPA," dodal bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Otroctvo v uliciach Bratislavy: trikrát a dosť!

Otroctvo v uliciach Bratislavy: trikrát a dosť! | Správy Výveska | Scoop.it

Druhý diel príbehu žobrákov z bratislavských ulíc mal zvláštny účinok: prišli mi desiatky mailov od ľudí, ktorých sa dotýka zneužívanie živých bytostí na otrockú prácu. V tých mailoch bolo množstvo informácií, ktoré mi umožnili dokončiť mozaiku celého príbehu. Aj vďaka týmto ľuďom, či skôr hlavne vďaka nim dnes píšem tretí a zároveň posledný článok na túto tému. Prišiel som na hranicu, za ktorou by to celé malo byť už len vecou orgánov činných v trestnom konaní a ani sa nechcem priživovať na téme, ktorá je parazitizmu beztak plná po okraj. Zdrojom veľkej časti toho, čo nájdete nižšie sú mnohí, ktorí mi v začiatkoch pomáhali priamo v teréne, alebo neskôr poskytli unikátne informácie, bez ktorých by som sa ďalej nepohol. Moji blízki, taxikári, predavačky, novinári, učiteľ, policajt, ľudia, čo denne brázdia ulice a záleží im na tom, čo sa okolo nich deje. Chcel som, aby mi pomohli odhaliť tajomstvá gangu. Podarilo sa.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Čísla o katolících ve světě

Čísla o katolících ve světě | Správy Výveska | Scoop.it
Také letos vydala agentura Fides ke světovému dni misií statistiky o misijní Církvi ve světě. K poslednímu prosinci 2010 vzrostla světová populace na 6.848.550.000 lidí, což je o 70.951.000 více než předchozího roku. Populační růst byl zaznamenán především v Asii a v Africe.

Katolíků ve světě bylo 1.195.671.000, o 15.006.000 více než v předchozím roce. Nárůst je patrný zvláště v Africe, v Americe a v Asii, za nimi je Evropa a Oceánie. Světové procento katolíků vzrostlo o 0.04 % na 17.46 %. Nárůst je nejzřetelnější v Africe, v Amerikách, v Asii a Oceánii, pokles nastal opět v Evropě.

Počet církevních okrsků narostl o 10, tedy na 5.104 vytvořených v Africe, Amerikách, v Evropě a v Asii. Misijních stanic se stálým knězem je o 207 více než v předchozím roce. Stanic bez kněze je o 2.734 více, nárůst je patrný na všech kontinentech s výjimkou Asie.

Počet biskupů vzrostl na 5.104; nárůst platí jen u diecézních biskupů, počet řeholních biskupů poklesl. Kněží je 412.000, o 1.643 více než předchozího roku. Pokles je opět v Evropě, zatímco největší nárůst má Afrika. Počet řeholních kněží poklesl s výjimkou Afriky a Asie. Katechetů je o 9.551 více než v předchozím roce, celkem 3.160.628. Čísla vzrostla v Amerikách a v Evropě a v Oceánii, v Africe a v Asii poklesla.

Církev řídí 5.305 nemocnic, nejvíce v Amerikách a v Africe. Dispenzáře jsou hlavně v Amerikách, v Africe a v Asii. Leprosárií je v Asii 285, v Africe 198. Domů pro staré a chronické nemocné je v Evropě 8.021 a v Amerikách 9.882. Církev řídí 9.882 sirotčinců, z toho třetina je v Asii.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Rok viery: Synoda poukazuje na pestré témy o evanjelizácii

Rok viery: Synoda poukazuje na pestré témy o evanjelizácii | Správy Výveska | Scoop.it

Už po 13-ty raz sa v Ríme zišli zástupcovia biskupov z celého sveta na generálne zasadanie biskupskej synody. Tentoraz na tému novej evanjelizácie. Od nedele 7. do nedele 28. októbra je na synode Vatikáne spolu 262 riadnych účastníkov, čo je najväčší počet v histórii synod. K riadnym účastníkom bolo pozvaných ďalších 45 odborníkov z rôznych oblastí a 49 tzv. poslucháčov. Spomedzi riadnych účastníkov synody je 142 „synodálnych nováčikov“.

V úvodných dňoch sa hovorilo najmä o situácii Cirkvi na jednotlivých kontinentoch. Kardinál Péter Erdö z Budapešti uviedol, že Európu charakterizujú demografický pokles, starnutie populácie, ekonomická kríza a oslabenie kultúrnej a náboženskej identity. „Ľudia v Európe dnes majú hlad a smäd po nádeji.“ V Afrike, podľa kardinála Polykarpa Pengu z Tanzánie, chýbajú kvalifikovaní misionári a evanjelizáciu ohrozujú kmeňové konflikty, korupcia, choroby, násilie a obchod s ľuďmi. Arcibiskup z Bombaja, kardinál Oswald Gracias, upozornil, že v Indii a Číne dnes žije 37% svetovej populácie. Ázia je požehnaná na boom nových technológií a toto treba vnímať nie ako ohrozenie, ale ako veľký Boží dar pre odovzdávanie evanjelia.

