Správy Výveska
2.8M views | +246 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scoop.it!

Homília arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ v Terchovej : Gréckokatolícka eparchia Bratislava

Homília arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ v Terchovej : Gréckokatolícka eparchia Bratislava | Správy Výveska | Scoop.it

Čo je centrom môjho života? Aké kritérium v ňom uplatňujem? Môžem o sebe povedať, že viera napĺňa môj život, že je rozhodujúcim faktorom smerovania môjho života, mojich dlhodobých i k bezprostredných rozhodnutí?  Som schopný vysvetliť, príťažlivo a presvedčivo predstaviť základné princípy mojej viery?! Dokážem si ich obhájiť?

Alebo sme už ako jednotlivci i ako spoločenstvo upadli do marazmu relativizmu, synkretizmu, vyberajúc si z viery, len to čo je „podľa môjho názoru“ ešte účelné, čo je ešte moderné. Čo to znamená – moderné, či nemoderné? Keď sa raz blahoslavená Matka Tereza dostala do debaty s radikálnymi predstaviteľmi feminizmu, bojujúcimi za „právo na potrat“, tak jej tieto milé dámy vyčítali: Sestra, vy mate názory staré sto rokov, mali by ste sa hanbiť. Matka Tereza na to jednoducho odpovedala. Mýlite sa. Ja mám názory staré už 2000 rokov… A nehanbím sa za ne, ale som na na ne hrdá!"

Christin's insight:

Keď sa raz blahoslavená Matka Tereza dostala do debaty s radikálnymi predstaviteľmi feminizmu, bojujúcimi za „právo na potrat“, tak jej tieto milé dámy vyčítali: Sestra, vy mate názory staré sto rokov, mali by ste sa hanbiť. Matka Tereza na to jednoducho odpovedala. Mýlite sa. Ja mám názory staré už 2000 rokov… A nehanbím sa za ne, ale som na na ne hrdá!"

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Disney je teraz zameraný proti tradičnej rodine

Disney je teraz zameraný proti tradičnej rodine | Správy Výveska | Scoop.it

Disney dlho produkoval filmy, ktoré mali pre deti nevinný obsah; boli krásne, zábavné a poučné. No už je tomu zrejme koniec. Disney Cable network potvrdzuje, že epizóda relácie pre deti “Good Luck Charlie” predstaví dieťa, ktoré má dve lesbické matky.

Pre sledovanie nevinnými deťmi táto homosexuálna sekundárna téma tvorí dojem, že homosexuálny zväzok je rovnaký ako zdravá rodina. Od veľmi útleho veku, naše deti budú takto forsírované myslieť si, že homosexuálny zväzok tvorí rovnocennú alternatívu zdravej rodine. Vzťah postavený na nemravnosti nemôže zrodiť nič dobré do budúcnsti dieťaťa!

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Slávnostnú odpustovú omšu na Mariánskej hore v Levoči slúžil kardinál Franco Rodé

Slávnostnú odpustovú omšu na Mariánskej hore v Levoči slúžil kardinál Franco Rodé | Správy Výveska | Scoop.it

Na Mariánskej hore dnes slávnostnou odpustovou svätou omšou vyvrcholila najstaršia východoslovenská púť. Liturgiu, ktorú si vypočulo niekoľko desiatok tisíc veriacich, slúžil pápežský legát a emeritný prefekt Kongregácie zasväteného života kardinál Franco Rodé.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Mega plagát Národný pochod za život

Mega plagát Národný pochod za život | Správy Výveska | Scoop.it
Christin's insight:

Na záver uvítacej svätej omše na Mariánskej hore v Levoči organizátori Národného pochodu za život v Košiciach rozprestreli veľký plagát na lúke pod Mariánskou horou, blízko kríža, kde sa v roku 1995 konala svätá omša s Jánom Pavlom II. Týmto neprehliadnuteľným plagátom organizátori chcú pozvať všetkých účastníkom púte v Levoči na Národný pochod za život v Košiciach. Viac sa o plagáte dozviete v tlačovej správe od organizátorov pochodu.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

