Správy Výveska
2.8M views | +35 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scoop.it!

Podstata Lásky: Ktorá láska je tá najväčšia

Podstata Lásky: Ktorá láska je tá najväčšia | Správy Výveska | Scoop.it

Pokračujeme v sérii úvah pátra Milana Bubáka o láske. Dnes o podstate lásky.
„Lebo všetko, čo je, miluješ“ (Múd 11, 25)

Christin's insight:

S dobrým úmyslom si vymieňajú snúbenci zlaté prstene pri sobášnom oltári; veď láska je zlatom sveta. Lenže faktom je, že ani jeden kov nebol takým rôznorodým spôsobom falšovania napodobňovaný, ako práve zlato.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Tvojím znakom víťazstva je svätý kríž!

Tvojím znakom víťazstva je svätý kríž! | Správy Výveska | Scoop.it
Prinášame úvahu popredného nemeckého teológa k dnešnému sviatku.
Christin's insight:

Kde majú ľudia kríž vo veľkej úcte, kde sa naň pozerajú s vierou a nechávajú sa prijať do lásky Ježiša Krista, tam sa kríž stáva ich záchranou. Konštantín a Helena a s nimi ženy a muži Jeruzalema uctievajúci kríž robia hlboké poklony pred krížom, aby sa nechali skrze jeho silu požehnať pre svoj život. Môžeme sa zaradiť do ich zástupu a prosiť: „Zachráň, Pane, svoj ľud a požehnaj svoje dedičstvo. Víťazstvo nám udeľ nad rozhnevaným nepriateľom a ochraňuj skrze svoj kríž všetkých svojich veriacich.“ (tropár)

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Aby aj vy ste boli tam, kde som ja!

Aby aj vy ste boli tam, kde som ja! | Správy Výveska | Scoop.it
Úvaha nemeckého teológa k dnešnému sviatku Nanebovzatia Panny Márie.
Christin's insight:

Čo nám hovorí ikona? Smrť nám blízkeho človeka nás najskôr zmätie a spôsobí nám smútok. Potom nastoľuje veľa otázok: Prečo to muselo byť? Čo sa s ním stalo? Kde môže byť teraz? Uvidím ho znova? Smrť uvádza mnohé zvyčajné a obľúbené do zmätku a vytvára dieru, s ktorou sa ešte len musíme učiť zaobchádzať. Ani apoštolov neušetrili tieto otázky a myšlienky. Ale počas toho, čo ešte nechápu novú situáciu a ešte nedokážu prísť na jasné myšlienky, je Ježiš v ich strede. Kde ľudia stoja bezmocne pred smrťou a potom sa pýtajú, čo sa teraz deje so zomrelými, Ježiš robí to, o čom hovorí v Jánovom evanjeliu. Príde a vezme Máriu k sebe.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Je smútok dôkazom Božej existencie?

Je smútok dôkazom Božej existencie? | Správy Výveska | Scoop.it
Je smútok dôkazom Božej existencie?
Christin's insight:

Žiaľ nie je iba dôkaz Božej existencie, ale aj toho, ako nás miluje. Prispievateľka portálu Crosswalk.com Whitney Hoplerová tvrdí, že smútok možno považovať aj za dar. „Prišla som na to, že smútok je vlastne dar. Viem, je to jeden z tých, ktoré by sme vrátili ihneď, ak by to bolo aspoň trochu možné. No ak otvoríme tento dar, ktorý nám dal Boh pri odchode našich milovaných, zistíme, že je to vlastne preoblečené požehnanie.“

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Jak poznat ten pravý hlas - Katolický týdeník

Jak poznat ten pravý hlas - Katolický týdeník | Správy Výveska | Scoop.it
Když se poustevník svatý Antonín uchýlil do egyptské pouště, svou první zkušenost udělal s rozlišováním myšlenek, které ho napadaly. Existují totiž dobrá a špatná vnuknutí. Jak je od sebe ale odlišit?
Christin's insight:

Jak tedy v množství hlasů zaslechnout ten pravý? A může nás k sobě Bůh přivádět i po cestách různých spiritualit, protože zkrátka umí psát i na křivých linkách našeho hledání? Jak se vůbec pozná nezdravá duchovní cesta a co by nás mělo varovat? Nejen nad tím se zamýšlíme v dnešním tématu, ale chceme pokročit ještě dál: Jak i v našem křesťanském životě správně rozlišovat různé duchovní „nápady“? Všichni to přece známe: O něčem jsme se domnívali, že je to Boží vůle, ale ono se ukázalo, že ne. Jak oddělit skutečný Boží hlas od našich „zbožných přání“, či dokonce od hlasu pokušitele?

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Ja som s vami! Kto teda proti vám!?