Biskup z Bangladéša, Gervas Rozario, adresoval všetkým biskupom vážnu výzvu návratu k chudobe. „Ako autentickí veriaci v Ježiša Krista sa musíme naučiť nielen sa vzdávať materiálnych dobier, ale doceňovať jednoduchosť a pokoru chudobných, ich radosť vtom málo, čo majú, a ich ústretovosť k ostatným.“

Na synode vystúpili s príspevkami aj dvaja zástupcovia Slovenska, ich príspevky boli v taliančine. Gréckokatolícky eparcha Ján Babjak vo štvrtok 11. októbra vyzdvihol v krátkosti motto blahoslaveného biskupa Gojdiča „Boh je láska, milujme ho!“ a zdôraznil potrebu svätosti kňazov i biskupov, lebo vďaka ich horlivosti a svätosti života rastie viera veriacich. V stredu 17. októbra vystúpil s príspevkom aj bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský. Hovoril o výzvach ku konverzii. „Sprevádzajú nás mnohé výzvy ku konverzii, vyjadrené úprimne alebo v duchu sporu, ale žiadaný efekt zostáva ten istý: autentická a účinná konverzia.“

Hlavný predstavený saleziánov don Pascual Chávez, jeden z desiatich zástupcov rehoľných predstavených, na synode poukázal na spojitosť evanjelizácie a povolaní. Dnes je potrebná najmä kultúra povolania: vnímať samotný život ako dar od Boha pre určité poslanie. Synoda má pomôcť pastierom Božieho ľudu byť skutočnými duchovnými vodcami.

Zverejnil Rastislav Hamráček

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Vatikánsky rozhlas - Slovensko: V Bratislave sa uskutočnila konferencia o kultúre života

Vatikánsky rozhlas - Slovensko: V Bratislave sa uskutočnila konferencia o kultúre života | Správy Výveska | Scoop.it

Bratislave sa dnes konala medzinárodná konferencia „Kultúra života – kultúra pre život“, ktorú spoluorganizovali KBS, občianske združenie Fórum života a organizácie venujúce sa podpore a ochrane života. Vystúpili na nej desiatky odborníkov z viacerých krajín venujúcich sa podpore a ochrane života od počatia po prirodzenú smrť, predstavitelia spoločenského, akademického a náboženského života. Jedným z kľúčových hostí bol predseda Pápežskej rady pre rodinu arcibiskup Mons. Vincenzo Paglia. Na konferencii vystúpil i sekretár Pápežskej rady pre pastoráciu zdravotníkov Mons. Jean-Marie Musivi Mupendawatu a ďalší rečníci.

Vyše stovka účastníkov konferencie sa tiež zapojila do neformálnych diskusií o možnostiach spolupráce v prospech kultúry života na Slovensku, ale aj v európskom a globálnom kontexte. Poukázali tiež na potrebu presadenia systémových riešení v prospech kultúry života na Slovensku. Ide napríklad o potrebu prijať komplexný Národný program na ochranu a rozvoj rodiny. Aktivity a propagačné materiály na jej ochranu a podporu priblížili viaceré mimovládne organizácie. Nechýbali tiež umelecké diela, ktoré predstavili myšlienku ochrany života od počatia po prirodzenú smrť.

Organizátori konferenciu pripravili v spolupráci s Ústavom zdravotníckej etiky Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity, ktorý slávi 20. výročie svojho založenia. V jej úvode pozdravil účastníkov aj apoštolský nuncius na Slovensku Mario Giordana a vedúci Kancelárie prezidenta SR Milan Čič. Zúčastnili sa na nej aj poslanci Európskeho parlamentu Anna Záborská a Miroslav Mikolášik, ktorý spolu s arcibiskupom Pagliom a predsedom KBS Mons. Stanislavom Zvolenský nad ňou prevzali záštitu. Súčasťou programu je i svätá omša a koncert „Za život – Pro life“.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Senioři si pořídili dceru ze zkumavky. Nestačili na ni, šla k adopci - iDNES.cz

Senioři si pořídili dceru ze zkumavky. Nestačili na ni, šla k adopci - iDNES.cz | Správy Výveska | Scoop.it

Starší italský pár si pomocí umělého oplodnění pořídil dceru. Už od útlého věku ji však senioři zanedbávali a dítě skončilo v péči pěstounů. Teď italský soud po dvou letech rozhodl, že dívka půjde k adopci. V Itálii to rozpoutalo debatu o tom, jestli by úřady měly povolovat umělé oplodnění starším lidem.