KULTUREVUE: Ako kazateľ Cirkvi bratskej Cyrila a Metoda objavil

KULTUREVUE: Ako kazateľ Cirkvi bratskej Cyrila a Metoda objavil | Správy Výveska | Scoop.it

Od folklóru k autentickosti. Aj týmito slovami možno opísať cestu kazateľa Cirkvi bratskej, spisovateľa a maliara Daniela Pastirčáka k objaveniu šírky a hĺbky Cyrila a Metoda. „Cirkev bratská sa po minulé roky touto témou nijako nezaoberala. Do istej miery to bolo dané spôsobom, akým bola téma Cyrila a Metoda na Slovensku nastoľovaná. Nielen protestantské cirkvi, ale v zásade všetci zástancovia otvorenej spoločnosti vnímali tému vierozvestcov ako cudzorodú – skôr folklórnu tému –  ktorá nás odkazuje na východ do sféry vplyvu veľkého Brata, Ruska,“ tvrdí Daniel Pastirčák. Priznáva, že to bol omyl. „Bol to poľutovaniahodný stereotyp. Sám som mu dlhé roky podliehal.“


more...
No comment yet.
Scoop.it!

Mít hodně dětí nemusí být tak finančně náročné – Novinky.cz

Mít hodně dětí nemusí být tak finančně náročné – Novinky.cz | Správy Výveska | Scoop.it

Pořídit si víc než jedno dítě není tak nákladné, jak mnozí očekávají, píše The Telegraph. Sourozenci ale mohou mít ze sebe navzájem nemalý užitek. Mnoho lidí má jen jedno dítě - s ohledem na bydlení, nákladnou péči, malé příspěvky a budování vlastní kariéry. Dojem, že by více dětí nezvládli, ale může pramenit z pouhé neinformovanosti.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Svet kresťanstva: Sv. Cyril a Metod spájajú, nerozdeľujú

Svet kresťanstva: Sv. Cyril a Metod spájajú, nerozdeľujú | Správy Výveska | Scoop.it

Odkaz Solúnskych bratov sa aj po 1150 rokoch od ich príchodu na územie niekdajšej Veľkej Moravy javí ako aktuálny. Aj keď trochu inak, než počas ich života. Pri príležitosti 1150. výročia príchodu Solúnskych bratov sa po celom Slovensku koná veľké množstvo podujatí. Okrem ústredných osláv v Nitre za účasti osobitného pápežského vyslanca, slovinského kardinála Franca Rodého, spojených s pestrým programom, sú to aj ďalšie lokálne podujatia.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Pápež František schválil svätorečenie Jána Pavla II. a Jána XXIII.

Pápež František schválil svätorečenie Jána Pavla II. a Jána XXIII. | Správy Výveska | Scoop.it

Pápež František prijal v piatok 5. júla na súkromnej audiencii prefekta Kongregácie pre kauzy svätých kardinála Angela Amata SDB. Počas stretnutia Svätý Otec autorizoval spomínané dikastérium k promulgovaniu dekrétov týkajúcich sa nových svätých a blahoslavených. Medzi nimi bude dekrét uznávajúci zázrak na príhovor blahoslaveného Jána Pavla II. (Karola Jozefa Wojtyłu). Rovnako schválil výsledok hlasovania kardinálov a biskupov počas riadneho zasadania kongregregácie v prospech svätorečenia blahoslaveného Jána XXIII. Pri tejto príležitosti pápež František zároveň rozhodol o zvolaní konzistória, ktoré sa bude týkať svätorečenia týchto pápežov.
Podľa hovorcu Svätej stolice Federica Lombardiho Svätý Otec rozhodol o svätorečení Jána XXIII. napriek chýbajúcemu druhému zázraku. V tomto prípade stačí jeden, ktorý bol uznaný pred jeho blahorečením. Počas konzistória, ktorého dátum ešte nie je známy, sa rozhodne aj o dátumoch príp. dátume kanonizačných slávností oboch pápežov. Ďalšie dekréty sa týkajú 49 nových blahoslavených pochádzajúcich z Talianska, Španielska, Francúzska, Portugalska a Venezuely, z ktorých je 42 mučeníkov z obdobia španielskej občianskej vojny.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Na Levočskú púť s Mojou Komunitou - Oznamy | Moja Komunita

Na Levočskú púť s Mojou Komunitou - Oznamy | Moja Komunita | Správy Výveska | Scoop.it

Prídťe si po balónik Mojej Komunity na Levočskej púti. Balónik Vám radi dáme bezplatne v M-klube, stane mladých na Mariánskej hore. 

