Správy Výveska
2.8M views | +2.2K today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scoop.it!

Petrův nástupce: Církvi se nikdy nevedlo tak dobře jako nyní

Petrův nástupce: Církvi se nikdy nevedlo tak dobře jako nyní | Správy Výveska | Scoop.it

Římský biskup se dnes dopoledne v lateránské bazilice, tedy papežské katedrále, setkal s kněžími svojí diecéze. Papež - bez předem připraveného textu – nejprve promluvil o kněžské práci a odpověděl na pět otázek. Během dvouhodinové slovní výměny vyzval k odvážné kreativitě, pastorální konverzi a k přívětivosti v pravdě. Pozornost věnoval „existenciálním periferiím“, mezi něž patří také „chabé a ochuzené myšlení“. Petrův nástupce zodpovídal otázky kněží bez okolků, se zřetelem na „závažné problémy církve“, ale bez škarohlídství:

Odvažuji se říci, že církev si nikdy nestála tak dobře, jako nyní. Církev se nehroutí. Tím jsem si jist, opravdu jist.

Nyní je pro církev krásný čas, opakoval papež. Stačí studovat její dějiny. Existují světci, kteří se těší uznání také mezi nekatolíky – např. bl. Matka Tereza - ale existuje také každodenní svatost mnoha mužů a žen. A to dává naději. Svatost vždycky převažuje nad skandály.“

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Prior Komunity Taizé k úmrtiu disidenta Silvestra Krčméryho zo SF

Prior Komunity Taizé k úmrtiu disidenta Silvestra Krčméryho zo SF | Správy Výveska | Scoop.it

Drahý otec arcibiskup,

smrť Silvestra Krčméryho sa dotýka aj nás, bratov z Taizé, a chcem Vám preto napísať, aby som Vám povedal, že sa spájame so všetkými tými, čo na Slovensku vzdávajú hold tomuto odvážnemu svedkovi Evanjelia.

Počas zložitých rokov komunistického režimu ho jeden z mojich bratov niekoľkokrát stretol v priebehu tajných návštev, ktoré konal na Slovensku. Omnoho častejšie to však boli mladí zo západu, ktorých sme pripravovali v Taizé a ktorí boli vyslaní navštíviť kresťanov Vašej krajiny; takto sa zúčastňovali táborov v Tatrách, organizované tým, ktorého všetci volali jednoducho Silvo.

Ja sám si veľmi dobre pamätám na stretnutie s mladými zo Slovenska v Prahe, v roku 1981: sprevádzal som tam vtedy zakladateľa našej komunity, brata Rogera, a Silvo vyslal na toto stretnutie skupinu mladých z Bratislavy. Stretnutie sa odohralo v tajnosti v jednom z bytov mesta.

Silvo bol pre nás v tých rokoch určitým orientačným bodom; vedel, čo znamená nasledovať Krista až do konca. Spolu s vami, spolu s kresťanmi Vašej krajiny, a zvlášť s jeho príbuznými, chceme Bohu vzdávať vďaky za jeho naplnený život.

Prosím, prijmite odo mňa, otec arcibiskup, prejavy mojej úprimnej sústrasti.

Brat Alois, prior Komunity Taizé

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Znamenie exorcistu (recenzia)

Znamenie exorcistu (recenzia) | Správy Výveska | Scoop.it

Kniha je voľným pokračovaním bestselleru Posledný exorcista, ktorý vyšiel na Slovensku koncom roku  2012. Tomuto titulu som vyčítala komerčný štýl, v ktorého duchu sa niesli jeho prvé dve tretiny plné opisov jednotlivých exorcizmov. Potrebná hĺbka si na mňa počkala až v záverečnej tretej tretine.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Bude vláda Slovenskej republiky chrániť tradičnú rodinu?