Soud v Turíně odebral dvouapůlletou dceru 71letému Luigimu De Ambrosisovi a jeho 59leté ženě Gabrielle. Usoudil, že nejsou schopni se o své dítě adekvátně postarat. Informoval o tom zpravodajský server telegraph.co.uk.
Viola přišla na svět jako dítě ze zkumavky. Když jí byl pouhý měsíc, nechali ji samotnou v autě tři čtvrtě hodiny. Od té doby je v péči pěstounů a případem se zabývá soud.
De Ambrosis se hájí tím, že zrovna vykládal z auta nákup a že by svou malou dcerku nikdy bez dozoru tak dlouho nenechal. V rozhodnutí soudu však stojí, že pár Violu zanedbával ve více případech, navíc ji nedával dostatečnou lásku. "Vůbec jim nevadilo, že dítě v autě brečí. Nijak na to nereagovali," stojí v prohlášení soudu.


Dívka nevšímavostí rodičů trpěla, říkají odborníci
Komise složená z odborníků na psychiatrii uvedla, že dívka nedostatkem pozornosti rodičů velmi trpěla. Na jejich přítomnost či nepřítomnost nijak nereagovala, což v tomto věku není normální. Naopak doslova ožila, když s ní mluvili vzdělávací specialisté.
Soud obvinil pár, že si dítě pořídil z "narcistických" důvodů a v péči o ní selhal. Vysloužilý major a knihovnice jsou z rozhodnutí zdrceni. Verdikt soudců vnímají jako diskriminaci starých lidí. "Berou nám naši malou dceru jen proto, že jsme starší a navíc nám chtějí zakázat ji vídat," řekl De Ambrosis novinám La Stampa.
Senioři se proti odebrání své dcery chtějí odvolat až k italskému nejvyššímu soudu. Zatím však Violu nebudou smět ani navštěvovat.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

K VECI: Nepoctivosť debaty o „právach“ LGBT

K VECI: Nepoctivosť debaty o „právach“ LGBT | Správy Výveska | Scoop.it
Obhajcovia homosexuálov nikdy nechcú, aby sa pri debate o právach homosexuálov v zámorí (mimo USA, pozn. red.) hovorilo striktne o násilí na homosexuáloch. Samozrejme, hovoria, že chcú.
more...
No comment yet.
Scoop.it!

Rádio Vaticana - "Manželství pro všechny" na spadnutí

Rádio Vaticana - "Manželství pro všechny" na spadnutí | Správy Výveska | Scoop.it

Za tímto legislativním návrhem stojí teorie genderu, píše Mons. Yves Le Saux. Je zde snaha uzákonit představu, podle které nejsou sexuální rozdíly biologického řádu a nezakládají lidskou identitu. Každý člověk si podle této teorie může libovolně volit svou sexuální orientaci, nezávisle na pohlaví, vysvětluje biskup Le Mans a dodává: Ve hře jsou tedy zcela zásadní otázky, vyžadující vážnou, citlivou a nenásilnou debatu. Podle arcibiskupa Clermont-Ferrand je třeba se před hlasováním o zákonu dotazovat po případných administrativních důsledcích. Návrh zákona předpokládá odstranění pojmů otec-matka a jejich náhradu obecnějším termínem„rodiče“. To však povede k přepsání mnoha článků občanského zákoníku, upozorňuje Mons. Hippolyte Simon. Je vůbec možné právním nařízením rozhodnovat o mateřství a otcovství – jednoduše řečeno, lidské identitě?, dotazuje se místopředseda Francouzské biskupské konference. Mons. Laurent Ulrich se staví proti názvu legislativní úpravy, nazvané „manželství pro všechny“. Vždy budou existovat situace, kdy manželství není možné – bratr a sestra, strýc a neteř se manželi stát nemohou, doufá arcibiskup Lille. Nejvíce kritizována je však možnost adopce dětí pro homosexuální páry. Prvním subjektem, který je třeba hájit, je dítě. Teprve potom přichází na řadu touha dospělých po rodičovství, poznamenává Mons. Eric Aumonie, biskup francouzského Versailles.


more...
No comment yet.
Scoop.it!

Farmaceutické spoločnosti o antikoncepcii klamú | Hlavné správy

Farmaceutické spoločnosti o antikoncepcii klamú | Hlavné správy | Správy Výveska | Scoop.it

Centrum pre bioetickú reformu vyzvalo Kanceláriu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na Slovensku, aby ukončila svoju spoluprácu s firmou Bayer na zavádzajúcom propagovaní hormonálnej antikoncepcie medzi stredoškolákmi. Firma Bayer na svojich letákoch a webstránke hovorí iba o benefitoch kombinovanej antikoncepcie a zamlčiava, že v roku 2005 Svetová zdravotnícka organizácia takú antikoncepcia vyhlásila za vysokokarcinogénnu pre ľudí.
„Bayer ďalej klame ženy a mladých o základných biologických faktoch, keď tvrdí, že antikoncepcia zabráni uhniezdeniu vajíčka v maternici. Nikdy sa neuhniezďuje v maternici vajíčko, ale týždňové embryo! Na základe toho Bayer šíri, že antikoncepcia neznamená potrat. Pravda je, že každá hormonálna antikoncepcia môže spôsobiť zabitie týždňového embrya!“ uvádza Jana Tutková, riaditeľka CBR.