Modrý lietajúci balónik symbolizuje modlitbu smerujúcu k Bohu, podporu Levočskej púte a pozýva k zapojeniu sa všetkých do spájania kresťanov, ktorí sú na internete.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

KÁZEŇ PATRIKA VNUČKA: Vytrvalosť Solúnčanov priniesla svoje plody aj napriek prenasledovaniu

KÁZEŇ PATRIKA VNUČKA: Vytrvalosť Solúnčanov priniesla svoje plody aj napriek prenasledovaniu | Správy Výveska | Scoop.it

Apoštol Pavol napísal veľa listov; dva z nich venoval Cirkvi v Solúne. Prvý list Solúnčanom je pokladaný za najstarší spis Nového zákona. Tento list začína Pavlovým vďakyvzdaním za dielo viery, činorodosť lásky a vytrvalosť nádeje, ktorú si všimol u Solúnčanov: „Ustavične vzdávame vďaky Bohu za vás všetkých, keď si na vás spomíname vo svojich modlitbách. Bez prestania myslíme pred Bohom a naším Otcom na dielo vašej viery, úsilie lásky a vytrvalosť nádeje v nášho Pána Ježiša Krista“ (1, 2-3). Táto trojica (dielo viery, úsilie lásky a vytrvalosť nádeje) akoby vytvárala poklad solúnskej Cirkvi, ktorý bol prenášaný z generácie na generáciu.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

ROZHOVOR: Len sa hlásiť k svätým Cyrilovi a Metodovi je málo

ROZHOVOR: Len sa hlásiť k svätým Cyrilovi a Metodovi je málo | Správy Výveska | Scoop.it

Na Slovensku už od roku 1941 existuje spolok, ktorého aktivity vychádzajú z cyrilo-metodského odkazu. Hovoríme s jeho predsedom Michalom Hospodárom, gréckokatolíckym kňazom a hovorcom Košickej eparchie.


more...
No comment yet.
Scoop.it!

Politici oslavujú, no rok príchodu Konštantína a Metoda nepoznajú

Politici oslavujú, no rok príchodu Konštantína a Metoda nepoznajú | Správy Výveska | Scoop.it
Kedy prišli Konštantín a Metod? Kto ich pozval a čo priniesli? Pýtali sme sa politikov.
more...
No comment yet.
Scoop.it!

Co s Husem dnes? - Katolický týdeník

Co s Husem dnes? - Katolický týdeník | Správy Výveska | Scoop.it

Katolíkům může být Hus vzorem jako horlivý kazatel evangelia, který se nebál tepat i do vlastních řad, jakkoli musel od počátku počítat s následky.  Jeho étos je i dnes zapotřebí tam, kde se svědectví evangelia dostává do vleku  církevního politikaření. Evangelíkům může být zase Hus příkladem toho, že církev se nemůže uzavřít jen ve svých sborových domech, ale evangelium má být silou se společenskou rezonancí. A novodobým husitům Hus už svou cestou do Kostnice, na univerzální koncil, nechť slouží jako poukaz, že církev Kristova se nemůže bez trvalých škod definovat na národním principu. Všeobecně pak platí, že všem Čechům, ať už věřícím či nevěřícím, má být Husova památka očkovací látkou proti korupci a společenské apatii všeho druhu.  