Bude vláda Slovenskej republiky chrániť tradičnú rodinu? | Správy Výveska | Scoop.it
Ideológia gender alebo ideológia rodovej rovnosti potiera prirodzenú identitu človeka.  Mužskosť či ženskosť nepovažuje za základnú charakteristiku jednotlivca, ktorá je daná prirodzeným zákonom, ale za výsledok jeho momentálneho subjektívneho rozhodnutia. Ako sa práve cítim, taký som alebo ako sa chcem cítiť. Ideológia rodovej rovnosti sa pod „hlavičkou" rovnoprávnosti mužov a žien, ľudských práv, práv menšín, snaží prostredníctvom lobistických skupín preniknúť aj na Slovensko. Popiera tradičné hodnoty, vzťah medzi mužom a ženou, tradičnú rodinu a nazýva ich stereotypmi. Pod rúškom ľudských práv sa usiluje presadiť tretie pohlavie alebo „bezpohlavných ľudí - genderovo neutrálny", zavádzať „sexuálnu výchovu" už do predškolských zariadení, z mamy a otca urobiť rodiča 1 a rodiča 2....
more...
No comment yet.
Scoop.it!

Prečo nepodpíšeme petíciu? - Návrat

Prečo nepodpíšeme petíciu? - Návrat | Správy Výveska | Scoop.it

V ostatných mesiacoch sa vo virtuálnom priestore stále častejšie stretávame s pojmom juvenilná justícia, čo v skutočnosti znamená súdnictvo zaoberajúce sa maloletými. Ale pod týmto pojmom sú šírené ohromujúce dezinformácie. O zneužívaní detí štátnou mocou, Európskou úniou, sociálnymi pracovníkmi,... V článkoch sa objavujú alarmujúce čísla a alarmujúce informácie, ktoré však nie sú ničím podložené, s odôvodnením, že sa tieto veci taja. Autori však nehovoria o tom, ako sa k nim dostali oni sami.

My považujeme informácie, ktoré sa pod termínom juvenilná justícia šíria, za nepodložené, tendenčné a hysterické. Náš právny systém ochrany detí je pomerne moderný a flexibilný. Druhá vec je, ako ho uplatňujeme v praxi. My vidíme problém skôr v tom, že štát je často málo aktívny v pomoci rodinám a deťom. Pri ochrane detí je veľmi ťažké zhodnotiť situáciu a nájsť najlepšie riešenie, ktoré by rodine a deťom pomohlo. Isto došlo aj k situáciám, kedy systém zasiahol nevhodne a namiesto pomoci rodine a deťom uškodil. To sú konkrétne, ale ojedinelé prípady, ktorými sa, samozrejme, treba zaoberať. Články však kritizujú všetko a všetkých na základe pochybných argumentov, nekonštruktívne, spájajú nesúvisiace veci konšpiračným spôsobom. Navyše, spravidla, nie je jasný autor alebo sú uvedené mená v odbornej verejnosti neznáme.

Náš sociálny systém má ešte rezervy. V posledných rokoch sa podľa nášho názoru zlepšilo legislatívne prostredie pre ochranu detí. Ak sa nám ešte podarí zabezpečiť dobrú implementáciu týchto zákonov, situácia detí na Slovensku sa isto posunie dopredu. To ale môžeme dosiahnuť konštruktívnym prístupom, spoluprácou, dobrou praxou. Nie šírením zavádzajúcich a paranoidných informácií. Preto my v Návrate nepodpíšeme danú petíciu „na ochranu detí...“. Lebo my chceme deti a ich rodičov skutočne chrániť.


Milada Bohovicová 
za Návrat


more...
No comment yet.
Scoop.it!

40 dňová reťaz pôstu a modlitieb za kňazov

40 dňová reťaz pôstu a modlitieb za kňazov | Správy Výveska | Scoop.it

Ak ti záleží na svätosti kňazov a na nových povolaniach do kňazstva, tak ťa pozývame, aby si sa od sviatku Sedembolestnej Panny Márie 15. septembra 2013 pripojil k 40 dňovej reťazi pôstu a modlitieb za kňazov. Trvať bude do 24. októbra 2013. Počas tohto obdobia sa chceme spájať v úmysle pomôcť našim kňazom. Ak naše pozvanie prijmeš, môžeš si vybrať ľubovoľný jeden deň v tomto období a obetovať ho za našich duchovných otcov.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Arcibiskup Cyril Vasiľ pozval veriacich i neveriacich na Pochod za život

