Správy Výveska
2.7M views | +799 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scoop.it!

Svet kresťanstva: Benedikt XVI. pre Financial Times: Je čas, aby sa kresťania zaoberali svetom

Svet kresťanstva: Benedikt XVI. pre Financial Times: Je čas, aby sa kresťania zaoberali svetom | Správy Výveska | Scoop.it

Denník Financial Timespublikoval vianočné posolstvo Benedikta XVI. s názvom A time for Christians to engage with the world. Prinášame vám slovenský preklad tohto textu, ktorý v angličtinezverejnil aj vatikánsky spravodajský portál news.va. 

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Vatikánsky rozhlas - Svätý Otec v úvodníku pre anglický denník Financial Times

Denník Financial Times dnes uverejnil článok Benedikta XVI. s názvom Čas pre kresťanov angažovať sa vo svete. Svätý Otec už v minulosti pozitívne reagoval na žiadosti tohto typu, ako napríklad v prípade stanice BBC, či talianskej stanice RAI. Tento rok vyhovel redakcii britského ekonomického periodika, ktorý začal v Londýne vychádzať už v roku 1888.
„Dajte cisárovi, čo je cisárovo a Bohu, čo je Božie“, z týchto Ježišových slov vychádza pápež vo svojom úvodníku venovanému téme Vianoc. Ide podľa neho o varovanie pred „politizáciou náboženstva, zbožštením dočasných mocností, ako aj neúnavnou snahou o zbohatnutie“. Práve Ježišove pokorné narodenie je udalosťou, ktorá vedie k zamysleniu sa nad prioritami a hodnotami, a to práve na konci roka, počas ktorého museli mnohí ľudia čeliť ekonomickým problémom. Benedikt XVI. odporúča časté čítanie evanjelia, ako inšpirácie pre každodenný život kresťanov. Zároveň varuje: „Kresťania by nemali unikať zo sveta, naopak, mali by sa do neho zapájať.“ Na mysli má aj angažovanosť sa v politike a ekonómii, ktorá by „mala prekonať všetky formy ideológie“. To, že sa kresťania odmietajú klaňať falošným Bohom našej doby je podľa neho znakom oslobodenia sa od pút ideológie a motiváciou v podobe vznešenej vízie ľudského osudu. Kresťania „bojujú proti chudobe, pretože si uvedomujú najvyššiu dôstojnosť každej ľudskej bytosti stvorenej na Boží obraz a určenej k večnému životu“, píše Svätý Otec. Angažujú sa v prospech spravodlivého rozdelenia zdrojov na zemi, v presvedčení, že ako správcovia Božieho stvorenia majú povinnosť starať sa o „najslabšie a najzraniteľnejšie“. Veľkorysosť a láska „sú cestou k plnosti života“ a to naznačuje aj ich úlohu podporovať pokoj a spravodlivosť pre všetkých.
Pápež v závere svojho článku poukazuje na to, že narodenie Ježiša je vlastne „koniec starého poriadku“. Nastal čas „nového kráľa, ktorý nedôveruje sile zbraní, ale sile lásky“. Z jaslí zneje jeho vianočné prianie: Kristus „nás vyzýva, aby sme žili ako obyvatelia jeho nebeského kráľovstva, kráľovstva, v ktorom môže každý človek dobrej vôle pomôcť pri jeho budovaní na zemi“, píše Benedikt XVI.

Christin's insight:

„Kresťania by nemali unikať zo sveta, naopak, mali by sa do neho zapájať.“

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Vatikánsky rozhlas - Benedikt XVI. v posolstve k 46. svetovému dňu pokoja: Nový model ekonomiky a koniec relativizmu je cesta ku skutočnému pokoju

Vatikánsky rozhlas - Benedikt XVI. v posolstve k 46. svetovému dňu pokoja: Nový model ekonomiky a koniec relativizmu je cesta ku skutočnému pokoju | Správy Výveska | Scoop.it
Benedikt XVI. v posolstve k 46. svetovému dňu pokoja: Nový model ekonomiky a koniec relativizmu je cesta ku skutočnému pokoju
more...
No comment yet.
Scoop.it!