Hormonálna antikoncepcia má tri mechanizmy pôsobenia, z ktorých každý môže zlyhať. Práve preto, že i pri užívaní hormonálnej antikoncepcie môže dôjsť k dozretiu vajíčka, ktoré spermia môže oplodniť, nastupuje mechanizmus, keď hormón zabráni zhrubnutiu steny maternice, aby nemohla prijať týždňové embryo. Nie vajíčko, ako uvádza Bayer, ani oplodnené vajíčko - o tom sa dá hovoriť len prvých 24 hodín od preniknutia spermie do vajíčka. Týždňové embryo je novým človekom s vlastnou a kompletnou DNA, stovkou buniek a kontinuálnym rastom, ktorý je zastavený nemožnosťou uhniezdenia v maternici. Človek v embryonálnom štádiu zomiera.
CBR požiadala riaditeľku Kancelárie SZO v SR, MUDr. Darinu Sedlákovú, aby okamžite ukončila spoluprácu s firmou, ktorá ide za ziskom aj cez klamstvo a mrtvoly. MUDr. Sedláková spolu s firmou Bayer vyzvala stredné školy listom, aby sa prihlásili na školenie a sprostredkovali stredoškolákom vyučovanie o antikoncepcii. Na firmu Bayer v USA boli podané tisícky žalôb práve pre antikoncepciu určenú pre tínedžerov s pôsobením proti akné. Od minulého roka tieto typy antikoncepcie preveruje tak Európska agentúra pre lieky (EMA) ako i americká FDA
Pre sťažnosti adresované minulý týždeň Rade pre reklamu firma Bayer stiahla viacero klamlivých stránok zo svojej webstránky www.antikoncepcia.com. Klamlivá letáková kampaň však už vyše roka beží na gynekologických ambulanciach. Podľa zákona o reklame je zakázaná reklama na lieky na lekársky predpis. Takými je aj hormonálna antikoncepcia.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Ako osláviť sviatok všetkých svätých? - Článočky | Maminy | MojaKomunita.sk

Ako osláviť sviatok všetkých svätých? - Článočky | Maminy | MojaKomunita.sk | Správy Výveska | Scoop.it

Minulý rok ma zaujalo niekoľko nápadov na slávenie sviatkov v katolíckych rodinách zo zahraničia. Zvlášť v USA je silná "tradícia" prezliekať sa v predvečer sviatku Všetkých svvätých do strašidelných kostýmov a chodiť strašiť / koledovať. Niektorí kresťanskí rodičia tento zvyk pozmenili tak, aby vyjadroval ducha kresťanského sviatku.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Katolícka charita upozorňuje na patologické hráčstvo na automaty

Katolícka charita upozorňuje na patologické hráčstvo na automaty | Správy Výveska | Scoop.it

Patologické hráčstvo je jedným z najčastejších dôvodov, prečo sa ľudia stávajú bezdomovcami, upozorňuje Slovenská katolícka charita (SKCH) v súvislosti so zámerom Vlády SR zmeniť zákon o hazardných hrách. Vláda totiž navrhuje, že ak sa obce rozhodnú vytlačiť zo svojho územia hazard, bude to pre ne zložitejšie ako v súčasnosti. „Podľa našich štatistík sa až 30 percent ľudí ocitlo na ulici kvôli hracím automatom. Snaha získať finančné prostriedky týmto spôsobom ich privádzala do väčších a väčších strát, kvôli čomu prišli o všetko a skončili na ulici“, uviedol generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák. A keďže títo ľudia prišli takmer o všetko, štát musí zaplatiť výdavky súvisiace so zabezpečením ich základných životných potrieb. Zámer vlády bude mať preto negatívny dopad nielen pre jednotlivcov, ale dotýka sa celej spoločnosti.

„Náklady, ktoré štát vynaloží prostredníctvom samospráv na poskytovanie sociálnych služieb v útulkoch a nocľahárňach sa pohybujú od 1500 do 2 000 eur ročne na jednu osobu. Je to približne suma, ktorú dostane štát na daniach za jeden herný automat,“ upozorňuje generálny sekretár SKCH. Financie od štátu však aj tak nestačia na pokrytie všetkých nákladov a charity preto doplácajú na starostlivosť o bezdomovcov najmä z cirkevných zbierok organizovaných v kostoloch. Vymaniť sa z hráčskej závislosti je veľmi ťažké. Patologické hráčstvo je diagnózou, ktorá postihuje rovnako mladých ako aj starších. Osobitnou skupinou je rómska komunita, kde sa pridružujú aj problémy s prekvitajúcou úžerou. Vážnym problémom sú aj nebankové subjekty, ktoré veľmi radi požičajú aj nezamestnaným a gamblerom, najmä ak vlastnia nejakú nehnuteľnosť. „Mnohí ľudia tak prišli kvôli niekoľkotisícovým pôžičkám o svoje byty. Vláda sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala, že ochráni nízkopríjmové skupiny pred subjektmi, ktoré poskytujú pôžičky hraničiace s úžerou. Dúfali sme, že sa dočkáme konkrétnych opatrení aj v tomto smere“, dopĺňa Gumulák. Vládu pritom za nedostatočnú ochranu dlžníkov v minulosti kritizovala aj Európska komisia.

