Správy Výveska
2.7M views | +376 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scoop.it!

Prečo sa pápež volá František?

Prečo sa pápež volá František? | Správy Výveska | Scoop.it

Niektorí nevedeli, prečo sa rímsky biskup chcel volať František. Poniektorí mysleli, že podľa Františka Xaverského, alebo podľa Fratiška Saleského, alebo Františka Assiského. Poviem vám tú históriu. Počas voľby sedel pri mne emeritný arcibiskup San Paola a zároveň emeritný prefekt Kongregácie pre klerikov kardinál Claudio Hummes. Môj veľký priateľ, veľký priateľ! Keď sa veci začali stávať nebezpečnými, on ma povzbudzoval. Keď už hlasy dosiahli dvojtretinovú väčšinu, začal zvyčajný aplauz, pretože bol zvolený pápež. On ma objal a povedal mi: „Nezabudni na chudobných!“. Toto slovo mi vošlo do hlavy: chudobní, chudobní. Potom som hneď v súvislosti s chudobnými myslel na Františka Assiského. Prišli mi na myseľ vojny, zatiaľ čo skrutínium pokračovalo až do spočítania všetkých hlasov. František je mužom pokoja. Takto sa zrodilo toto meno v mojom srdci: František z Assisi. Muž chudoby, pokoja, muž, ktorý miluje a chráni stvorenstvo, práve vo chvíli keď sami máme so stvorenstvom nie veľmi dobrý vzťah, však? Je to muž, ktorý nám dá toho ducha pokoja, chudobný muž... Ach, ako by som si želal Cirkev chudobnú a pre chudobných! Potom sa ostatní snažili urobiť trocha nátlak. „Ale mal by si sa volať Hadrián, pretože Hadrián VI. bol reformátorom, potrebujeme reformovať...“. Zasa iný mi povedal: „Nie, nie: mal by si sa volať Klement“. „Ale prečo?“. „Klement XV.: tak sa odplatíš Klementovi XIV., ktorý zrušil Spoločnosť Ježišovu!“. Sú to boje...

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Rok viery: Kvietky pápeža Františka

Rok viery: Kvietky pápeža Františka | Správy Výveska | Scoop.it

Pápež, ktorý takmer hodinu čo hodinu, počas prvých dní pontifikátu, prekvapuje všetkých. Pretože je transparentným Božím mužom.

-    Neprijal zlatý náprsný kríž, ponechal si ten, ktorý nosil ako kardinál arcibiskup Buenos Aires.
-    Po návrate z izby sĺz do Sixtínskej kaplnky zamieril rovno k jednému kardinálovi, ktorý bol v konkláve na vozíčku, aby ho pozdravil.
-    Keď prijímal prejav úcty a poslušnosti od kardinálov, zostal stáť na jednej úrovni s nimi, nepoužil pripravený vyvýšený stolec.
-    Pri pozdrave veriacim na Nám. Sv. Petra najprv poprosil – ako biskup svojej Cirkvi – svojich veriacich o modlitbu požehnania nad ním.
-    Na presun do Domu sv. Marty použil spoločný malý mikrobus s kardinálmi, nie pripravenú pápežskú limuzínu.
-    Ešte v prvý večer po svojom zvolení poslal pozdravný telegram vrchnému rímskemu rabínovi.
-    Ešte v ten istý večer požiadal v telefonickom rozhovore apoštolského nuncia v Argentíne Mons. Tscherriga, aby biskupi a veriaci z Argentíny, ktorí by pri tejto príležitosti chceli prísť do Ríma, nevynakladali financie na letenky, ale venovali peniaze ako prejav solidarity radšej chudobným.
-    V Dome sv. Marty, kde dočasne po konkláve býva, pri stolovaní si sadá tam, kde je voľné miesto.
Viac TU.

Christin's insight:

Svätý Otec František počas prvých dní pontifikátu všetkých prekvapuje .