Vatikánsky rozhlas - Najväčší počet veriacich predstavujú naďalej kresťania

Vatikánsky rozhlas - Najväčší počet veriacich predstavujú naďalej kresťania | Správy Výveska | Scoop.it

Vo svete žije v súčasnosti 2,2 miliardy kresťanov, ktorí tvoria 32 % z celkovej populácie. Vyplýva to z komplexnej demografickej štúdie, ktorú vypracovala americká výskumná spoločnosť Pew Research Center na základe 2500 prieskumov uskutočnených vo viac ako 230 krajinách a teritóriách. 
Podľa jej výsledkov sa viac ako osem ľudí z desiatich zaraďuje do nejakej náboženskej skupiny, čo predstavuje až 84 % populácie. Z hľadiska počtu veriacich po kresťanoch nasleduje 1,6 miliardy moslimov (23 %), ďalej hinduistickí veriaci (15 %), budhisti (7%) a židia (0,2 %). Viac ako 400 miliónov ľudí vo svete praktizuje rôzne ľudové alebo tradičné náboženstvá, vrátane afrických, čínskeho ľudového, indiánskeho či náboženstva austrálskych domorodcov.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Vatikánsky rozhlas - Benedikt XVI. počas audiencie: Božia sláva sa ukazuje v chudobe dieťaťa

Vatikánsky rozhlas - Benedikt XVI. počas audiencie: Božia sláva sa ukazuje v chudobe dieťaťa | Správy Výveska | Scoop.it

Drahí bratia a sestry, v adventnom období patrí výnimočné miesto Panne Márii ako tej, ktorá jedinečným spôsobom očakávala naplnenie Božích prísľubov, vo viere i vo svojom tele prijala Ježiša, Božieho Syna a bola úplne poslušná Božej vôli. Dnes by som sa rád nakrátko zamyslel nad Máriinou vierou - a začnem veľkým tajomstvom Zvestovania. 

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Stanovisko biskupov k súčasnej situácii Katolíckej cirkvi na Slovensku

Stanovisko biskupov k súčasnej situácii Katolíckej cirkvi na Slovensku | Správy Výveska | Scoop.it
18.12.2012 Katolícka cirkev na Slovensku prežíva v posledom období bolestnú situáciu. Srdcia mnohých sú rozrušené a naplnené neistotou. Preto my, biskupi, členovia KBS, vedení túžbou naplniť poslanie duchovných otcov, zodpovedných za jednotu Cirkvi, obraciame sa na všetkých veriacich s týmto stanoviskom:

So všetkou vážnosťou opätovne zdôrazňujeme, že plne rešpektujeme a prijímame rozhodnutie o odvolaní Mons. Róberta Bezáka. Svätý Otec urobil toto rozhodnutie osobne, po dôkladnom zvážení a potom, čo Mons. Bezák odmietol prijať jeho výzvu, aby sa vzdal úradu Trnavského arcibiskupa, čím porušil prísahu vernosti a poslušnosti voči nemu.

Okrem iného sa na verejnosti objavila pochybnosť o postoji slovenských biskupov k zachovávaniu zákonov SR pri spravovaní majetku. Chceme vás uistiť, že plne rešpektujeme zákony SR a preto dbáme o riadne spravovanie majetkov Cirkvi. Stále sme boli a v prípade potreby sme ochotní poskytnúť kompetentným orgánom súčinnosť pri objasnení hospodárenia ktorejkoľvek cirkevnej právnickej osoby.

Sme vďační za podporu všetkým veriacim, ktorí nám vyjadrujú svoju dôveru.
Pozývame aj ostatných, aby prijali rozhodnutie Svätého Otca. Modlime sa za Svätého Otca, za Cirkev na Slovensku a spoločne doprevádzajme modlitbou aj Mons. Róberta Bezáka.

O pár dní budeme sláviť vianočné sviatky. Boh k nám prichádza, stal sa človekom a narodil sa v Betleheme, aby nám týmto jedinečným spôsobom vyjadril svoju blízkosť a poskytol záchranu z biedy našich hriechov. Dúfame, že s Božou pomocou budeme vedieť upriamiť pozornosť na jeho lásku a mať z nej opravdivú hlbokú radosť a pokoj.

Biskupi Slovenska, členovia KBS
more...
No comment yet.
Scoop.it!