Arcibiskup Cyril Vasiľ pozval veriacich i neveriacich na Pochod za život | Správy Výveska | Scoop.it

Tisíce pútnikov si dnes prišlo uctiť patrónku Slovenska, Sedembolestnú Pannu Máriu, na národnej púti v Šaštíne. Jej vyvrcholením bola svätá omša, ktorú za prítomnosti slovenských biskupov celebroval arcibiskup vladyka Cyril Vasiľ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme. Ten vo svojej kázni pripomenul, že dnešný sviatok, pri ktorom si veriaci pripomínajú utrpenie a bolesť Panny Márie, je príležitosťou zamyslieť sa nad súcitom, spolucítením, či schopnosťou vcítiť sa do pocitov iných. “Pretože rozvíjanie týchto vlastností nás robí lepšími, ich potláčaním sa zasa naopak, stávame surovými. A práve surovosť a bezcitnosť je v ľudských dejinách veľmi často prítomná. Najčastejšie ju vidíme vo vojnách, kde dochádza k desivými stratám citlivosti a k šokujúcemu odosobneniu od utrpenia iných,” povedal Vasiľ.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Osobne videl takmer všetky kalvárie

Osobne videl takmer všetky kalvárie | Správy Výveska | Scoop.it

Bežných je 10 hodín vo vlaku a len hodina na mieste, tvrdí v rozhovore výpravca vlakov a fotograf Miroslav Lisinovič. Ste veriaci a dlhodobo mapujete jednotlivé slovenské kalvárie. Ako k tomu došlo? Nápad vznikol na jar v roku 2008 a najskôr bol veľmi skromný – nasnímať približne 10 či 15 krížových ciest a dať ich na svoj blog, čím by to bolo vybavené. Veľa som totiž vtedy cestoval železnicou, fotografoval prírodu či mestskú architektúru.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Vyjadrenie pátra Leopolda JABLONSKÉHO k tzv. okultným ružencom

Vyjadrenie pátra Leopolda JABLONSKÉHO k tzv. okultným ružencom | Správy Výveska | Scoop.it

Mnohí priatelia sa ma pýtali na názor k tejto problematike.
Po preštudovaní, inkriminovaných symbolov, ktoré sú označované ako okultné napr. had obtočený okolo križa a 4 slnká. Z ohľadom na biblickú a liturgickú symboliku Cirkvi sa v krátkosti vyjadrím takto:

Symbol hada v kresťanstve: Ohnivý had Nm 21,7 je symbolom záchrany a predobrazom ukrižovaného Krista (Jn 3,14). Had je iste ambivalentný symbol, keďže stále pripomína aj povestného hada z raja, ktorý je symbolom diabla. Sv. Amróz, milánsky biskup, hovorí o ukrižovanom Kristovi ako o hadovi zavesenom na drevo ("serpens in ligno suspensus.") Odvolávajúc sa práve na vyššie uvedený text Nm 21,7. Biskupi východnej Cirkvi, zvlášť byzanskí a koptskí, nosili na svojej berle dva hady, ako symbol múdrosti s ktorou mali spravovať svoje spoločenstvo. 

Symbol slnka: Kristus sám používal slnko ako obraz Božej lásky, ktorá obopína dobrých aj zlých (Mt 5,45). "Spravodlivý, ktorí nasledujú Krista, budú ako slnko v kráľovstve svojho Otca." (Mt 13,43)Pri Ježišovej smrti sa zatmelo slnko ako symbol smrti pravého Slnka, ktorým je on. Prvotná Cirkev prepožičala antickému dňu slnka nový obah tým, že ho dala do súvislosti so vzkriesením. Nedeľa sa tak stala dňom Pána. Kresťania sa od najstarších dôb modlili obrátení k výchádzajúcemu slnku a kostoly boli až do novoveku orientované na východ. Odkiaľ výchadza Svetlo sveta symnolizované slnkom. Pamiatka Ježišovho narodenia bola niekedy v polovici 4. st. presunutá na 25.12, aby tak boli potlačené kultické slávnosti rímskeho boha slnka Sol invictus, ktoré pripadali na tento deň. Na karolínskych miniatúrach, sa vedľa symbolov kríža objavuje postava boha Sol, ktorý si zakrýva hlavu od hanby pred ukrižovaním pravého Snka. Nikto tieto kríže neoznačil za okultné