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Pápež František napísal list židom

Pápež František napísal list židom | Správy Výveska | Scoop.it

Pápež František už ako biskup pomáhal židom. Nový pápež František vyslal hneď na začiatku svojho pontifikátu pozitívny signál smerom k rímskej židovskej komunite. Informovala o tom agentúra AP. Iba niekoľko hodín po svojom zvolení poslal pápež list hlavnému rímskemu rabínovi Riccardovi di Segnimu, v ktorom píše o svojom odhodlaní “prispieť k pokroku vo vzťahoch medzi židmi a katolíkmi”, ku ktorému došlo od Druhého vatikánskeho koncilu (1962-65).

more...
No comment yet.
Scoop.it!

AKTUÁLNE: Podporme Františka cez tých najslabších

AKTUÁLNE: Podporme Františka cez tých najslabších | Správy Výveska | Scoop.it

Nový pápež František ako kardinál Bergoglio napísal niekoľko kníh, jedna z nich (Sobre el cielo y la tierra - Na nebi a na zemi) je dialógom s argentínskym rabínom Abrahamom Skorkom. Magazín Mercatornet.com uviedol z tejto knihy niekoľko citátov. Kardinál Bergoglio sa v nej vyjadruje k témam ako sú budúcnosť náboženstva, globalizácia, chudoba, nádej a iné. K otázke potratu je uvedené takéto jeho vyjadrenie: "Morálny problém potratu má 'pred-náboženský' charakter, pretože genetický kód je zapísaný v osobe v momente počatia. Je to ľudské bytie. Záležitosť potratu oddeľujem od akéhokoľvek špecificky náboženského poňatia. Je to vedecký problém. Neumožnenie ďalšieho vývoja bytosti, v ktorej už je prítomný ľudský genetický kód, je neetické. Právo na život je pred každým ľudským právom. Potratiť dieťa znamená zabiť niekoho, kto sa nemôže brániť."


more...
No comment yet.
Scoop.it!

Postní poselství kard. Jorge Mario Bergoglio, SJ

Postní poselství kard. Jorge Mario Bergoglio, SJ | Správy Výveska | Scoop.it

Přinášíme vám překlad nádherného poselství, které současný papež František ještě jako pastýř své diecéze adresoval „kněžím, zasvěceným osobám a laikům arcidiecéze“ na Popeleční středu 2013!

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Rádio Vaticana - Svatý otec píše římské židovské obci

Rádio Vaticana - Svatý otec píše římské židovské obci | Správy Výveska | Scoop.it

Jako Benedikt XVI. ujistil také Svatý otec František ihned na začátku svého pontifikátu židvskou římskou obec o své budoucí spolupráci. Ještě v den volby zaslal pozdravný telegram vrchnímu římskému rabínovi, jehož text včera židovská komunita zveřejnila. Papež v něm oznamuje datum inaugurace pontifikátu a pokračuje: Důvěřuji v ochranu Nejvyššího a doufám, že budu moci přispět k pokroku vztahů mezi židy a katolíky, který pokračuje od II. Vatikánského koncilu. Cílem spolupráce obou komunit je služba světu, směřující ke stále většímu souladu se Stvořitelovou vůlí, uzavírá papež. Vrchní římský rabín Riccardo Di Segni italskému tisku sdělil, že je potěšen pokračováním linie, zahájené emeritním papežem. Na římskou židovskou obec působí nastupující hlava katolické církve velmi kladně, dodal její vrchní rabín.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Malý Bergoglio povedal detskej láske: "Ak si ma nevezmeš, budem kňaz"

Malý Bergoglio povedal detskej láske: "Ak si ma nevezmeš, budem kňaz" | Správy Výveska | Scoop.it

Malý Jorge Mario Bergoglio ako 12-ročný povedal svojej detskej láske: “Ak sa za mňa nevydáš, stanem sa kňazom.” Dvaja malí žiaci strednej školy vo Flores, štvrti argentínskej metropoly Buenos Aires, sa nevzali a z Bergoglia sa stal pápež František.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

AKTUÁLNE: Politicky rozdelenú Argentínu voľba rodáka zrejme nespojí

AKTUÁLNE: Politicky rozdelenú Argentínu voľba rodáka zrejme nespojí | Správy Výveska | Scoop.it

Okamžite po zverejnení zvolenia kardinála Bergoglia za pápeža nastala v druhej komore argentínskeho Národného kongresu hádka medzi stúpencami vlády a opozíciou.


more...
No comment yet.
Scoop.it!