Vatikánsky rozhlas - Posolstvo Benedikta XVI. k 50. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania

Vatikánsky rozhlas - Posolstvo Benedikta XVI. k 50. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania | Správy Výveska | Scoop.it
„Keď Ježišov učeník prijíma Božie volanie ku kňazskej službe či k zasvätenému životu, ukazuje sa jeden z najzrelších plodov kresťanského spoločenstva, ktorý pomáha pozerať s veľkou dôverou a nádejou na budúcnosť Cirkvi a na jej záväzok evanjelizácie.“ Takto píše Svätý Otec v dnes zverejnenom posolstve pripomínajúc Rok viery a 50. výročie Druhého vatikánskeho koncilu. Benedikt XVI. hovorí o dôležitosti povolania ku kňazstvu a zasvätenému životu s vysvetlením, že „kňazské a rehoľné povolania sa rodia zo skúsenosti osobného stretnutia s Kristom, z úprimného a dôverného dialógu s ním a z odovzdania sa do jeho vôle“.
more...
No comment yet.
Scoop.it!

Zmysel Bezákovej mediálnej revolty | AM Report

Zmysel Bezákovej mediálnej revolty | AM Report | Správy Výveska | Scoop.it
Arcibiskup s ?udskou tvárou obsadil po?as víkendu mediálne prostredie s nevídanou razanciou a úspechom. Z dokumentu ?eskej televízie sa nakoniec namiesto p
more...
No comment yet.
Scoop.it!

Stíšme sa a radujme sa! - IPA Slovakia

Stíšme sa a radujme sa! - IPA Slovakia | Správy Výveska | Scoop.it
Stretávam veľa rozvášnených a nahnevaných ľudí. Nezastavia ich ani Dušičky alebo Advent. Cítia sa ukrivdení a hádajú sa. On o mne povedal to alebo ono. Oni mi ublížili. Ako môže byť tento svet taký zlý? Prečo mi všetci tak ubližujú? Pozrite, koľko je okolo nás zla! Čo na to povedať? Iba jedno – buďte ticho a radujte sa! Všetko to, čo sa okolo nás odohráva je jedno obrovské a neopakovateľné divadlo, ktoré má jedného veľkého Režiséra. A my hráme rôzne postavičky – dobré aj zlé. Poznáte tie situácie, keď o vás rozprávajú rôzne veci ľudia, ktorí vás vôbec nepoznajú? Čo sa s tým dá robiť? Nič. K životu patria dobré aj zlé veci. Snažme sa usilovne robiť tie dobré a pokorne prijímať zlé.
more...
No comment yet.
Scoop.it!

Bezák: Cirkev ma opustila

Bezák: Cirkev ma opustila | Správy Výveska | Scoop.it
Nestal som sa kňazom, aby som slúžil moci a peniazom, povedal RÓBERT BEZÁK v rozhovore, ktorý vznikol ešte v novembri a v utorok ho v celej dĺžke uverejní týždenník Vasárnap.
more...
No comment yet.
Scoop.it!

Mincu s Cyrilom a Metodom nám Brusel schválil

Mincu s Cyrilom a Metodom nám Brusel schválil | Správy Výveska | Scoop.it
Slovenská eurominca venovaná 1 150. výročiu príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie bude s pôvodným návrhom.

Minca so svätcami Cyrilom a Metodom bude vo forme, v akej bola pôvodne navrhnutá.
Na tlačovej besede v Bruseli po rokovaní s ministrami financií eurozóny to oznámil minister financií Peter Kažimír.
"Je to definitívne schválené zo strany Európskej komisie. Tá minca bude vyrazená a bude cirkulovať v celej eurozóne," povedal.
"Ministerstvo financií víta schválenie návrhu dvojeurovej mince so symbolikou príchodu misie Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu aj so symbolmi svätožiare a kríža a je presvedčené, že budúca slovenská pamätná dvojeurová minca s Konštantínom a Metodom bude vhodným doplnením širokej palety európskych mincí a zároveň bude reprezentovať prítomnosť Slovenska v eurozóne," informuje Tlačový odbor Ministerstva financií SR.
Národná banka Slovenska predložila 23. novembra pôvodný návrh aj s kresťanskými symbolmi na posúdenie členským štátom a Európskej komisii a tento návrh po schvaľovacej procedúre našiel jednomyseľnú podporu vo všetkých členských štátoch eurozóny.
Návrh slovenskej pamätnej mince schválila začiatkom decembra 2012 Rada EÚ.
more...
No comment yet.
Scoop.it!