Mnohé kresťanské symboly sú ambivaletné a samotná Biblia ako aj tradicia starobylých Cirkví ich používa s veľkou slobodou, dávajúc im nový význam. 
Preto sa prikláňam k názoru, nevidiať diabla za každým rohom. Pánova je totiž zem aj všetko čo ju napĺňa.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

NÁZOR: Zanikne rodina? Odpoveď ekonóma

NÁZOR: Zanikne rodina? Odpoveď ekonóma | Správy Výveska | Scoop.it

Zanikne rodina? Zástancovia rodiny majú dojem, že áno a majú obavu. Ale čo vieme povedať racionálne z ekonomického hľadiska o týchto dojmoch? Kto tu čaká predstavenie tzv. ekonómie rodiny ekonomického imperialistu Garyho Beckera a jeho nasledovníkov, toho upozorňujem, že čerpám z iných, prevažne rakúskych zdrojov. V českom prostredí si jeho nasledovník a môj kolega Lukáš Kovanda mohol dovoliť napísať knihu Muži si přitažlivost koupit mohou, ženy nikoli, ale v slovenskom prostredí by mohlo rozvíjanie týchto myšlienok pôsobiť skôr pohoršlivo a teda kontraproduktívne. Nižšie uvedené rakúske zdroje neuvažujú o rodine striktne iba z ekonomického hľadiska, ale uvažujú aj jej kultúrny rozmer, čím sa vyhýbajú nevýhode Beckerovho prístupu.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

POCHOD ZA ŽIVOT: Súťaž o lístok na vlak Fóra života

POCHOD ZA ŽIVOT: Súťaž o lístok na vlak Fóra života | Správy Výveska | Scoop.it

Magazín Postoy.sk v spolupráci s Fórom života, o.z. vyhlasuje súťaž o lístok na Vlak Fóra života, ktorý poputuje v sobotu 21. septembra z Bratislavy do Košíc.


more...
No comment yet.
Scoop.it!

Boh má vždy plán B

Boh má vždy plán B | Správy Výveska | Scoop.it
Juan Carlos rád hovorí, že povolaním je podnikateľ. Narodil sa v Ávile v roku 1974 a obchodovať začal už veľmi mladý. Vo vreckách saka má plno papierov a na zápästiach náramky, každý predstavuje nejaký príbeh. “Nechcel som byť naozaj dobrý, ja som si myslel, že už dobrý som a radšej som sa zabával a zarábal peniaze. Ale vtedy mi Boh dal spoznať, že aj keď som nenasledoval plán A, On mal pre mňa plán B”.
more...
No comment yet.
Scoop.it!

Pápež František má vlastný malý papamobil, dostal do daru ojazdený Renault

Pápež František má vlastný malý papamobil, dostal do daru ojazdený Renault | Správy Výveska | Scoop.it

Pápež František má vlastný malý papamobil, dostal totiž do daru ojazdený Renault z roku 1984, ktorý plánuje sám šoférovať. Informovala o tom agentúra Associated Press.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

P. Jozef Šuppa SJ viceprovinciálom Slovenskej provincie Spoločnosti Ježišovej

P. Jozef Šuppa SJ viceprovinciálom Slovenskej provincie Spoločnosti Ježišovej | Správy Výveska | Scoop.it
Po náhlej smrti doterajšieho provinciála Slovenskej provincie Spoločnosti Ježišovej P. Petra Bujka SJ (zomrel 3. septembra 2013), Generálny predstavený Spoločnosti Ježišovej P. Adolfo Nicolás SJ listom z 9. septembra 2013 vymenoval P. Jozefa Šuppu SJ za viceprovinciála Slovenskej provincie Spoločnosti Ježišovej. Zároveň vymenoval P. Jozefa Kyselicu SJ a P. Viliama Karľu SJ za dočasných provinčných konzultorov „ad tempus“. 
more...
No comment yet.