Jan Hus se ve svém reformním úsilí odvolával na pravdu Kristovu, která jej pohání. V této souvislosti nemohu nezmínit, že žádné biskupské či papežské heslo mne neoslovilo tolik jako heslo Benedikta XVI:  COOPERATORES VERITATIS – spolupracovníci pravdy. Kéž by se toto heslo Benedikta XVI. stalo i klíčem k Husovým oslavám za dva roky.  Nejen proto, že pravda jednou zvítězí, ale i proto, že pravda už dnes osvobozuje.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Deň otvorených dverí na Katarínke

Deň otvorených dverí na Katarínke | Správy Výveska | Scoop.it

DECHTICE 5. júla – Na Katarínke sa počas sviatku sv. Cyrila a Metoda konal tradičný Deň otvorených dverí. V poradí už dvanásty ročník sa niesol v duchu radostnej detskej atmosféry, sprevádzaním po ruinách kostola, organizovaním dvanástich cechov a dielní pre deti aj dospelých, či podávaním guláša. Svätú omšu celebroval františkán Felix Maria z Bratislavy, koncelebroval Mário Bosý. Prítomný bol Juraj Jordán Dovala (biskup cirkvi husitskej), ktorý na jej záver predniesol krátky príhovor.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

TA3 - Státisíce veriacich putovali na Mariánsku horu v Levoči

TA3 - Státisíce veriacich putovali na Mariánsku horu v Levoči | Správy Výveska | Scoop.it

Kroky tisícov veriacich smerovali na jedno z najvýznamnejších pútnických miest Slovenska - na Mariánsku horu v Levoči. Už niekoľko dní je tam púť, na ktorú prichádzajú státisíce veriacich. Mariánska hora v Levoči patrí aj do skupiny dvadsiatich najvýznamnejších pútnických miest Európy. 

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Rok viery: Encyklika Lumen fidei o viere, ktorá otvára pohľad do budúcnosti

Rok viery: Encyklika Lumen fidei o viere, ktorá otvára pohľad do budúcnosti | Správy Výveska | Scoop.it

V piatok 5. júla 2013 predstavili vo Vatikáne prvú encykliku pápeža Františka. Zapíše sa do dejín ako encyklika zo štyroch rúk. Prvý apoštolský list pápeža Františka má názov Lumen fidei (Svetlo viery), a ako dielo o viere je tretím do série, ako to plánoval ešte Benedikt XVI., keď vydal najprv encykliky Boh je láska a Nádej spásy. Benedikt túto tretiu – Svetlo viery – pripravoval, a rozpracovaný text odovzdal svojmu nástupcovi. Pápež František ho prijal a dokončil. Sám o tom hovorí s bode 7 encykliky. (Preklad úryvkov do slovenčiny je iba neoficiálnym prekladom autora tohto blogu.)


more...
No comment yet.
Scoop.it!

Na Mariánskej hore v Levoči sa uskutoční pokus o slovenský rekord

Na Mariánskej hore v Levoči sa uskutoční pokus o slovenský rekord | Správy Výveska | Scoop.it
Christin's insight:

Organizátori Národného pochodu za život sa pokúsia o dosiahnutie a zápis slovenského rekordu v najdlhšom nápise. Stane sa tak v Levoči na Mariánskej hore.
V sobotu 6.7.2013 od 18:00 do nedele 7.7.2013 do 12:00 zavesia najdlhší nápis striekaný sprejom na Slovensku. Nápis je 112 metrov dlhý a 3 metre široký a nesie text „NÁRODNÝ POCHOD ZA ŽIVOT, KOŠICE 22.9.13“.
Výroba nápisu, teda zošitie látky, nákres, striekanie a šitie pútok trvalo 4 ľudom 2 týždne. Na výrobu nápisu bolo použitých 33 litrov farby.
„Veríme, že aj týmto spôsobom propagácie sa nám podarí v septembri pritiahnuť do Košíc viac mladých ľudí nielen z východného Slovenska“, dodal Tomáš Kováčik.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Lukáš Krivošík: Dobrodruhovia Boží

Lukáš Krivošík: Dobrodruhovia Boží | Správy Výveska | Scoop.it

Odmyslite si štátny kult Cyrila a Metoda, aj gýčové príhovory politikov. Pod touto patetickou hlušinou a za nánosmi času sa nachádzajú dvaja muži viery z mäsa a kostí, ktorých životopis sa číta ako dobrodružný román.

Solúnskych bratov sme vložili do preambuly Ústavy SR. Staviame im sochy po slovenských mestách, kým politici o nich vedú kvetnaté reči. Hoci, keď trochu zavŕtate, mnoho o nich nevedia. Je to škoda, lebo ten politický pátos ľudí odrádza, aby sa zaujímali viac o dve reálne postavy, ktoré majú za sebou pozoruhodný životný príbeh. Môj vzťah k Cyrilovi a Metodovi je veľmi civilný. Tri aspekty ich životov, ktoré súvisia s ich kresťanstvom (nie nutne politikou) vo mne zvlášť rezonujú.more...
No comment yet.
Scoop.it!