Slovenská katolícka charita je najväčší neštátny poskytovateľ sociálnych služieb v SR. Prevádzkuje viac ako 220 zariadení a služieb z toho vyše 60 určených pre ľudí bez domova. Ročne charita pomôže na Slovensku takmer 90-tisíc ľuďom v núdzi.

TK KBS informoval Lukáš Melicher

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Vatikánsky rozhlas - Benedikt XVI. počas audiencie: Veda nestačí, aby bol človek slobodný

Vatikánsky rozhlas - Benedikt XVI. počas audiencie: Veda nestačí, aby bol človek slobodný | Správy Výveska | Scoop.it

Ohraničený svet, svet presných výpočtov a zmyslových skúseností, skrátka povedané svet vedeckého poznania – akokoľvek je pre život človeka dôležitý – sám o sebe jednoducho nestačí. Potrebujeme nielen chlieb, potrebujeme aj lásku, zmysel a nádej, istý základ, pevnú zem, ktorá nám pomáha žiť autenticky aj v kríze, aj v temnote, aj v ťažkostiach a v každodenných problémoch. Viera nám daruje práve toto: je dôveryplným spoľahnutím sa na druhého, na to „Ty“, ktorým je Boh: on mi dáva istotu – a nie je to istota, ktorá by bolo menej pevná, než tá, ktorú možno presne vypočítať alebo vedecky dokázať. Viera nie je len intelektuálnym súhlasom človeka s určitými pravdami o Bohu; je to úkon, ktorým Bohu slobodne dávam svoju dôveru, lebo on je mojím Otcom a miluje ma; je to priľnutie k tomu „Ty“, ktoré mi darúva nádej a dôveru. Samozrejme, toto priľnutie k Bohu, má svoj konkrétny obsah: uvedomujeme si v ňom, že Boh sa nám zjavil v Kristovi a ukázal nám svoju tvár, priblížil sa každému z nás.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Projekt ECCLESIA má zefektívniť komunikáciu vo vnútri Katolíckej cirkvi

Projekt ECCLESIA má zefektívniť komunikáciu vo vnútri Katolíckej cirkvi | Správy Výveska | Scoop.it

Bratislava 24. októbra (TK KBS) - Projekt ECCLESIA má veriacim zjednodušiť prístup k vybaveniu základných dokumentov, ktoré používajú v bežnom živote. Ide o pilotnú fázu, ktorá štartuje na prvých kontaktných miestach v Bratislavskej a Košickej arcidiecéze. TK KBS to povedal Anton Ziolkovský, výkonný sekretár Konferencie biskupov Slovenska, ktorý dnes priblížil základné informácie o projekte na medzinárodnom kongrese :ITAPA: v Bratislave. Na ňom projekt bližšie predstavia vo štvrtok 25. októbra.

TK KBS: Čo je to Ecclesia?
Ziolkovský: "Vo všeobecnosti slovo - ecclesia - znamená chrám, ale aj cirkev ako spoločenstvo. Už samotný názov projektu naznačuje, že je určený veriacim v Katolíckej cirkvi."

TK KBS: A čo projekt "Ecclesia"?
Ziolkovský: "Ide o projekt, ktorý má v prvom kroku veriacim zjednodušiť prístup k vybaveniu základných dokumentov, ktoré používajú v bežnom živote."

TK KBS: Kde vznikla táto myšlienka?
Ziolkovský: "Inšpirácia prišla z Čiech, kde existuje už systém kontaktných miest Czech POINT v rámci fungovania verejnej správy. Na Slovensku vznikol po komunikácii firmy Novell s Bratislavskou arcidiecézou."

TK KBS: Ako to má fungovať na Slovensku?
Ziolkovský: "Vďaka projektu Ecclesia vytvoríme z vybraných farských úradov takzvané kontaktné miesta, ktoré budú označené piktogramom. Z týchto miest bude potom možné odoslať požiadavku o daný dokument. V súčasnosti štartujeme pilotnú fázu projektu, preto upozorňujem, že to nebude zatiaľ všade. Už teraz začínajú fungovať prvé body v Bratislave a v Košiciach. Treba podotknúť, že Katolícka cirkev má stáročiami dobre vybudovanú infraštruktúru, ktorá pozostáva z diecéz a tie zase z farností. Každé sídlo diecézy a farnosti je už dnes pre veriacich kontaktným miestom na vydávanie a overovanie dokumentov. Zásadná zmena spočíva v tom, že kým doteraz ste na toto kontaktné miesto, kde boli uložené vaše osobné dáta, museli prísť osobne, od tejto chvíle si tento dokument môžete vyžiadať elektronicky a z iného miesta."