Belgicko po 10 rokoch od legalizácie eutanázie: počet prípadov päťnásobne vyšší, pacienti pod tlakom

Belgicko po 10 rokoch od legalizácie eutanázie: počet prípadov päťnásobne vyšší, pacienti pod tlakom | Správy Výveska | Scoop.it
Aktivisti za legalizáciu eutanázie stále sľubujú, že by sa vykonávala len za prísnych podmienok a pod prísnou kontrolou. Skutočnosť je však iná, dokazuje to Belgicko, ktoré čelí tento rok smutnej desaťročnici od uzákonenia eutanázie v roku 2002. Správa Európskeho bioetického inštitútu ukazuje, ako sa počet prípadov takýchto usmrtení päťnásobne zvýšil a nejasné pravidlá pokračujú.
Od 28. mája 2002, kedy sa v Belgicku legalizovala eutanázia, počet osôb zabitých týmto spôsobom vzrástol exponenciálne. Spočiatku veľmi striktné a prísne pravidlá, kedy a kto môže okúsiť „sladkú smrť“, sa mimoriadne zvoľnili a kritériá rozšírili. Orgán, ktorý má dohliadať, aby sa zákon nezneužíval, prehlásil, že je v tomto „bezmocný“ a že „eutanázia sa postupne stala bežným a prirodzeným faktom“, ku ktorému sú však často pacienti dotláčaní „zvonku“. Takéto sú výsledky podrobnej štúdie Európskeho bioetického inštitútu (EIB) o eutanázii v Belgicku.
more...
No comment yet.
Scoop.it!

Rádio Vaticana - Benedikt XVI.: Člověk se postavil proti své přirozenosti, je z něj pouze duch a vůle

Rádio Vaticana - Benedikt XVI.: Člověk se postavil proti své přirozenosti, je z něj pouze duch a vůle | Správy Výveska | Scoop.it
more...
No comment yet.
Scoop.it!

Petition Výzva k spolupatričnosti katolíckej Cirkvi na Slovensku

Výzva klerikom a laikom k spolupatričnosti katolíckej Cirkvi v súvislosti s odvolaním trnavského arcibiskupa Mons. Bezáka

Ako kňazi a laici, citliví na dianie v Cirkvi na Slovensku i mimo jeho hraníc v súvislosti s odvolaním Mons. Róberta Bezáka z úradu trnavského arcibiskupa, cítime potrebu zvyjadriť verejne podporu Svätému Otcovi a jeho rozhodnutiam i biskupom na Slovensku na čele s predsedom Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislavom Zvolenským.

Chceme sa s rozhodnosťou ohradiť proti jednostrannému, tendenčnému a redukovanému hanobeniu Cirkvi na Slovensku a jej predstaviteľov, ktorá je stavaná do pozície skostnatelej, mocenskej, uzavretej a neľudskej inštitúcie, v protiklade s postavou Mons. Róberta Bezáka, ktorý je stavaný mediálne do pozície biskupa s “ľudskou tvárou”, ktorý je jedinou pozitívnou postavou Cirkvi na Slovensku a ktorý bol “umlčaný zo závisti”. So žiaľom konštatujeme, že niektorí členovia katolíckej Cirkvi vnášajú do sŕdc veriacich pochybnosti o samotnej hierarchii Cirkvi a vyvolávajú voči nej nedôveru.

Chceme zdôrazniť, že takáto mediálna "panika" nie je skutočným obrazom katolíckej Cirkvi. V Cirkvi na Slovensku je mnoho otvorených, vzdelaných a moderných klerikov i laikov, Cirkev pracuje, žije a koná svoje poslanie, v tichosti každodennej služby, s mnohým ovocím a požehnaním, ako i so všetkými obmedzeniami a biedami, ktoré prináša jej ľudský prvok a slabosť. Na Slovensku máme stovky kňazov a množstvo biskupov, ako i laikov, blízkych Bohu i ľuďom, ktorí dennodenne pracujú pre dobro Cirkvi, ktorí však nezabúdajú na nadprirodzený poklad, ktorý im bol zverený a na vlastnú povahu Cirkvi. Chceme im vyjadriť svoju úctu a podporu.