Chýba už len gilotína? Nový francúzsky zákon zakazuje vyjadrovať sa na internete "homofóbne"

Chýba už len gilotína? Nový francúzsky zákon zakazuje vyjadrovať sa na internete "homofóbne" | Správy Výveska | Scoop.it

Ak vo Francúzsku prejde nový zákon o rovnosti, poskytovatelia internetu budu povinní nahlasovať všetky “homofóbne vyjadrenia” proti manželstvám homosexuálov, ktoré sa objavia na internete.        

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Svet kresťanstva: Ďalšie verejné stretnutie dvoch pápežov

Svet kresťanstva: Ďalšie verejné stretnutie dvoch pápežov | Správy Výveska | Scoop.it
Pri príležitosti odhalenia sochy sv. Michala, archanjela vo Vatikánskych záhradách sa na verejnosti znovu ukázal Benedikt XVI. Opäť po boku svojho nástupcu. V piatok ráno bola v záhradách Mestského štátu Vatikán odhalená päť metrov vysoká bronzová socha jedného z archanjelov - sv. Michala. Vytvoril ju taliansky umelec Giuseppe Antonio Lomuscio, ktorý vyhral medzinárodnú súťaž zorganizovanú Governatorátom Mestského štátu Vatikán. Iniciatívu naplánoval a schválil ešte Benedikt XVI., ktorý sa slávnosti osobne zúčastnil.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Nová encyklika Lumen fidei už vyšla

Nová encyklika Lumen fidei už vyšla | Správy Výveska | Scoop.it

Dnes 5. júla 2013 bol oficiálne zverejnený text novej pápežskej encykliky Lumen fidei (Svetlo viery). V Tlačovom stredisku Svätej stolice ho novinárom predstavili prefekt Kongregácie pre biskupov kardinál Marc Ouellet, prefekt Kongregácie pre náuku viery Mons. Gerhard Ludwig Müller a predseda Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie Mons. Rino Fisichella. 

more...
No comment yet.
Scoop.it!

NÁZOR JANY TUTKOVEJ: Obetovania novorodencov skončili príchodom sv. Konštantína a Metoda

NÁZOR JANY TUTKOVEJ: Obetovania novorodencov skončili príchodom sv. Konštantína a Metoda | Správy Výveska | Scoop.it

Vedeli ste, že po príchode sv. Cyrila a Metoda na naše územie prestali obetovania novorodencov? Toto som si prečítala pred rokom na informačnej tabuli pri zrúcanine kláštora v Krásnom Brode pri Medzilaborciach, ktorého história siaha, zdá sa, do toho obdobia.


more...
No comment yet.
Scoop.it!

Biskupi Slovenska vydali vyhlásenie k problematike rodovej rovnosti

Biskupi Slovenska vydali vyhlásenie k problematike rodovej rovnosti | Správy Výveska | Scoop.it

Od 3. do 4. júla 2013 sa v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre konalo 75. plenárne zasadnutie Konferencie biskupov Slovenska (KBS). Zúčastnilo sa ho všetkých 16 biskupov, členov KBS. Biskupi odsúhlasili text vyhlásenia k otázke rodovej rovnosti. Text vyhlásenia prinášame v plnom znení.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

František píše na Velehrad k letošnímu jubilejnímu cyrilometodějskému výročí

František píše na Velehrad k letošnímu jubilejnímu cyrilometodějskému výročí | Správy Výveska | Scoop.it

Ctihodnému kardinálu

 Dominiku Dukovi OP, arcibiskupu pražskému, primasi českému a předsedovi České biskupské konference

 

Duchovně a s upřímnou láskou se připojuji ke katolickému společenství i ke všem občanům České republiky u příležitosti státního svátku Cyrila a Metoděje. Oni před 1 150 lety přišli na Moravu a zaseli víru ve vaší vlasti. Vzpomínka na tu blahodárnou událost, která nesmazatelně poznamenala dějiny, umění a veškerou kulturu vaší země, oslovuje zejména věřící, ale nabízí příležitost celému národu, aby prohloubil ono vzácné mravní dědictví, které má svůj původ v neúnavném působení svatých bratří ze Soluně. V tom ohledu je významná skutečnost, že odhodlání střežit a rozvíjet zděděné bohatství duchovní a kulturní je ve vaší zemi také právně náležitě zakotveno.