TK KBS: Môžete uviesť konkrétny príklad?
Ziolkovský: "Predstavme si, že pochádzate napríklad z východného Slovenska, ale žijete a pracujete v Bratislave, kde plánujete aj svadbu. Potrebujete krstný list. Prídete na kontaktné miesto - faru v Bratislave - a zadáte požiadavku, aby vám ho zaslali z vášho rodiska. Kontaktné miesta z Bratislavy a východu sa spoja a vy si budete môcť vyzdvihnúť daný krstný list v Bratislave."

TK KBS: Aké ďalšie dokumenty sa budú dať takto vybaviť?
Ziolkovský: "V prvej fáze ide o vybavenie len základných dokumentov, ako je krstný list či potvrdenie o prijatí sviatostí. Tie vydá autorizovaná osoba na autorizovanom mieste."

TK KBS: Čo si od toho sľubujete?
Ziolkovský: "Prvá vec - v čase súčasnej krízy - šetríme čas i peniaze našich veriacich."

TK KBS: Ide teda len o pragmatické dôvody, keď ste začali s týmto projektom?
Ziolkovský: "Nie, nerobíme to len z pragmatických dôvodov. To nie je projekt, ktorý na seba nejako zarobí. Táto služba pre veriacich nie je samoúčelná, ale je súčasťou komunikácie, ktorá napomáha vytvoriť komunitu. I keď využívame moderné technológie, projektom Ecclesia nesledujeme len zrýchlenie komunikácie a primárne ho nerobíme ani kvôli zlepšeniu obehu dokumentov. Našou hlavnou motiváciou je spraviť všetko, aby sme našim veriacim sprostredkovali nadprirodzené dobro, ktorým je Boh sám."

TK KBS: Ako to myslíte?
Ziolkovský: "Projekt prináša časovú úsporu a uľahčí komunikáciu vo vnútri Cirkvi. To, že ho robíme, znamená, že v konečnom dôsledku uľahčíme veriacemu vyslúženie sviatosti, ktorá je veľkým duchovným dobrom, a teda ho priblížime k večnej spáse.“

TK KBS: Spomenuli ste, že projekt len začína...
Ziolkovský: "Áno, začíname zatiaľ len v dvoch najväčších arcidiecézach - Bratislavskej a Košickej. To znamená, že inde to ešte fungovať nebude."

TK KBS: Znamená to, že Bratislava a Košice už majú vytvorené prvé kontaktné body?
Ziolkovský: "Áno, Bratislavská a Košická arcidiecéza už majú vytvorené prvé kontaktné body. Veľká vďaka patrí v súčasnosti riaditeľom biskupských úradov týchto diecéz - Tiborovi Hajdu a Jánovi Urbanovi, ktorí sa o to pričinili, ale najmä obom otcom arcibiskupom za ich podporu. Zatiaľ to nebude fungovať on-line, iba prostredníctvom osobných návštev týchto bodov, teda fár. Ich zoznam bude dostupný."

TK KBS: Prečo iba dve diecézy?
Ziolkovský: "Projekt je len v pilotnej fáze, pozývame ďalšie diecézy. Krok za krokom kráčame ďalej. Najbližšie k pripojeniu sú Spišská a Žilinská diecéza."

TK KBS: Akú úlohu pri tomto projekte zohráva KBS?
Ziolkovský: "KBS tento projekt zastrešuje. Je vlastníkom známky "Ecclesia". Naším cieľom je vybudovať infraštruktúru pre komunikáciu medzi arcidiecézami a diecézami v rámci jestvujúcich štruktúr Katolíckej cirkvi na Slovensku na jednom mieste tak, aby sa stala všeobecne dostupnou a preferovanou službou pre všetkých veriacich pri vybavovaní zadefinovaných požiadaviek. Cieľom je vybudovať kontaktné miesta, kde bude možné požiadať, vystaviť, overiť potrebné dokumenty ako v papierovej, a neskôr i v elektronickej podobe."

TK KBS: Koľko finančných prostriedkov ste do toho doteraz investovali?
Ziolkovský: "Nie je to nákladná záležitosť, pretože všetko bude bežať cez webové rozhranie. Centrálne technické zabezpečenie stálo okolo 12-tisíc eur."

TK KBS: Vyžiada si projekt aj ďalšie investície?
Ziolkovský: "Na každom kontaktnom bode to bude spravovať určený človek. Na bežnom farskom úrade nájdete počítač. Službu bude vykonávať ten istý kňaz alebo laik ako doposiaľ, akurát že elektronicky. Myslím, že bežná fara to zvládne bez toho, aby si to vyžiadalo nejaké ďalšie investície.“

Pripravil: Michal Lipiak

more...
No comment yet.
Scoop.it!