Sme presvedčení, že veriaci na Slovensku majú schopnosť zorientovať sa v tejto delikátnej a bolestivej situácii a prejavia svoju spolupatričnosť s Cirkvou.

II. vatikánsky koncil nás vyzval k otvorenosti voči svetu, aby sme sa otvorili výzvam súčasnej spoločnosti. Chceme sa s celým srdcom prihlásiť k týmto výzvam, ktoré sú formulované v dokumentoch II. vatikánskeho koncilu, interpretovať ich však v kontinuite s celými dejinami a trvalou povahou Cirkvi. Dnes však už stojí pred nami nie menej vážna výzva – čeliť sekularizmu, ktorý podkopáva samotné základy identity Kristovej Cirkvi. Snaha „prispôsobiť Cirkev svetu“ sa pre Cirkev v súčasnosti stáva dokonca aj pokušením. Nedostatok kresťanskej formácie, povrchnosť kresťanov, ba dokonca i kňazov, neznalosť katolíckej náuky, nedostatok chápania vlastnej povahy a poslania Cirkvi, to sú skutočné výzvy pre Cirkev na Slovensku. „Poľudštiť“ Cirkev už nemusí znamenať iba budovanie „spirituality spoločenstva“, otvorenosti a ľudskej blízkosti, ale aj „demokratizáciu“, ktorá prekračuje samotnú vnútornú povahu Cirkvi, a aj stratu zmyslu pre posvätno a zrieknutie sa toho, čo je Cirkvi najvlastnejšie: teda prinášať „zbožstvenie“ (posvätenie) človeka, ktoré dáva človeku plnosť jeho dôstojnosti. Takéto redukovanie by bolo likvidáciou samotných základov vnútornej povahy Cirkvi. Chceme ju naopak stále lepšie a hlbšie chápať ako tajomnú skutočnosť, v ktorej je prítomný Kristus a milovať ju, lebo ju miluje Kristus a vydal seba samého za ňu.

Týmto pozývame klerikov i laikov katolíckej Cirkvi, aby sa pridali k tomuto prejavu spolupatričnosti a vnútornej jednoty, ktorú chceme budovať v jednote so Svätým Otcom, biskupmi a kňazmi Slovenska, v otvorenosti voči svetu, voči blízkym i vzdialeným, a voči každému človeku dobrej vôle. Vyjadrujeme duchovnú blízkosť a hlbokú úctu najmä voči predsedovi KBS, Mons. Stanislavovi Zvolenskému, ako i k ostatným biskupom na Slovensku, i voči všetkým kňazom, ktorí dennodenne vykonávajú verne svoju kňazskú službu a ktorí sú dnes povrchne a tendenčne označovaní za „spiatočníckych“, „skostnatelých“, „uzavretých“. Vyjadrujeme i našu duchovnú blízkosť Mons. Róbertovi Bezákovi a prosíme Boha, aby našiel v sebe dostatok pokory a zrelosti, aby prijal rozhodnutie Svätého Otca a rešpektoval vlastnú vnútornú povahu Cirkvi.


PhDr. Juraj Vittek, PhD., farár v Senci a moderátor Komunity Oratória svätého Filipa Neriho

Mgr. Andrej Šottník, farár v Senci
Mgr. Tomáš Krampl, kaplán v Senci
ThLic. Jozef Vadkerti, farár-dekan v Bratislave-Podunajských Biskupiciach
Mgr. Monika Jucková, výkonný riaditeľ Centra pre rodinu Bratislavskej arcidiecézy
Samuel Brečka, spoločenstvo MZK
ThDr. Stanislav Stohl, PhD., farár-dekan v Moste pri Bratislave
Mgr. Ján Hudec, farár-dekan v Malackách
Christin's insight:

Ak si prajete výzvu podpísať, kliknite TU.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Vatikánsky rozhlas - Predseda pápežskej rady Cor unum o chudobe

Vatikánsky rozhlas - Predseda pápežskej rady Cor unum o chudobe | Správy Výveska | Scoop.it

„Chudoba bola vždy ľudskou realitouMyslím sitiežže chudoba je skutočnosťou zapríčinenou ľuďmi: Pretože ak vytvárame okolnosti života ako je vojna, zapríčiňujeme chudobuAkvytvárame nespravodlivosť, napr. nejakú ekonomickú organizáciuktorá poskytuje výhody len bohatýmvytvárame chudobuPretochudoba je ľudská skutočnosťktorá bude vždy existovať, ktorá ale nie je len negatívnym aspektomZdá sa miže chudoba môže byť aj pozitívnou skutočnosťoupretože je to spôsob života v striedmostijednoduchosti, bez zaťažovania našich životov toľkými nepodstatnými vecami. 