Ja som s vami! Kto teda proti vám!? | Správy Výveska | Scoop.it
Prinášame úvahu popredného nemeckého teológa o dnešnom sviatku, ktorú pre čitateľov Postoja vybral a preložil Ján Krupa.
Christin's insight:

Stvárnenie oboch poukazuje na niečo hlbšie. V protiklade k apoštolom, ktorí sú ešte plní otázok, z Márie vyžaruje hlboký pokoj. Zjavne nepotrebuje skrze anjela žiadne vysvetlenie toho, čo sa práve deje. Čo dodáva Márii istotu, keď myslí na to, čo má teraz prísť na ňu alebo na malý zástup apoštolov? Mária už vie, čo apoštoli ešte nechápu, že Ježiš zostáva prítomný v ich spoločenstve. Spolu s Máriou sú apoštoli počiatkom Cirkvi, skrze ktorú Ježiš naďalej pôsobí vo svete.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Kto je zodpovedný za novodobé otroctvo

Kto je zodpovedný za novodobé otroctvo | Správy Výveska | Scoop.it
Prinášame pravidelnú nedeľnú úvahu kňaza, ktorý píše o spoločnosti za hranicami cirkvi.
Christin's insight:

Priemyselná produkcia potravín, namiesto zjednodušenia prístupu k základným potravinám pre všetkých, generuje ich nedostatok a v postihnutých regiónoch stupňuje potravinové napätie. Ako sa v tomto kontexte na mnohých miestach sveta ukazuje, uplatnené moderné pestovateľské a spracovateľské technológie ešte sami o sebe nie sú zárukou pokroku.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Bilance | Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý!

Bilance | Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý! | Správy Výveska | Scoop.it

Za dva dny mi bude osmnáct. Neuvěřitelné, jak ten život utíká.

Když mi bylo patnáct, pamatuji si, kamarádka měla osmnáct a mně připadalo, že je to naprosto šílené, nepřirozené, strašně vysoké číslo. Já před ním stojím a necítím, že by se mělo něco změnit. Prostě to tak je a v podstatě se nic nemění, že? A nebo vlastně jo? Je to zvláštní.

Christin's insight:

Přemýšlím nad svým životem. Co všechno jsem za tu dobu prožila, jak moc se každým dnem měním, jak se vyvíjí má osobnost. Ve svém životě jsem udělala spoustu chyb a zažila spoustu ztrát. Musela jsem se vzdát spousty věcí, na druhou stranu přišly nové, lepší zkušenosti. Zvládla jsem spoustu zkoušek, výzev a úkolů. Víte co? Já si sama sebe vážím. Nikdy jsem se nechovala, jak ostatní pískali. Vždy si stojím za svým a nikdy jsem nedělala nic z donucení nebo pod nátlakem. Ve svém životě mám spoustu cílů a snů, dělám, co mě baví a pracuji na sobě. Nejsem jedna z davu. Jsem svá.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Hodnosť lásky: Prečo je láska najväčšia

Hodnosť lásky: Prečo je láska najväčšia | Správy Výveska | Scoop.it

Začíname prvou úvahou Milana Bubáka o láske: Prečo je láska najväčšou čnosťou, ešte väčšou než viera.                                                                                                     

Christin's insight:

„Najväčšia z nich je láska“ (1 Kor 13,13)

My ľudia sa podobáme zástupu zlatokopov, ktorí s túžobným srdcom kdesi na poliach Aljašky či Južnej Afriky hľadajú a kopú.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Tvoje narodenie darovalo radosť celému svetu

Tvoje narodenie darovalo radosť celému svetu | Správy Výveska | Scoop.it
Úvaha popredného nemeckého teológa k dnešnému sviatku narodenia Panny Márie.
Christin's insight:

Narodením Márie sa aj narodenie Vykupiteľa posúva do dostupnej blízkosti. To dodáva bohoslužbám sviatku Máriinho narodenia priam vianočný charakter: „Tvoje narodenie, ó Božia Matka, darovalo radosť celému svetu; lebo z teba vyšlo Slnko spravodlivosti: Kristus, náš Boh; sňal prekliatie a priniesol požehnanie, zničil smrť a daroval nám večný život.“

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Tip na obohatenie

Tip na obohatenie | Správy Výveska | Scoop.it
Stať sa svätým je pre niektorých privysokým cieľom a iní zasa ťažko odolávajú pokušeniu, aj pri úprimnom úsilí o svätosť, vludzovať do tohto úsilia nebadane aj nejaký ten falošný tón sebauplatnenia alebo posudzovania druhých.
Christin's insight:

Nie je ľahké stať sa svätým, hoci je to naším najvlastnejším povolaním. Prečo?
Asi preto, že sme svätosť dobre nepochopili a priveľmi si ju pripodobňujeme na ľudský spôsob. Predstavujeme si ju priveľmi teatrálne: veľké gestá, zázraky, proroctvá, mimoriadne skutky... A neuvedomujeme si, že praví svätí sú aj tí, o ktorých to nikto počas ich života netvrdil, ale s ktorými sa každý dobre cítil, u ktorých každý nachádzal pochopenie.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

EDITORIÁL: Za koho stopuješ?