KONKLÁVE 2013: Láska na prvý pohľad

KONKLÁVE 2013: Láska na prvý pohľad | Správy Výveska | Scoop.it
Nový pápež začal s humorom a modlitbou. Znamená to niečo?

Nebolo ťažké zamilovať sa včera do nového Svätého Otca.
Christin's insight:

O Františkovi počúvame z každej strany. Možno z neho bude miláčik médií a to nie len tých katolíckych.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Pápež, ktorý chce slúžiť

Pápež, ktorý chce slúžiť | Správy Výveska | Scoop.it

„Pápež, ktorý chce slúžiť,“ takto páter Federico Lombardi charakterizoval kardinála Bergoglia, teda Františka, nového pápeža, bezprostredne po jeho zvolení. 
Výber kardinálov mal podľa hovorcu Svätej stolice ďaleko od akejkoľvek snahy o nadobudnutie moci: „Je to rozhodne voľba odmietnutia moci, voľba služby v svojej najčistejšej podstate. Toto je podľa mňa dobrá odpoveď spôsobom, v ktorom mnohí videli alebo o ktorom si mysleli, že by takto mala byť prezentovaná situácia Cirkvi v predošlých mesiacoch.“

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Svet kresťanstva: František začal tak, ako Benedikt XVI. skončil: S pokorou a na kolenách

Svet kresťanstva: František začal tak, ako Benedikt XVI. skončil: S pokorou a na kolenách | Správy Výveska | Scoop.it

Namiesto veľkého príhovoru – modlitba. Namiesto silných gest – prosba o stíšenie. Pápež František prepisuje dejiny.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Habemus Papam - Prvé slová nového Svätého Otca - Františka

Habemus Papam - Prvé slová nového Svätého Otca - Františka | Správy Výveska | Scoop.it

Novým Svätým Otcom sa dnes stal 76-ročný argentínsky kardinál Jorge Mario Bergoglio SJ, ktorý prijal meno František. Pri tejto príležitosti prinášame jeho prvé slová, ktoré povedal po tom, ako vystúpil na balkón Baziliky sv. Petra vo Vatikáne. 

Bratia a sestry dobrý večer.

Viete, že úlohou konkláve bolo dať Rímu biskupa. Zdá sa, že moji bratia kardináli ho išli vziať takmer na koniec sveta. Ale sme tu a ďakujem za prijatie komunite rímskej diecézy. Prvé zo všetkého sa chcem modliť za nášho emeritného biskupa Benedikta XVI. Modlime sa spoločne za neho, aby ho Pán požehnal a Panna Mária ochraňovala.

Otče náš. Zdravas. Sláva Otcu.

A teraz začíname túto púť, biskup a ľud. Púť rímskej Cirkvi, ktorá je tou, ktorá predsedá v láske všetkým cirkvám. Púť v bratskej láske, vzájomnej dôvere. Vždy sa modlime za seba, jeden za druhého. Modlime sa za celý svet, aby zavládlo medzi nami bratstvo. Želám, aby táto púť Cirkvi, ktorú dnes začíname, a na ktorej mi pomôže môj tu prítomný vikár bude plodnou pre evanjelizáciu tohto nádherného mesta. Teraz chcem udeliť požehnanie, ale predtým vás chcem požiadať o jednu láskavosť. Skôr ako biskup požehná ľud, prosím vás, aby ste prosili nášho Pána, aby požehnal mňa. Modlitba ľudu, ktorý žiada požehnanie pre svojho biskupa. V tichosti sa modlite za mňa. 

Požehnanie

Bratia a sestry, 
teraz vás už opustím. Ďakujem vám za prijatie. Modlite sa za mňa a do skorého videnia. Uvidíme sa veľmi skoro. Zajtra sa chcem ísť pomodliť k Panne Márii, aby ochraňovala Rím. Dobrú noc a dobre si odpočiňte.