Křesťanství uskutečnilo epochální proměnu vaší společnosti.

Vaši předkové přijali evangelium Ježíše Krista jako novou formu osobního, rodinného i společenského života ještě před příchodem sv. Cyrila a Metoděje: když moravští páni přijali křest v roce 831 v Pasově a čtrnáct českých lechů bylo pokřtěno roku 845 v Řezně. K cyrilometodějským kořenům českého státu, které zprostředkoval křest knížete Bořivoje a jeho manželky Ludmily, vaší první světice, se přihlásil jak český král Vladislav, u příležitosti své korunovace, tak i kancléř českého království, olomoucký biskup Bruno ze Schaumburku, když žádal o udělení císařské hodnosti pro Přemysla Otakara II., synovce svaté Anežky Přemyslovny.

Velký dar víry má rovněž význam společenský a toho jsou si dobře vědomi občané Moravy, Čech a Slezska. Dějiny těchto zemí učí, že křesťanství bylo vždy zdrojem naděje a síly k obnově, zejména v nejtemnějších a v nejtěžších dobách. Toho jsou výmluvným svědectvím především vaše velkolepá mariánská poutní místa, jež jsou dosud důležitými duchovními centry a středisky, kde lze znovu objevit křesťanské kořeny vašeho lidu.

Překlad Bible do staroslověnského jazyka byl darem pro náboženský život i pro kulturní rozvoj vašich zemí. Svatí Cyril a Metoděj spolu s přímým přístupem k Písmu svatému v místním jazyce přinesli slovanskou abecedu, a přispěli tak ve vaší zemi i v okolních zemích k položení základů literární a právní kultury, jak o tom svědčí mimo jiné kodex svatého Metoděje. Křesťanství, hlásané kázáním a bohoslužbou, uskutečnilo epochální proměnu vaší společnosti.


Kéž se toto výročí stane pohnutkou k intenzivnějším vztahům s věřícími ostatních křesťanských vyznání.

Rozsáhlé evangelizační dílo, které svatí Cyril a Metoděj uskutečňovali na vašem území s apoštolskou horlivostí, je ve svých základních rysech dosud platným vzorem inkulturace. Evangelium ve skutečnosti neoslabuje nic z toho, co se v různých místních kulturách nachází hodnotného, ale pomáhá lidem, aby rozpoznávali a uskutečňovali dobro, pravdu a krásu.

Proto vás v tomto Roce víry a při této příležitosti oslav svatých Cyrila a Metoděje zvu, abyste znovu objevili vnitřní vazbu existující mezi evangeliem, posláním církve a vaší kulturní identitou a abyste opět zhodnotili vaše křesťanské kořeny, na nichž lze budovat společnost posilující vzájemnou toleranci a solidaritu. Bratři sv. Cyril a Metoděj byli schopni budovat mezi národy vztahy poznání a přátelství, a stali se tak spojovacími články mezi různými kulturami a církevními tradicemi, protože byli neustále ve spojení s Bohem.

Vřele si přeji, aby duchovní a kulturní dědictví svatých Cyrila a Metoděje probudilo ve všech občanech České republiky touhu po vzájemném setkání a otevřenosti: takové postoje, pokud jsou prožívány v křesťanské lásce, nabývají podoby nezištnosti, odpuštění a smíření. Kéž se toto důležité výročí stane pohnutkou ke stále intenzivnějším vztahům křesťanského bratrství mezi věřícími římskokatolické a řeckokatolické církve, mezi nimi a věřícími ostatních křesťanských vyznání. Ať Pán žehná vaší drahé zemi i všem dobrým úmyslům a snahám o skutečný pokrok.


Dáno ve Vatikánu
24. června roku 2013

more...
No comment yet.