EDITORIÁL: Za koho stopuješ? | Správy Výveska | Scoop.it
Životné jubileum, zmena zamestnania, sťahovanie do iného mesta, ukončenie štúdia. Viaceré životné križovatky nás prirodzene nabádajú k tomu, aby sme sa obzreli späť a rekapitulovali. Spomíname na to, čo všetko sme zažili, hodnotíme, čo sa nám podarilo a čo nie, prezeráme si fotky. A v neposlednom rade uvažujeme o ľuďoch, ktorí sa v práve končiacej etape nášho života vyskytli buď na dlhší čas, alebo len na krátky okamih.
Christin's insight:

Dnes však uvažujem nad tým, že aj iní hodnotia, alebo po rokoch budú hodnotiť. Ktovie, čo a či vôbec si budú o mne pamätať z obdobia prieniku našich životných koľajníc. Chtiac či nechtiac, niečo som v ich srdciach zasiala. Možno len krátku spomienku na nepodstatný moment, možno povzbudenie či zranenie. Neviem, na čo si budú pri vyslovení môjho mena spomínať. Teraz však už nie je v mojich silách to zmeniť.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Práce, služba a aktivita se mohou stát falešným cílem | Pastorace.cz

Práce, služba a aktivita se mohou stát falešným cílem | Pastorace.cz | Správy Výveska | Scoop.it
Výázva těm,
kdo stavějí na první místo pomoc druhým

Těm, kdo stavějí na první místo pomoc druhým, jak to udělal milosrdný Samaritán, je adresováno i vyprávění o upracované Martě a naslouchající Marii (Lk 10,38-42). V tomto biblickém příběhu se zdůrazňuje, že tím nejdůležitějším v životě člověka je naslouchání Božímu slovu.
Christin's insight:

Člověk se mnohdy nechá strhnout naléhavými potřebami a opomene to, co je opravdu důležité. Toto nebezpečí číhá na každém kroku.  Pokušení podřazovat věci Boží tomu, co se nám zdá jako naléhavější, lze překonávat jedině živou vírou a vytrvalou pozorností Božímu slovu. 

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Existuje život po tridsiatke?

Existuje život po tridsiatke? | Správy Výveska | Scoop.it
Pamätám si ten čas, keď sa blížila oslava mojich tridsiatych narodenín. Počas celého detstva, puberty a dokonca aj štúdia na vysokej škole som tridsiatku videl ako mystický, nepreskúmateľný a neprekonateľný míľnik na ceste životom. Ľudia 30+ mi prišli neskutočne starí, jednou nohou v hrobe. Nevedel som, ako vyzerá život po tridsiatke a ani neviem, či som naň veril.
Christin's insight:

Prirodzene, môžem so závisťou pozerať na neženatých a ich voľný život – množstvo času, peňazí, príležitostí. Alebo môžem po svojom boku vidieť ženu, ktorá ma miluje, podporuje a pomáha naplniť moje sny. Môžem sa sťažovať, že deti mi kompletne zmenili život a zaplnili každé voľné miesto. Alebo sa môžem tešiť z toho, že som na svet priviedol úžasných ľudí, s ktorými už dnes prežívam neuveriteľne veľa zábavy a úžasu.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Paní Kariéra...

Paní Kariéra... | Správy Výveska | Scoop.it

... je vynikající manipulátorka s obrovským pozorovacím talentem. Vyhlédne slabinu a už začne našeptávat...

... Vidíš tu pěknou copatou holčičku? Ta má nádherný kočárek a tu nejhezčí panenku! Toho obratného kluka? Jaké má autíčko! S nimi si hrej! Budeš oblíbený/á i ty!

  • ... Je nejoblíbenější ve třídě! Berou ho/ji i učitelé! Drž se v jeho/její blízkosti! Budeš mít o oblibu obstaráno! Kamaraď s tím, koho uznává on/a!
Christin's insight:

Oblíbený spolužák se v žebříčku popularity propadl až na samé dno... Jeho tátu zavřeli nebo sám těžce onemocněl a už dlouho nechodí do školy... Sejde z očí, sejde z mysli... takže najednou by ti byl dobrý kluk či holka, které jsi přehlížel/a nebo dokonce odstrkoval/a...

more...
No comment yet.