Na základe mojich skúseností napríklad vnímamže chudobné krajiny sú radostnejšie, majú viac dôvery v životčšiu spokojnosť, než ľudiaktorí majú všetko. Myslím tedaže musíme bojovať proti biede, teda skutočnostiže ľudia nemajú ničžiadny domovžiadne jedlo,žiadnu zdravotnú starostlivosť. Musia mať minimum nevyhnutné pre dôstojný život ľudských bytostí stvorených na obraz svojho StvoriteľaAvšak musíme chudobu aj podporovať, pretože je aj dobrom pre ľudí. Už v Starom zákone sa hovorí o chudobných Jahveho,priateľoch Božích; Ježiš sám povedal: «Blahoslavení chudobní» ... V evanjeliu podľa Lukáša zas hovorí: «Pán ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným» (porov. Lk 4,18). A svätý Pavol hovoríže «Kristus sa stal sa pre nás chudobným, aby sme sa my jeho chudobou obohatili» (porov. 2Kor 8,9). Gaudium et spes hovoríže «duch chudoby je slávou a znamením Kristovej Cirkvi»A potommy rehoľníci skladáme sľub chudoby ... Odstraňovanie chudoby z náboženského a ľudského života sa mi nezdá správne. Chudoba je skutočnosťou pozitívnouDôležité však je rozlišovať medzi biedou a chudobouTotiž aj my vytvárame chudobu, keď odopierame človeku možnosť pracovať a získať tak potrebné minimumVždy som hovoril, že sa tieto slogany Musíme odstrániť chudobu‘ sú urážkou chudobnýchpretože Ježiš povedal«Chudobných budete mať vždy». Avšak musíme pracovať na tomaby tu nebola bieda.“more...
No comment yet.
Scoop.it!

Vatikánsky rozhlas - Filipíny: Kontrola pôrodnosti podľa biskupov otvorí dvere potratom a násiliu

Vatikánsky rozhlas - Filipíny: Kontrola pôrodnosti podľa biskupov otvorí dvere potratom a násiliu | Správy Výveska | Scoop.it

Za „časovanú morálnu bombu“, označil v pastierskom liste Mons. Socrates Villegas, arcibiskup Lingayenu-Dagupanu a podpredseda Konferencie biskupov Filipín, zákon o kontrole pôrodnosti, ktorý schválil filipínsky senát v snahe znížiť jej vysokú mieru v chudobou sužovanej krajine. Ako uvádza agentúra AsiaNews, zákon na jednej strane zamieta klinický potrat, no na druhej podporuje program plánovania rodiny, ktorá by mala mať maximálne dve deti. V niektorých prípadoch síce berie na vedomie výhradu svedomia, ale zároveň povzbudzuje k dobrovoľnej sterilizácii. Zákon o reprodukčnom zdraví bol schválený napriek protestom Cirkvi, ktorá je zástankyňou prirodzeného plánovania rodičovstva. 
Podľa Mons. Villegasa „široký a bezplatný prístup k antikoncepcii“, o ktorej hovorí nový zákon, „povedie nakoniec k zničeniu rodiny“ a „otvorí ďalšie dvere potratu a násiliu páchanému na ženách“. Ako tvrdí, „peniaze vynaložené na antikoncepciu, by mohli byť lepšie využité na vzdelávanie a v prospech skutočného zdravia“. Biskupi v krajine plánujú rozšíriť predmanželské kurzy o prirodzených metódach plánovania rodičovstva a varujú pred nebezpečnými účinkami antikoncepčných piluliek na zdravie žien.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Krása arcibiskupa | Naživo doma | Naživo | Denník | Týždeň - iný pohľad na spoločnosť

Krása arcibiskupa | Naživo doma | Naživo | Denník | Týždeň - iný pohľad na spoločnosť | Správy Výveska | Scoop.it
Pravdivé posudzovanie slov a vystúpení Roberta Bezáka vyžaduje dve veci: skúsenosť zrady zo strany najbližších a správnu optiku Cirkvi.
more...
No comment yet.
Scoop.it!