“Máme šanci věci měnit.” O posunu od patriarchátu ke svobodě « Femag.cz

“Máme šanci věci měnit.” O posunu od patriarchátu ke svobodě « Femag.cz | Správy Výveska | Scoop.it

Oněmi starými vzorci myslíte patriarchální uspořádání společnosti? Jak jej konkrétně Vy nabouráváte, jaká nová řešení fungují pro Vás?

Já osobně jsem si uvědomila, že nectím ženu v sobě, nežiji podle svých pocitů, své intuice, nevnímám jemné moudré signály svého těla. Chtěla jsem být rodinou a společností uznávána, a proto jsem rozvíjela svůj intelekt, mentální schopnosti, tj. mužskou stránku, abych byla materiální a výkonnostně orientovanou společností přijata a oceněna. Tím jsem potlačovala a nežila svůj největší dar, svoji vnímavost, citlivost, vědomí hlubších souvislostí reality. To se nyní snažím měnit. Takto to dělá mnoho žen, prostě proto, aby přežilo. I když se na povrchu mnohé změnilo k lepšímu, v základech si stále ještě nevážíme ženského pólu existence: přírody, péče o děti, nemocné a staré lidi, celostního léčení, umění žít bez ubližování jiným bytostem. Nevědomě “jedeme” ve starých mentálních programech pragmatismu, pouze růstu, okamžitého zisku, hrubého materialismu až nihilismu. Je důležité, aby se každý jeden z nás rozhodl, do jaké míry chce tento starý systém podporovat. Každý má svobodnou volbu začít přemýšlet o hlubších souvislostech našeho života, hodnot, práce, vztahů, a s úctou k síti všeho živého to měnit. Čím víc nás bude, tím lépe.


Čili patriarchát pro Vás znamená jakousi “nadvládu mužského elementu”, který ztělesňují jak muži, tak ženy?

Patriarchát je pro mne společenský systém, který dva přirozené póly reality, ženský a mužský, zamýšlené vesmírem ke spolupráci a propojení, staví proti sobě a vyzdvihuje mužský jako hodnotnější. Z této nerovnováhy vzniká pokřivený ekonomický, politický i kulturní systém postavený na dominanci, hierarchii, boji pro boj, dualitě hmoty a ducha (se znevážením hmoty), antropocentrismu, zdůraznění rozumu, logiky, abstrakce, intelektu (oproti citu, intuici, smyslovému vnímání). Rozhodně se netýká pouze biologických mužů, i když ti byli zhruba pět tisíc let jeho vůdčími nositeli a aktéry. Patriarchát poznamenal jak muže, tak ženy. Myslím si, že muži to mají v současnosti mnohem těžší. Ženám doba podmanění dala velkou sílu, energii k osvobození. Navíc mají na co navazovat – ať už na moudrost starověku nebo na odvahu jednotlivých žen, které navzdory útlaku nesly v podzemí “menstruační nit”. Mužům se jejich tradiční role rozpadla a nemají na co navázat. Obraz mužství je silně pokřiven. Těžko hledají hodnoty nového, nepatriarchálního mužství. Moc si vážím těch, kteří do toho jdou.

...

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Odpustky – projev plnosti Otcova milosrdenství - P. Vojtěch Kodet ThD. O.Carm

Odpustky – projev plnosti Otcova milosrdenství - P. Vojtěch Kodet ThD. O.Carm | Správy Výveska | Scoop.it

U příležitosti Velkého jubilea Vtělení blahoslavený Jan Pavel II. napsal, že Bůh prostřednictvím služby církve šíří ve světě své milosrdenství skrze vzácný dar, který je nazýván starobylým jménem odpustky, a že jsou odpustky projevem plnosti milosrdenství Otce (srov. Incarnationis mysterium 9). Tím se v církvi opět otevřela otázka, zda jsou odpustky ještě dnes pravdivým, přiměřeným a srozumitelným znamením pokání. Je třeba poznamenat, že v naší době a v naší místní církvi jsme v otázce odpustkové praxe církve více ovlivněni tendenčním výkladem našich dějin v nedávné minulosti než učením církve. S vyhlášením Roku víry současný papež Benedikt XVI. vyhlásil novou možnost získání plnomocných odpustků a na žádost kardinála Dominika Duky můžeme v okruhu dušičkových dní získat odpustky pro naše zemřelé již od 25.10. do 8.11. za obvyklých podmínek. Bude dobré, když si alespoň krátce připomeneme, oč vlastně tedy v odpustkové praxi jde.