Zdroj: va-news.va
Preložili: Jozef Šofranko SJ / RV SK

Christin's insight:

Krasne gesto! Pápež, ktorý žiada svoj ľud o požehnanie!

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Životopis Svätého Otca Františka

Životopis Svätého Otca Františka | Správy Výveska | Scoop.it

Habemus Papam! Dnes 13. marca 2013 o 19.06 hod. to svetu oznámil biely dym z komína Sixtínskej kaplnky a hlahol zvonov z Baziliky sv. Petra. Stalo sa tak v piatom skrutíniu 75. konkláve, ktoré sa začalo 12. marca. Ako krtko po 20.hodine oznámil z lodžie Baziky sv. Petra kardinál protodiakon Jean-Louis Tauran, 265.-tym nástupcom sv. Petra sa stal Jorge Mario Bergoglio SJ, Argentínčan, narodený 17. decembra 1936. Zvolil si meno František I.


more...
No comment yet.
Scoop.it!

Bratislava dnes podporila život, na zhromaždenie a pochod prišlo asi 2000 ľudí

Bratislava dnes podporila život, na zhromaždenie a pochod prišlo asi 2000 ľudí | Správy Výveska | Scoop.it

Vyjadriť svoj postoj proti potratom a za život. Okolo 2000 ľudí nielen z Bratislavy, ale i z rôznych regiónov Slovenska prišlo dnes na Hviezdoslavovo námestie, aby podporili myšlienku ochrany života každého človeka bez ohľadu na vek, pohlavie, zdravotný stav, rasu, kultúru a náboženstvo. Víziou organizátorov pochodu je spoločnosť, ktorá bude rešpektovať právo na život nenarodených, novonarodených, chorých a starých rovnako ako právo na život ostatných ľudí.

Christin's insight:

Super!!

more...
No comment yet.
Scoop.it!

V hlavnom meste sa dnes uskutoční pochod za život a občianske zhromaždenie

V hlavnom meste sa dnes uskutoční pochod za život a občianske zhromaždenie | Správy Výveska | Scoop.it

Cieľom je začať spoločenskú diskusiu o ľudskom práve na život, ktoré teraz platí iba selektívne. Spoločenstvo Ladislava Hanusa a Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku v spolupráci s Fórom života o. z. ako hlavným partnerom pripravili druhý ročník podujatia Bratislava za život – zhromaždenie a pochod za život pre všetkých. Uskutoční sa dnes popoludní pri príležitosti blížiaceho sa Dňa počatého dieťaťa, ktorý sa slávi 25. marca.

more...
Peter Tomasovsky's comment, March 16, 2013 9:12 AM
Nojo, nastal čas vytuahnuť päty z domu.
Scoop.it!

Nový papež František navštíví svého předchůdce Benedikta XVI. / Christnet.cz

Nový papež František navštíví svého předchůdce Benedikta XVI. / Christnet.cz | Správy Výveska | Scoop.it
Nový papež František příští sobotu navštíví svého předchůdce Benedikta XVI. Informovala o tom agentura AP.
more...
No comment yet.
Scoop.it!

Svätý Otec František – ctiteľ Panny Márie Pomocnice

Svätý Otec František – ctiteľ Panny Márie Pomocnice | Správy Výveska | Scoop.it

Don Fabián García, bývalý provinciál saleziánov v Buenos Aires v rokoch 2005 – 2010, poznal kardinála Bergoglia osobne. Saleziánskej tlačovej agentúre ANS poskytol niekoľko spomienok, ktoré nám odhalia tvár a srdce nového pápeža – srdce, ktoré je hlboko späté s Pannou Máriou Pomocnicou.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Rádio Vaticana - Papež ke kardinálskému sboru : dávejme mladým lidem moudrost života

Rádio Vaticana - Papež ke kardinálskému sboru : dávejme mladým lidem moudrost života | Správy Výveska | Scoop.it