TA3 - Bezák riešil pôvod 1,5 milióna vo Vatikáne, potvrdzuje to dokument

TA3 - Bezák riešil pôvod 1,5 milióna vo Vatikáne, potvrdzuje to dokument | Správy Výveska | Scoop.it
Róbert Bezák si za svojimi slovami o nejasnom pôvode peňazí z USA stojí. Nič na tom nezmenili ani zverejnené dokumenty, podľa ktorých mal vedieť, odkiaľ mu prišlo jeden a pol milióna dolárov. Našej televízii sa podarilo získať list od pravej ruky pápeža, ktorý dokazuje, že Bezák riešil celý problém na najvyšších miestach vo Vatikáne. Čítajte viac: http://www.ta3.com/clanok/1011534/bezak-riesil-povod-1-5-miliona-vo-vatikane-potvrdzuje-to-dokument.html
more...
No comment yet.
Scoop.it!

Druhý vatikánský koncil přinesl obnovu ducha biskupské kolegiality - Katolický týdeník

Druhý vatikánský koncil přinesl obnovu ducha biskupské kolegiality - Katolický týdeník | Správy Výveska | Scoop.it
Žijeme v době vypjatého individualismu, zdůrazňujícího prosazování vlastních schopností a jejich rozvoj. Ani představení církve nejsou uchráněni nebezpečí, že podlehnou samolibosti a vystavování svého ega na odiv. Klade se důraz na osobní odpovědnost při rozhodování. Cení se odolnost vůči často povrchnímu většinovému mínění. Být sám sebou se hodnotí nejvyšší známkou. To vše samo o sobě je důležité za předpokladu, že dotyčný jedinec je schopen si připustit, že není na své cestě k plnění daných povinností a k dosažení šlechetných cílů sám. Nutně potřebuje druhé, kteří ho mohou korigovat a obohacovat jeho pohledy a záměry.
more...
No comment yet.
Scoop.it!

Problémové typy v cirkvi (František Múčka)

Problémové typy v cirkvi (František Múčka) | Správy Výveska | Scoop.it
Keby katolícka cirkev fungovala demokraticky, možno by si jej členovia v niektorých krajinách už dávno odhlasovali, že Boh neexistuje, alebo si napísali novú, modernejšiu Bibliu.
Aj takéto odkazy znejú z jej vnútra k diskusii, prečo je dobré, ak existuje centrum, ktoré si stráži svoj základný kódex v meniacom sa svete.
Hierarchické usporiadanie nezaručuje spravodlivosť v procesoch a rozhodnutiach, no zvyšuje šancu odolať tlaku civilného sveta v otázkach, ktoré sú pre cirkev kľúčové, napríklad potraty.
Preto tiež hovoria, že z dlhodobého hľadiska sú kauzy ako Bezák nedôležité, aj keby neboli celkom o. k. (Koniec koncov, nikoho neprekvapí, ak šéfovia firmy či úradu stiahnu niekoho z vrcholovej pozície, aj keď nebol zlý manažér, no ostatní s ním nechceli alebo nevedeli fungovať.)
Hoci je katolícka cirkev pomalá v procesoch, historici si všímajú jednu nie úplne samozrejmú vec: že s odstupom spätne vyhodnocuje mnohé problémové udalosti. A tak sa to dnes hemží svätými a blahoslavenými, ktorí mali problém s autoritami, biskupmi či kardinálmi.
Ale aj takými, ktorí sa dostali do ostrých konfliktov s pápežmi. O viacerých týchto problémových typoch by sme veľa nevedeli, keby ich prípady neboli spätne z iniciatívy samotnej cirkvi prehodnocované. A nehovoríme len o ďalekom stredoveku.
Napríklad Austrália, v očiach západnej civilizácie mladá krajina, má vymenovanú jedinú svätú (terajším pápežom) a aj tú na istý čas jej života biskup exkomunikoval (Mary MacKillopová). Práve preto, že sa montovala do nečistých aktivít lokálneho biskupa.
Patrón kňazov Ján Vianney či ikonická postava moderných čias kapucín páter Pio mali roky zakázané spovedať. Veľa by sa dalo písať o tých, ktorí síce neboli vyhlásení za svätých ani blahoslavených, ale boli „len“ rehabilitovaní. Treba si tiež povedať, že do konfliktov sa dostali často aj preto, že to povahovo boli typy, s ktorými by sme nechceli skončiť na opustenom ostrove ani na pol hodiny.
Ak bola dôvodom odvolania Roberta Bezáka iba osobná nekompatibilita s ostatnými biskupmi (oficiálny dôvod) a zabehanými procesmi, ktoré zdedil po predchodcovi, potom tomu od biskupov stále chýba nejaké gesto. Aj preto, aby keď sa prach usadí, mohli hovoriť, že to vtedy videli nadčasovo.
more...
No comment yet.
Scoop.it!