Odpustky jsou původně pozůstatkem staré praxe pokání. V patristické době byl celý proces pokání podřízen biskupovi. Ten určil, jaké pokání měl hříšník vykonat a jak dlouhou dobu byl k tomu vázán. Sv. Augustin se zmiňuje, že kajícníků bylo hodně: "Kajícníků stále přibývá, takže když se na ně kladou ruce, je to předlouhá řada lidí." Od 4. století se přísnost a doba pokání zvětšovala. Pokání trvalo často celá desetiletí. Ve středověku došlo v kající praxi k velké změně. Nejprve byl přehozen sled jednotlivých částí pokání. Hříšníci přijali rozhřešení hned po vyznání, a ne až po vykonání pokání. Tím se také značně setřel smysl pokání jako léčebného prostředku, který napomáhal k dokonalému obrácení. Postupně vznikaly seznamy, v nichž byly jednotlivým hříchům vyměřeny pevně dané kající skutky. Od 10. století se pak objevuje praxe zmírnění tohoto pokání skrze odpustky, které bylo možno získat za určitých okolností. Odpustky tedy nikdy neodpouštěly samy ze sebe žádné hříchy, ale zmírňovaly pokání. V dnešní praxi církve nám pomáhají odstranit následky hříchů.

Následky hříchů
Dosažené smíření s Bohem nevylučuje přetrvávání některých následků hříchu, od nichž je nutno se očistit. A právě v této oblasti nabývají důležitost odpustky, jimiž se vyjadřuje úplný dar milosrdenství Božího (Jan Pavel II., Incarnationis mysterium 9).
Každý hřích má své neblahé následky. Ty vnější vidíme: narušené vztahy, poškozené zdraví, zničené věci, škody způsobené druhým lidem nebo společnosti. Ty vnitřní si většinou moc neuvědomujeme. I na vztazích k sobě, k druhým a k Bohu si často všimneme jen toho, co skutečně nelze přehlédnout: Když se na nás druhý hněvá či s námi nemluví, když se sami nemůžeme smířit s tím, co se stalo, a odmítáme přijmout skutečnost našeho selhání nebo odmítáme i sebe, nebo se s Bohem hádáme a jsme s ním nespokojeni. Ty nejzáludnější následky hříchu si však většinou vůbec nejsme schopni uvědomit a často ani připustit, natož přiznat. Každým hříchem nám tvrdne srdce a stáváme se více neschopni být vnímaví pro Boží slovo a odpovídat na projevy Boží lásky. Sílí v nás krunýř skryté pýchy, která nám brání žít s Bohem v oddané poslušnosti a dětské důvěře. Stáváme se stále více neprůhlednými a ztrácíme vnitřní bezelstnost a přímost. „Jsme totiž ochromeni jakousi leností a otupělostí své přirozenosti a slabost našeho ducha nás drží v nevědomosti a brání nám porozumět Božímu učení“ (sv. Hilarius).
S tím také ztrácíme schopnost úžasu nad velikostí Boží a Božího díla, jsme stále méně schopni Boha chválit a děkovat mu. Stáváme se vzpurným lidem s tvrdou šíjí. Následky hříchu způsobují, že se člověk Bohu buď vzpírá, nebo před ním kličkuje. Je plný sebe a svých nápadů a přání, neochotný něco podstatného měnit. Už ani nevnímá, že se vymlouvá a ospravedlňuje nebo se stává stále více lhostejným a zatvrzelým. Potřebujeme vnitřní očistu. Bůh dobře ví o našich vnitřních překážkách, které jsme nechali vyrůst v našem srdci, a sám nás zve k jejich odstranění. Je třeba se Božímu působení v nás přestat bránit a začít s ním spolupracovat. Jednou z cest jsou také odpustky.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Rádio Vaticana - Lurdy se po povodni vrací k životu

Rádio Vaticana - Lurdy se po povodni vrací k životu | Správy Výveska | Scoop.it

Lurdy. Nejznámnější poutní místo Evropy je znovu částečně přístupné poutníkům. Minulý víkend je zalila rozvodněná řeka Gave. Celou neděli se intenzívně pracovalo na odstraňování náplav. Do dnešního večera je pro návštěvníky uzavřena Massabielská jeskyně, místo zjevení P. Marie.

Jak informoval biskup Tarbes a Lurd, Nicolas Brouwet, situace je nyní stabilizovaná. „Grota byla zcela pod vodou. Vodní elektrárnu patřící poutnímu místu vyřadil z provozu náraz kmene stromu. Nedostupná zůstávají také dvě schodiště. Čeká nás spoustu práce, zejména na rekonstrukci kanálů a odstranění nánosů,“ uvedl biskup.

Materiální ztráty se odhadují na nakolik set tisíc euro. Představitelé poutního místa spoléhají na pomoc sponzorů.
Povodeň způsobily několikadenní vytrvalé deště na francouzském jihu. Poutní areál byl uzavřen od sobotního večera (20. října). O den později pak bylo z hotelů evakuováno do výše položených oblastí více než 450 poutníků.

more...
No comment yet.