!Nepoddávejme se nikdy pesimismu, oné hořkosti, kterou nám denně předkládá ďábel. Nepodléhejme pesimismu a sklíčenosti – mějme pevnou jistotu, že Duch sv. svým mocným vanutím dává církvi odvahu vytrvat a také hledat nové způsoby, jak hlásat evangelium, abychom jej přinesli až na konec země (srov. Sk 1,8). Křesťanská pravda je přitažlivá a přesvědčivá, neboť odpovídá na hluboké potřeby lidského bytí svým přesvědčivým hlásáním Krista, jediného Spasitele celého člověka a všech lidí. Tato zvěst zůstává platná také dnes, jako byla na počátku křesťanství, když nastalo první velké misijní rozšíření evangelia."


more...
No comment yet.
Scoop.it!

Pápež František: Nebuďme svetácki

Pápež František: Nebuďme svetácki | Správy Výveska | Scoop.it

Svätý Otec František varoval pred svetáctvom a upozornil na riziko zúženia cirkvi na charitatívnu organizáciu.
Podľa pápeža môžeme v cirkvi budovať veľa vecí, ale ak nevyznávame Ježiša Krista, niečo nefunguje.“Staneme sa neziskovou charitatívnou organizáciou, ale nie Cirkvou, Pánovou nevestou,” upozornil.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

AKTUÁLNE: Svätý František z Assisi a jeho príbeh v encyklikách Leva XIII. a Pia XI.

AKTUÁLNE: Svätý František z Assisi a jeho príbeh v encyklikách Leva XIII. a Pia XI. | Správy Výveska | Scoop.it

Podľa informácií kardinála Timothyho Dolana, nový pápež si nevybral meno po sv. Františkovi Xaverskom, významnom jezuitskom misionárovi, ale po sv. Františkovi z Assisi, zakladateľovi rovnomennej rehole, ktorý pôsobil v 13. storočí. 


more...
No comment yet.
Scoop.it!

Svet kresťanstva: Prvý deň pápeža Františka: Poďakoval Márii, požehnal tehotnú ženu a vyplatil hotel

Svet kresťanstva: Prvý deň pápeža Františka: Poďakoval Márii, požehnal tehotnú ženu a vyplatil hotel | Správy Výveska | Scoop.it

Nový pápež začal svoj pontifikát v duchu Františka z Assisi: odmietol slávnostný odev, pápežský trón aj limuzínu. Prekvapil aj svoj sprievod, keď z Baziliky Santa Maria Maggiore, kde si uctil ikonu Panny Márie, zamieril do hotela vyplatiť účet. 

more...
No comment yet.
Scoop.it!

AKTUÁLNE: Prvé kroky pápeža Františka viedli do rímskej Baziliky Panny Márie Snežnej

AKTUÁLNE: Prvé kroky pápeža Františka viedli do rímskej Baziliky Panny Márie Snežnej | Správy Výveska | Scoop.it
Ako povedal, tak aj urobil. Vo svojom včerajšom prvom príhovore František načrtol, že mieni navštíviť Pannu Máriu, „aby ochraňovala Rím“.
more...
No comment yet.
Scoop.it!

Ako prebiehala voľba pápeža a následná recepcia priblížil kardinál Timothy Dolan

Ako prebiehala voľba pápeža a následná recepcia priblížil kardinál Timothy Dolan | Správy Výveska | Scoop.it

Pápež František sa krátko po svojom zvolení v stredu večer vyhol pápežskej limuzíne a namiesto nej cestoval na večeru vo vatikánskej rezidencii posledným kyvadlovým autobusom s ďalšími kardinálmi.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

KOMENTÁR: Svätý otec František I. začal svoj pontifikát modlitbou

KOMENTÁR: Svätý otec František I. začal svoj pontifikát modlitbou | Správy Výveska | Scoop.it

Veľké prekvapenie pre celú Cirkev a svet. 13. marca 2013 sa začal pontifikát prvého pápeža s menom František. 76-ročný jezuita Jorge Mario Bergoglio sa na loggii Baziliky sv. Petra pomodlil za svojho predchodcu a v tichosti požiadal o modlitbu za seba.


more...
No comment yet.