ROZHOVOR: Nevidiaci Slovák a jeho priateľ na Mont Blancu

ROZHOVOR: Nevidiaci Slovák a jeho priateľ na Mont Blancu | Správy Výveska | Scoop.it
Juraj Práger má 28 rokov. Ako šesťročný prekonal zápal zrakového nervu a postupne prišiel o zrak. Má zachovaný svetlocit, rozlišujem svetlo a tmu, dokáže rozoznať, či je noc alebo deň alebo či svieti lampa. Vyštudoval teológiu a hovorí, že jeho tri povolania sú invalidný dôchodca, učiteľ a športovec. Od malička ho veľmi bavil šport. No keď prichádzal o zrak, možnosti sa stále zmenšovali. Napriek tomu sa mu spolu s priateľom Konštantínom Kocianom (22) podarilo zdolať Mont Blanc. Konštantín pritom ako pätnásťročný vážil vyše deväťdesiat kíl. No keď začal na sebe pracovať, o tri roky sa stal juniorským majstrom v behu do vrchu. Postoy.sk s vám prináša rozhovor s touto dvojicou.
more...
No comment yet.
Scoop.it!

Zákon o hazardných hrách po novom - Blog | Zita Pleštinská | MojaKomunita.sk

Zákon o hazardných hrách po novom - Blog | Zita Pleštinská | MojaKomunita.sk | Správy Výveska | Scoop.it
V Podolínci je niekoľko krčiem. A v každej z nej budú môcť byť opäť dva automaty. Podľa starého zákona bolo v nich viac ako 64 automatov. Na silný apel kňazov Jána Zahradníka a Martina Majdu z Lomničky, ktorá v gamblerstve nemala konkurenciu, poslanci za KDH zmenili zákon, aby v krčmách nesmeli byť automaty. Podolínec to využil.
more...
No comment yet.
Scoop.it!

RECENZIA: Bezákova ľudská tvár?

RECENZIA: Bezákova ľudská tvár? | Správy Výveska | Scoop.it
Prvých šesť mesiacov roka 2012 sa na Arcibiskupskom úrade v Trnave pracovalo obvyklým spôsobom. Prebiehali prípravy na ďalší ročník Noci kostolov, rekonštruovala sa reštaurácia, robili sa projektové práce na sprístupnenie ďalších priestorov pôvodného šľachtického konviktu, riešili sa ekonomické záležitosti, arcibiskup sa stretával s kňazmi, rehoľníkmi a seminaristami, slúžil omše.
Christin's insight:

Premiéra dokumentárneho filmu Petra Minaříka Arcibiskup s ľudskou tvárou sa uskutoční v nedeľu 16. decembra o 15:45 hod. na ČT 2.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

ROZHOVOR: Dubček v Kremli podpísal, Bezák na nunciatúre nie

ROZHOVOR: Dubček v Kremli podpísal, Bezák na nunciatúre nie | Správy Výveska | Scoop.it
Natočil film Arcibiskup s ľudskou tvárou, ktorý v premiére uvedie v nedeľu Česká televízia. Myslí si, že súčasnej cirkvi chýba pevnosť postojov a väčšia otvorenosť k druhým. Názov filmu podľa neho nemá stavať Róberta Bezáka na rovinu Alexandra Dubčeka. Petr Minařík.
more...
No comment yet.